Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Lieksa 1 Kelvä-KinnulanvaaraTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:stone age, kivikausi
source:artefact typology
maalaji, soil: hiekka, sand
vesistö, waterc.:Lake Kelvä - Pielinen - Saimaa
kuvattu, photo:elokuu, august 2001
Koordin (kkj2)pk

Asuinpaikka on löytynyt L. Lönnbergin inventoinnissa 1971. Paikka on pienen joen suussa jyrkkärinteisen ja kivikkoisen vaaran juurella olevalla muutaman metrin levyisellä tasanteella. Tasanne on kapea ja se on kivetön ja hiekkainen vain pienellä matkalla vaaran juuren ja soistuneen rannan välillä. Paikalla on runsaasti isokokoisia palaneen luun fragmentteja sekä kvartsi-iskoksia. Paikan ajoitus on epäselvä, se vaikuttaa (epätieteellinen arvio) kivikautiselta, kenties mesoliittinen.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd