Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Juankoski 7 Västinniemi Valkeinen,Topografia:

Lisätietoja
laji, type:asuinpaikka, dwelling site (hunter-gatherer)
ajoitus, dating:kivikausi - kampakeramiikka, stone age - combed ware
source:rannansiirtymisajoitus, shoreline displacement
maalaji, soil:hiekka, sand (glasifluvial/shore sediment)
vesistö, waterc.:Lake Saimaa, Karhonvesi
kuvattu, photo:kevät 1999, spring 1999
kivikautinen asuinpaikka takana olevan pellon reunassa rinteen päällä. Kuvattu pohjoiseen. Asuinpaikka on ollut muinaisen Saimaan eteläisellä hiekkarannalla. Kuvassa maalajin vaihtuminen karkeasta siltistä (-moreenista) hiekaksi näkyy hyvin värierona rinteen yläosassa. Eteläinen hiekkaranta on ehkä yleisin asumispaikka kivikaudella, johtuen osaksi siitä, että nykyajan arkeologit ovat etsineet muinaisasunpaikkoja erityisesti eteläisiltä hiekkarannoilta, koska on todettu että asuinpaikat ovat yleensä eteläisillä hiekkarannoilla...
Tosiasiassa kivikautisia asuinpaikkoja on kaikenlaisissa maalajeissa, kaikkiin eri ilmansuuntiin avautuvilla rannoilla.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd