Tietokone ja arkeolo: tietokannat


Msg: #2. 30 Jan 89, 13:43:2
From: Anne Vikkula To: All

Heittelin tässä jollain muulla areenalla ajatuksen siitä, että arkeologiassa ( tulevaisuudessa ) käytettävien tietokantojen suunnittelu olisi hyvin tärkeää. Museovirasto lienee se instanssi, joka keskeiset tietokannat tulee suunnittelemaan. Niiden tulisi palvella niin suojelua, yleisönpalvelua kuin tutkimustakin, kuten myös kokoelmien huoltoa ja seurantaa. Olisi hyvin oleellista, että suunnittelutyöhön osallistuisi mahdollisimman kattava joukko kansalaisia. Mielestäni käsiteanalyysiin pohjautuva suunnittelu on hyvin mielenkiintoista ja auttaa hahmottamaan kirjattavien tietojen suhdetta toisiinsa, tiedon rakennetta.

Pelkään vaan, että joudun luomaan koko hoidon yksin, sillä en ole onnistunut saamaan ketään innostumaan asiasta. Osa ei pidä asiaa tärkeänä, toiset taas eivät pysty ajattelemaan vielä asiaa siltä kannalta. Muinaisjäännösrekisterin kokeilu on osa tätä suunnitteluprosessia, se tosin kattaa vain pienen osan tietotarpeesta. Sen ominaisuuksista voisi Mika Lavento heittää kommenttia vaikka tänne palstalle. Varsinainen sotku on kuitenkin esineiden ( ja kuvien ) tietorakenne, mitä tietoja halutaan niistä, mitä tulosteita ym.
Peräänkuulutankin nyt asiasta kiinnostuneita esittämään käsityksiään joko boxissa tai silmästä silmään. Mielelläni ottaisin myös vastaanilmoittautumisia mahdolliseen suunnitteluryhmään Tulevaisuuden vuoksi.....

vikkula

Msg: #3. 30 Jan 89, 14:05:2
From: Timo Jussila To: Anne Vikkula

Excellent! Ensiksi: Voisit kirjoittaa tekstin (messuksi tai tiedostoksi) pohjustukseski aiheesta! Iskevästi ja vakavasti. Voisit selvittää lyhyesti käsiteanalyysin kulkua ja perusteita, esimerkkinä nämä tutut aiheet. Asia on harvalle selvä! Luo säännöt eli raamit.Täällä voisi asiaa sitten rakentaa (keskustella ja yhteenvetää) pala palalta "jatkokertomuksena", jolloin voimme saada kaikki kokonaisnäkemystä ja hyvän "käsite"-tietokannan sitä kautta käsiimme!! Mutta selvitä meille pohdinnan METODI! Mielenkiintoa on.

Olenhan itse paljon pohtinut ja puuhastellut, nimen omaan kaivausprosessin ja sen dokumenttien analysoimisen parissa, tietokannoissani ja sovellutuksissani! Käytännössäkin.(sillä ei riitä, että tietokannan rakenne on hyvä, vaan sen pitää olla myös kätevä ja toimiva ja antaa mahdollisuus monenlaisiin sovellutuksiin!) Heh, sekavasti sanottu. Palaan asiaan! Nyt kommenntteja äämät ja ääjät! Tässä on tilaisuus isolla T:llä vaikuttaa ja perehtyä keskeiseen asiaan.Tack!! Anne.

Msg: #4. 30 Jan 89, 15:32:1
From: Anne Vikkula To: Timo Jussila

OK. Saattaa viedä jonkin päivän, mutta tulee..... a.v