Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Vehmersalmi 5 Saahkari-SyrjäkangasTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:Late stone age, kivikausi, ca. 5000-3000 BC
source:ceramics, shoreline displacement chronology
maalaji, soil: hiekka, sand (glacifluvial)
vesistö, waterc.:Lake Saimaa, Suvasvesi
kuvattu, photo:Elokuu. August 1998
koord. KKJ2Pk 3244 05, x6961 21, y3554 58

Asuinpaikan aikainen muinaisranta on ollut etelä-kaakkoisranta. Nykyinen rantatörmä on korkea ja jyrkkä. Sen yläpuolella on muinaisia rantatörmiä ja valleja, ja niistä alimman vallin kohdalla ja takana on asuinpaikka. Paikalla on ainakin kaksi asumuspainannetta vierekkäin lounais-koillinen suuntaisen vallin takana, muinaisen korkeamman rantatörmän alapuolella. Asuinpaikka on täysin ehjä ja koskematon.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd