Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Juankoski 9 Virranniemi Luukkonen, Topografia:
Lisätietoja
laji, type:asuin- / leiripaikka. Dwelling / catching site
ajoitus, dating:myoh. kivikausi. Late stone age
source:rannansiirtymisajoitus. Shoreline displacement, ca. 2200 BC
maalaji, soil:moreeni (HMr) asp. kohdalla hiekkaisempi. Stony siltic till (ground moraine)
vesistö, waterc.:Lake Saimaa, Karhonvesi
kuvattu, photo:kesäkuu 1999, june 1999


Kivikautinen asuinpaikka tai leiripaikka. Metsänlaikutusvaoissa on suppealla alalla kvartsi-iskoksia ja esineitä. 'Asuinpaikan' ala on ehkä n. 10x20 m. Maaperä on tässä muinaisessa pienessä lahdekkeessa ympäristöään hiekkaisempi. Virtaus on kasannut paikalle hiekkaa 'rantakerrostumaksi' (beach). Muinaisjäännös on määritetty asuinpaikaksi paremman termin puutteessa. Kyseessä on lain tarkoittama kiinteä muinaisjäännös 'muistona Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta ... muinainen asuin- ja työpaikka..'. Onko paikka kiinteästi asuttu varsinainen asuinpaikka, vaiko pyyntiretken enemmän tai vähemmän vakituinen leiripaikka, vai jokin muu? Pienuutensa takia paikka olisi mahdollista tutkia kokonaan, jolloin sen funktio selviäisi. Tietomme kivikauden ihmisen elinpaikoista ja toiminnasta niillä, ovat vielä varsin vähäiset.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd