Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Pieksämäen mlk 69 Niskamäki KivisuoTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:stone age (late mesolithic ?), kivikausi
source:"intuitition"
maalaji, soil: hiekka, sand (glacifluvial)
vesistö, waterc.:(Lake Päijänne-Puulavesi) Niskajärvi
kuvattu, photo:toukokuu, may 2000
koord. KKJ2Pk

Kuvassa pienehkö, mutta selvä ja hyvin säilynyt asumuspainanne muinaisen rantatörmän äärellä. Niskajärveä kiertää muutaman metrin nykypinnan yläpuolella oleva muinainen rantamuodostuma,jonka ääreltä tunnetaan useita asuinpaikkoja. Miltään Niskajärven asuinpaikalta ei ole saatu selvää ajoittavaa materiaalia. Keramiikan puute saattaa viitata törmän olevan mesoliittinen. Alueelta on mesoliittisia irtolöytöjä.
Tällä paikalla on kunnan laitattama opastaulu. Pieksämäen maalaiskunnan muinaisjäännöksiä merkittiin opastauluin kesällä 2000. Merkinnästä laadittiin esite, jota saa Pieksämäen maalaiskunnasta ja sen turistipaikoista.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd