Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
TUUSNIEMI 18 Tuusjärvi Koiralampi ETopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:stone age (mesolithic?), kivikausi
source:"intuitition"
maalaji, soil: hiekka, sand (glasifluvial deposition)
vesistö, waterc.:Lake Saimaa, Tuusjärvi
kuvattu, photo:marraskuu, november 2000
koord. KKJ2Pk 3244 09, 6975 46, 3566 68

Asuinpaikka on taimitarhan pellossa ja peltotien alla aivan Koiralammen suppakuopan reunalla. Todennäköisesti asuinpaikka ulottuu itään suppakuopan itäreunalle metsään. Toinen, vähäisempi, löytöalue on saman peltoaukean luoteisreunalla, Tuusjärven lahdekkeen itärannalla, rantaan menevän peltotien eteläpuolella.
Tuusjärven eteläpuolisen harjun liepeillä on useita "meheviä" muinaisjäännöksiä, eritoten Riistaveden puolella. Alueella on mm. yksi asuinpaikka, joka saattaa rannansiirtymiskronologian perusteella ajoittua preboreaalikaudelle yli 10400 vuotta vanhaksi.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd