Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Juankoski 11 Konttilampi-LaajalahtiTopografia:
Lisätietoja
laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:myoh. kivikausi. Late stone age
source:keramiikka ja rannans. Ceramics, shoreline displacement, ca. 2000 BC.
maalaji, soil:moreeni (HkMr) asp. kohdalla hiekkaisempi. Sandy till
vesistö, waterc.:Lake Saimaa, Karhonvesi
kuvattu, photo:kesäkuu 1999, june 1999


kivikautinen asuinpaikka jyrkän rantatörmän päällä olevalla hiekkaisella tasanteella. Asuinpaikka havaittiin tien varrella olevassa pienessä hiekanottokuopassa näkyvien luunmurujen perusteella. Asuinpaikka on suppaehko, se rajaantuu muinaisrantaan ja muualla lohkareiseen maastoon. Lieneekö paikkaa raivattu asumiskelpoiseksi?

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd