Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Jämsä 43 Juokslahti Nuorlahti 3Topografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:late stone age, kivikausi ka II/III
source:ceramics, shoreline chronology
maalaji, soil: hk/si moreeni, till
vesistö, waterc.:Lake Päijänne
kuvattu, photo:toukokuu, may 1994
Koordin (kkj2)pk 2233 11, x:6870 72, y:3415 80

Lähes ehjä asuinpaikka mökkitien varressa olevalla hiekkaisella tasanteella, muinaisella kallioiden välisellä kannaksella. Suojaisa tasku. Löydöt mökkitien koillispuolella olevasta pienestä hiekanottopaikasta. Asuinpaikka lienee suurimmaksi osaksi ehjä huolimatta mökkitiestä ja hiekanottopaikasta. Alueen maaperä on kivinen ja louhikkoinen, mutta tämän (ja muiden neljän samalla rannalla 1 km säteellä olevien asuinpaikkojen) asuinpaikan kohdalla maaperä on vähäkivinen ja moreeni hieman hiekkaisempaa. Virtaukset lienevät kerrostaneet muutoin savimoreenisen maalajin päälle kallioiden väliin hiekkaa (tai pikemminkin virtaus on vienyt saveksen pois). Muinainen ihminen on havainnut paremman rantakaistaleen kasvillisuudesta ja hiekkarannasta jo kaukaa, noussut maihin ja asettunut taloksi. Maaperäkartan perusteella paikkaa ei olisi löytänyt. Sen sijaan topografia on aivan ilmeinen asuinpaikalle tällä seudulla, koska siitä pystyy päättelemään pintamaaperän hiekkaisuuden ja siten paikan potentiaalin laajempaan ympäristöön verrattuna. Em. päättely on aina aluekohtainen!

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd