Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Jämsänkoski 39 Valkeeluomi RetkusniemiTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:stone age (late mesolithic), kivikausi
source:Quartz, shoreline chronology
maalaji, soil: hk-moreeni, sandy till
vesistö, waterc.:Lake Päijänne
kuvattu, photo:toukokuu, may 1994
Koordin (kkj2)pk 2233 06,6885 22,3396 68

Asuinpaikka on suurelta osin tärveltynyt metsätien teossa ja metsän laikutuksessa. Muinaisen, nykyisin suohon laskevan rantatörmän päällä.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd