1.1.1989

Timo Jussila

 

 

BURNED BONE BBS
ELEKTRONINEN VIESTINVÄLITYS-, KONFERENSSI- JA KESKUSTELUFOO­RUMI ARKEOLOGEILLE

puh: 90-8026006
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 8:00 - 24:00
Modeemin asetukset: 1200, N, 8, 1

Sysop: Timo Jussila p. 8022475.

Miten osallistun Burned Bone BBS:iin ?

BBS on lyhennys sanoista Bulletin Board System.  Yhteydenottoon tarvitaan tietokone, modeemi, tietoliikenneohjelma, sekä puhelinliittymä. Modeemi on tietokoneeseen kytkettävä puhelinlaite, jolla tietokone voi olla puhelin­linjan välityksellä  yhteydessä toiseen tietokoneeseen. Modeemin ja tieto­liikenneohjelman avulla soittajan kone kytketään BBS:n tietokoneen päät­teeksi. Burned Bone BBS:iin voi ottaa yhteyttä modeemilla jonka nopeus on 1200 tai 2400 b (bittiä sekunnissa) ja protokolla V22 (tai V22bis). Tosin v22bis 2400 b:n nopeutta ei vielä voi BBBBS:ssä hyödyntää.

PC-koneisiin asennettavien modeemien hinnat alkavat 500 mk:sta. Modeemi kytketään normaalisti puhelinkoskettimeen. Haaroituskappaleen avulla, voi samassa koskettimessa pitää myös tavallista puhelinta, jolloin modeemia voi käyttää automaattisena valintalaitteena.

 

Tietokone voi olla mikä tahansa laite, johon on mahdollista liittää modeemi (mm. Commodore 64, Amiga, Atarit, Applet, PC:t, minitietokoneet, etc.).

 

Tietoliikenneohjelma hoitaa käyttäjän puolesta modeemin ja yhteyden oton. Ohjelmassa on yleensä puhelinnumerotiedosto, josta käyttäjä valitsee nume­ron, mihin soitetaan. Hyvä tietoliikenneohjelma PC-laitteisiin on  mm. Pro­comm+ (n. 600 mk) ja Procomm 2.4.2, joka on ns. ShareWare ohjelma, jota saa vapaasti levittää ja kokeilla ilman maksua.

Miten Burned Bone BBS toimii ?

Otettaessa ensimmäistä kertaa yhteytä BBBBS:ään, soittajalta kysytään ns. rekisteröitymistiedot, jolloin käyttäjä valitsee itselleen salasanan ja vastailee muutamaan kysymykseen.

 

Päävalikosta voi valita Messgage- eli Viestisektion, joka edelleen jakaan­tuu useaan keskustelualueeseen. Tiedostosektiossa on kolme eri aiheista tiedostoaluetta, joista voi imurioida ohjelmia, tekstejä, kuvia omalle le­vylle. Näille alueille voivat käyttäjät lähettää ohjelmia uutistekstejä, alustuksia ym..

Viestisektiossa on seuraavat keskustelualueet:

 

    VALITSE KESKUSTELUALUE (message area): numero + enter

 

    1 - Yksityiset viestit

    2 - BBBBS-ongelmat, tiedotukset, etc..

    3 - Tietokoneet ja ohjelmat

    4 - Arkeologia ja tietokone

    5 - Muinaistieteellinen keskustelu

    6 - Suomen arkeologian tila

    7 - Uutiset ja tiedotukset (boxin käyttäjiltä)

    8 - Mikroliitti Oy (sponsorin palsta)

    9 - Navetan tausta

   10 - Muut aiheet, sekalaiset jutut.....

 

   * Alueilla 5, 6 ja 9 voi käyttää nimimerkkiä.

   * Yksityisiä viestejä voi jättää vain alueille 1 ja 8

     muut alueet ovat julkisia keskusteluja varten.

 

Kirjoitettaessa viestiä BBBBS kysyy kenelle viesti osoitetaan ja onko vies-ti julkinen vai yksityinen. Jos viesti on yksityinen, niin ainoastaan hen-kilö kenelle viesti on osoitettu kykenee viestin lukemaan.

Kuhunkin viestiin kysytään aihe eli avainsana. Kullakin keskustelualueella voi olla saman aikaisesti useita eriaiheisia keskusteluja, joita voidaan seurata avainsanan mukaan.

BBBBS:n sisällön tekevät käyttäjät. Keskusteluja voi avata haluamistaan ai­heista ja olemassa oleviin keskusteluihin voi heitellä kommentteja tai pit­kiäkin replikkejä.

BBBBS:n käyttömahdollisuudet.

-      Yksityisten viestien välitys, postilaatikkopalvelu.

-      Eri aiheisten julkisten keskustelujen käynti.

-      Neuvojen pyytäminen ATK-ongelmiin ja neuvojen antaminen.

-           -"-            arkeologisiin ongelmiin ja neuvojen antaminen.

-      uutisten ja tiedotusten välitys (jopa juorujen, hyvän maun rajois-sa).

-      Ohjelmien välitys: ohjelmien jakokanava.

-      Tekstien välitys ja levitys julkiseen arviointiin.  Tiedostoalueelle 5 voi lähettää pidempiä eri aiheisia tekstejä, joita ei viitsi kir­joittaa viesteiksi. Nämä voivat olla esim. keskustelun alustuksia.

-      Ryhmien tiedotuskanava. Ryhmien keskustelukanava.  BBS:ään voidaan luoda ns. salaisia alueita, jonne pääsee vain salasanan avulla. Ha­jallaan työskentelevät työryhmät, projektiryhmät tai yhteisöt voivat varata omaan käyttöönsä alueita, jonne pääsee vain ryhmän tiedossa olevalla salasanalla. Tällöin voidaan tehdä ryhmätyötä, riippumatta ryhmän jäsenten fyysisestä sijainnista. Kukin ryhmän jäsen voi ottaa yhteyden ryhmään haluamanaan aikana.

-      Tiedostojen yksityinen välitys ja tilapäinen varastointi.

 

Pääkäyttönä on  YKSITYINEN POSTILAATIKKO, JULKINEN TIEDON LEVITYS- JA JALOSTUSKANAVA SEKÄ KESKUSTELU JA VÄITTELY. Tämä edellyttää, että tietoa halutaan ylipäätän jakaa muille ja alistaa omat mielipiteet ja "heitot" julkisesti reposteltavaksi.

Käyttäjä ei voi aiheuttaa BBBBS:ssä mitään vahinkoa, opetellessaan bbs:n käyttöä. BBBBS:n käyttö on maksutonta. Käyttäjä maksaa yhteydestä normaalin puhelinmaksun.

Lisätietoja voi kysyä sysopilta eli system operatorilta. Tervetuloa keskus­telemaan ja osallistumaan!