Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Lieksa Viekijärvi - Hannola STopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:stone age, late mesolithic, kivikausi
source:Shoreline displacement chronology (roughly)
maalaji, soil: hiekkainen moreeni, sandy till
vesistö, waterc.:Lake Viekijärvi - Pielinen - Saimaa
kuvattu, photo:elokuu, august 2001
Koordin (kkj2)pk

Asuinpaikka on löytynyt Lieksan inventoinnissa 2001. Asuinpaikka on ehjä. Se sijaitsee kivisellä moreenirinteellä olevalla tasanteella, jonka järven puolella on matala muinainen rantavalli. Asuinpaikan kohta erottui kivisestä maastosta vähäkivisempänä läikkänä, jossa maaperä oli hiekkaisempi kuin ympäristössä. Asuinpaikka on suppea-alalainen. Vaikuttaa siltä, että paikalla on raivattu kivikkoa asuinpaikkaa varten.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd