Antrean ja Vuoksenrannan muinaisjäännösexpeditio 2000

Rannasiirtymiskäyrä Vuoksenrannan Korpilahden alueella ja Antrean Sokkalan Niukkalin kohdalla (katkoviiva). Tulkittu Saarnisto & Grönlund 1996 mukaan.


Aiheen pääsivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle