Mikroliitti Oy, Timo Jussila

Suomen esihistorian kronologiataulukko, kirjallisuusluettelo

Andren Thomas, Björck Jonas, Johnsen Sigfus, 1999: Correlation of Swedish glacial varves with the Greenland (GRIP) ocygen isotope record. Journal of Quaternary Science (1999) 14 (4) , 361-371

Carpelan Christian, 1999: On the Postglacial colonisation of Eastern Fennoscandia. Dig it all. Papers dedicated to Ari Siiriäinen. The Finnish Atiquarian Society. The Archaeological Society of Finland.

Donner Joakim 1978: Suomen kvartäärigeologia. Helsingin yliopisto, Geologian laitos, Moniste n:o 1.

Eronen Matti 1990: Geologinen kehitys jääkauden lopussa ja sen jälkeen. Suomen kartasto, vihko 120-123 (Maaperä) , luku 2.3

Eronen Matti 1997: Ilmaston kehitys Pohjois-Euroopassa viime jääkauden loppuvaiheista nykyaikaan. Helsinki Papers in Archaeology No. 10, Varhain pohjoisessa. Maa - The Land. Yliopistopaino, Helsinki 1997.

Hyvärinen Hannu 1997: The Fennoscandian Ice Sheet and the Deglaciation History of Lapland. Helsinki Papers in Archaeology No. 10, Varhain pohjoisessa. Maa - The Land. Yliopistopaino, Helsinki 1997.

Itkonen, A., Eriksson, B., Grönlund, T., Ilmasti, M., Kankainen, T., Marttila, V., Meriläinen, J. J., Saarinen, T. & Salonen, V.-P. 1995: Päijänteen ekosysteemin kehitys holoseeniaikana. Geologinen tutkimuskeskus. Tutkimusraportti 131.

Jussila Timo, 1999: Saimaan kalliomaalausten ajoitus rannansiirtymiskronologian perusteella. Kivikäs & Jussila & Kupiainen: Saimaan ja Päijänteen alueen kalliomaalausten sijainti ja syntyaika. Kalliomaalausraportteja 1/1999. Kopijyvä kustannus, Jyväskylä.

Jussila Timo, 2000: Pioneerit Keski-Suomessa ja Savossa. Rannansiirtymisajoitusmenetelmien perusteita ja vertailua. Muinaistutkija 2 / 2000.

Matiskainen Heikki, 1987: Die Mesolitische Steinzeit und die Chronologie im Binnenseengebiet Finnlands. Fennoscandia archaeologica IV.

Matiskainen Heikki, 1996: Discrepancies in Deglaciation Chronology and the Appearance of Man in Finland. Acta Arch. Lundensia, Ser in 8, No 24.

Miettinen Arto, 2002: Relative Sea-Level Changes in the Eastern Part of the Gulf of Finland during the Last 8000 Years. Ann. Acad. Sci. Fenn Geologica-Geographica 162.

Palmu Jukka-Pekka, 1999: Sedimentary Environment of then Second Salpausselkä Ice Marginal Deposits in the Karkkila-Loppi Area in Southwestern Finland. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 148

Pesonen Petro, 1998: Keramiikkakurssi, http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram/

Ristaniemi Olli, 1987: Itämeren korkein ranta ja Ancylusraja sekä Muinais-Päijänne Keski-Suomessa- Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, Osa 59.

Saarnisto Matti, 1970: The late Weichselian and Flandrian History of the Saimaa Lake Complex. Comm. Phys.-Math. Vol 37.

Saarnisto Matti, 1971: The upper limit of the Flandrian transgression of Lake Päijänne. Comm. Phys.-Math. Vol 41, No. 2.

Saarnisto Matti & Grönlund Tuulikki, 1996: Shoreline displacement of Lake Ladoga - new data from Kilpolansaari. In: Simola, H et al. (eds.) The First International Lake Ladoga Symposium : proceedings of the First International Lake Ladoga Symposium : ecological problems of Lake Ladoga, St. Petersburg, Russia, 22-26 November 1993. Hydrobiologia 322 (1-3),

Schulz Hans-Peter, 1996: Pioneerit pohjoisessa, Suomen varhaismesoliittinen asutus arkeologisen aineiston valossa. Suomen Museo 1996.

Tikkanen M & Seppä H, 2001: Post-galcial history of Lake Näsijärvi, Finland, and the origin of the Tammerkoski Rapids. Fennia 179: 1 : 129-141.

Tolonen K & Ruuhijärvi R., 1976: Standard pollen diagrams from the Salpausselkä region of southern Finland. Ann.Bot.Fennici 13:155-196.

Walker M.J.C, Björck S., Lowe J.J., Cwynar L.C., Johnsen S., Knudsen K.-L., Wohlfarth B., 1999: Isotopic 'events' in the GRIP ice core: a stratotype for the Late Pleistocene. Quaternary Science Reviews 18 (1999), 1143-1150.


Takaisin Etusivulle