Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Lappeenranta 22 ja 23 Rutola-Sahalahti 1-2Topografia:

Kuvan omistaa Etelä-Karjalan Museo, kuvaaja T Jussila.

Lisätietoja

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:nr. 22 = kivikausi, stone age, Ka3 - late Combed Ware, nr. 23 = early metal period
source:Ceramics, shoreline displacement chronology
maalaji, soil:nr22 = hiekka, sand, nr 23 = moreeni, till
vesistö waterc.:Lake Saimaa
kuvattu, photo:elokuu, august 1998


Asuinpaikka nro 22. Kuvan omistaa Etelä-Karjalan Museo, kuvaaja T Jussila.

Asuinpaikat sijaitsevat Saimaan muinaisen Kärenlammen lasku-uoman (yläjoksun) suun tuntumassa. Munteron-Rutolan alue on ollut liikenteellisesti keskeinen (muinaisen 'moottoritie nro 2:n liittymässä'). Alueen maasto ja topogarfia ovat sopivia asuinpaikoille, Luonnon olosuhteet ovat monipuoliset (majavapuroja, syvää ja matalaa vettä, peuramaastoa ja toisaalla lehtoa). Lähialueella on 'ollut saatavissa kaikki nykyajan palvelut'. Nykyajalla tarkoitin edellä kivikautisen ihmisen nykyaikaa. Alue onkin ollut suosittua pyyntikansan asumisaluetta. Nyt alueelta tunnetaan 8 asuinpaikkakohtaa. Useita muinaisasuinpaikkoja lienee tuhoutunut Salpalinjan (joka on varsin ravakka alueella) ja nykyisen asutuksen alle.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd