Uutiset: Fibulas informering


Msg: #33. 1 Feb 89, 17:21:4
From: Tryggve Gestrin To: All

vid fibulas årsmöte valdes undertecknad både till kontaktperson och fibulas officiella informatör (suck!). Ordförande är Jan Fast

Msg: #39. 21 Feb 89, 16:10:4
From: Tryggve Gestrin To: Tryggve Gestrin

Officiell informatör betyder i detta sammanhang att jag förväntas informera I BOXEN om Fibulas beslut och övriga förehavanden, så om någon har klagomål att framställa om kvaliteten eller kvantiteten av information om F. är det bara att skylla på undertecknad, som vid dylik eventualitet lovar bot och bättring. SägerTG, utrikesansvarig, kontaktperson, informatör extraordinaire, etc. etc.