Antrean ja Vuoksenrannan muinaisjäännösexpeditio 2000

Antrea Sokkala Niukali 1 kivikautinen asuinpaikka.
Kuvattu länteen, asuinpaikan itäpään eteläpuoli.

Antrea Sokkala Niukali 1
Kuvattu itään, asuinpaikan itäpään pohjoispuoli.

Antrea Sokkala Niukali 1
Kuvattu itään, asuinpaikan länsipään eteläpuoli.


Aiheen pääsivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle