Uutiset: KS-89


Msg: #11. 17 Jan 89, 13:41:0
From: Tryggve Gestrin To: All

Nästa års kontaktseminarium arrangeras i Umeå vecka 41 (8-13/X) under temat "experimentell arkeologi". Arrangörerna efterlyser föredragshållare, som bör anmäla sig senast den 23 mars 1989. Kan rekommenderas! Den vetenskapliga nivån på kontaktseminariet är hög, detta sagt inte för att skrämma bort någon presumtiv föredragshållare, alla, speciellt studerande i slutskedet av sina studier är välkomna, men för att poängtera att man faktiskt har nytta av att deltaga. Bl.a. har arrangörerna inbjudit Jyri Peets från Reval för att tala om förhistorisk järnframställning, och Anne Vikkula har lovat att tala om "engångseldstäder" från stenåldern.
Intresserade kan taga kontakt via följande adresser:
KS-89, Umeå arkeologiförening, Inst. för arkeologi, S-901 87 Umeå eller:
Kontaktperson , Leif Grundberg, tel. 0660-827 26 eller:
Programkommitt`n (ang. föredrag m.m.), Jens Heinerud, tel. 090_195804 eller Beatrice Sohlström eller undertecknad.

Alla med!

T.G.

Msg: #24. 31 Jan 89, 14:16:17
From: Tryggve Gestrin To: All

Senaste nytt om Kontaktseminariet i Umeå: Föredragshållare bör anmäla sig senast den 23 mars 1989, övriga bör anmäla sig senast den 21 april 1989. Då arrangörerna får veta huruvida nordiska Ministerrådet har beviljat det budgeterade bidraget först den 15 februari, lönar det sig inte att anmäla sig före detta datum. Preliminärt kommer deltagaravgiften att röra sig kring 150 Skr, vilket skulle betalas in på konto nro 4292169-2, KS-89, Umeå ark. för

TG

Msg: #25. 31 Jan 89, 17:57:0
From: Timo Jussila To: Tryggve Gestrin

Teema? Aiheet?

Msg: #26. 31 Jan 89, 20:15:3
From: Jukka Moisanen To: Timo Jussila

Kontaktiseminaarin aihe 1989 on "Kokeellinen arkeologia". Laitoksn ilmoitustaululla pitäisi olla asiaa koskeva uumajalaisten esite. Tämä alustavaksi tiedoksi, kertokoon Tryggve lisää.

Msg: #28. 31 Jan 89, 20:27:4
From: Timo Jussila To: Jukka Moisanen

Mitä se "kokeellinen Ark.." tarkoittaa? Nuin käytännössä.

Msg: #29. 1 Feb 89, 16:28:5
From: Tryggve Gestrin To: Timo Jussila

Tema för KS-89 är "experimentell arkeologi", och av de föredragshållare jag vet om (Vikkula & Jyri Peets), skall Vikkula tala om "engångseldstäder",och Peets om järnframställning under förhistorisk tid. Är du intresserad av att hålla ett föredrag? I så fall kan du ta kontakt med mig, eller skriva direkt till Leif Grundberg i Umeå.

TG

Msg: #30. 1 Feb 89, 16:37:0
From: Tryggve Gestrin To: Timo Jussila

Käytännössä aihe "kokeellinen arkeologia" kai tarkoittaa, että keskustellaan tehdyistä kokeista, ja sellaisista jotka pitäisi tehdä, mitä tietoa voidaan saada, tai on saatu, miten kokeita vaikuttaa käytännössä arkeologisten kaivausten kulkuun, ja ylipäätään asioista jotka tulevat mieleen aihetta mietiskellen. Tämän lisäksi tulemme ilmeisesti kuuntelemaan korkealaatuisia esitelmiä aiheesta, sekä mahdollisesti käymään tutustumassa paikkoihin jossa jotain aiheeseen liittyvää on kokeiltu. Tämä on minun vaikutelmani aiheen tarkoituksesta ainakin. Oliko sinulla jotakin tiettyä asiaa mielessä? Vastaan mielelläni, kykyjeni mukaan, kaikkiin KS-ään liittyviin kysymyksiin.

TG

Msg: #31. 1 Feb 89, 16:52:1
From: Tryggve Gestrin To: Timo Jussila

Se för övrigt budskap nr 11 i detta område. TG

Msg: #40. 21 Feb 89, 16:20:1
From: Tryggve Gestrin To: Tryggve Gestrin

Alla som är intresserade av att hålla föredrag, eller annars bara delta, vid KS-89, kan anmäla sig till mig via boxen före den 20/III-89. Undertecknad kommer därefter att kräva varje anmäld person på anmälningsavgiften, så fort arrangörerna har beslutat sig om storleken på densamma (torde röra sig kring 100,-fmk).TG

Msg: #41. 28 Feb 89, 13:05:0
From: Tryggve Gestrin To: All

TIEDOXIOlen ollut yhteydessä seuraavan kontaktiseminaarin järjestävän järjestön puheenhjohtajaan, joka on ilmoittanut että ilmoittautumismaxu tulee olemaan noin 300 SKr.HOUMIO!Enää 20 päivää ilmoittautumisaikaa jäljellä! Ilmoittautukaa minulle, ja maksakaa ilmoittautumismaksu (minulle), ennen 20. päivä maaliskuuta!Korkea ilmoittautumishinta johtuu siitä, että Pohjoismaitten Ministerineuvosto viisaudessaan on päättänyt, että arkeologeillepäs ei anneta rahhaa...Teidän ulkoasiainhoitajanne TG

Msg: #43. 11 Apr 89, 14:37:0
From: Tryggve Gestrin To: All

Den slutgiltiga anmälningsavgiften har nu klarnat. Den är 300 Skr eller motsvarande summa i mark. Jag har inte kontrollerat kursen, men efter revalveringen av marken torde det röra sig om ca 200 mark, eller möjligen något däröver. Jag tar emot anmälningsavgiften fram till den 20/IV, då jag skickar den till Umeå.TG

Msg: #44. 11 Apr 89, 14:42:2
From: Tryggve Gestrin To: All

Lopullinen osanottajamaksu on nyt varmistunut. Se on 300 Rkr, joka kai tarkoittaa noin 200 markkaa revalvoinnin jälkeen. otan vastaan maksut 20:nteen 4:ttä asti, jolloin pitää lähettää rahat Uumajaan.TG, ulkoasiainhoitaja.

Msg: #47. 20 Apr 89, 16:04:1
From: Tryggve Gestrin To: All

SISTA CHANSEN ATT BETALA ANMÄLNINGSAVGIFTEN!!!!!!!!!!!!!!Om jag inte har fått anmälningsavgiften före 1200 Fredag, räknar jag med att berörda personer icke är intresserade av att deltaga i Kontaktseminariet, varför de omgående strykes från deltagarlistan!!

TG

Msg: #48. 20 Apr 89, 16:07:4
From: Tryggve Gestrin To: All

VIIMEINEN MAHDOLLISUUS MAKSAA OSALLISTUMISMAKSUN!!!!!!!!!!!!!!Jollen saa osallistumismaksun käteeni (tai pankkikuitin), 1200 mennessä huomenna perjantaina, katson, että kyseisessä olevat henkilöt eivät ole halukkaita osallistumaan KS-ään, joten niitten nimet pyyhitään välittömästi osallistujalistasta!!Niille jotka haluavat maksaa pankkitilille, tilinro on:Fibula r.y.,KS-konto, 1156-270. Siis postipankin tili.Ystävaällisin terveisin:

TG

Msg: #49. 20 Apr 89, 20:20:2
From: Anne Vikkula To: Tryggve Gestrin

Är det säkert? Att du gör det? av

Msg: #50. 21 Apr 89, 16:53:2
From: Tryggve Gestrin To: Anne Vikkula

Finns det förmildrande omständigheter, kan saken naturligtvis diskuteras. Jag har ännu inte flyttat medlen från fibulas konto till Umeå, det tänkte jag göra på måndagen, så den som får tag på mig innan jag hinner gå till banken KANSKE ännu hinner med.

TG

Msg: #51. 23 Apr 89, 22:27:3
From: Jukka Moisanen To: Tryggve Gestrin

Äläpäs sinä nyt kuitenkaan mene käyttelemään KS-tiliä ihan omin päin. Kun minä nyt kerran olen se, joka kirjaa siitä pitää, niin näitä tilitapahtumia ei voida ihan noin vain ohittaa. Pankista tulee nykyään inhottavan tarkkoja tiliotteita jok'ikisen tilitapahtuman jälkeen ja ne otteet on NUMEROITU! Odottele siis minua ainakin tiistaihin ennen toimenpiteitä! FRA:n kontaktiseminaarin -88 varainhoitaja

Jukka Moisanen

Msg: #52. 25 Apr 89, 16:23:3
From: Tryggve Gestrin To: Jukka Moisanen

ks a1.TG