Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Espoo 89 Bolarskog 3Topografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:late stone age, kivikausi
source:shoreline displacement chronology
maalaji, soil: hiekka, sand
vesistö, waterc.:Baltic sea, Suomenlahti
kuvattu, photo:toukokuu, may 2001
Koordin (kkj2)pk

Lisätietoja Espoon kaupunginmuseon sivuilta.

Asuinpaikka on löytynut Matti Huurteen inventoinnissa 1961. Tuolloin asuinpaikka oli hiekkakuopan reunassa. Nyt kuoppa on täytetty ja maisemoitu. Kuopan reunalta muutama kymmenen metriä etelään (metsään) on komea soikea asumuspainanne, halkaisijaltaan yli 10 m. Painanne todettiin Mikroliitti Oy:n inventoinnissa 1989. Espoon kaupunginmuseo on teettänyt paikalta fosforikartoituksen 1990. Tämä on ainoa Espoon esihistoriallinen asumuspainanne.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd