Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Kuru 3 IkosenlahtiTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:stone age, neolithic, kivikausi (<5900 eKr.)
source:Shoreline displacement chronology (roughly)
maalaji, soil:moreeni, till
vesistö, waterc.:Lake Näsijärvi
kuvattu, photo:elokuu, october 2001
Koordin (kkj2)pk 2213 07, x 6864 82 y 3331 90

Asuinpaikka on löytynyt Tampereen Museon Kurun inventoinnissa 2001. Asuinpaikka on ehjä. Se sijaitsee kivisellä moreenirinteellä olevalla tasanteella, jonka järven puolella on matala, tuskin havaittava muinainen rantatörmäke. Asuinpaikan kohta erottui kivisestä maastosta vähäkivisempänä läikkänä, jossa maaperä oli hivenen hiekkaisempi kuin ympäristössä (lapio uppoaa maahan joten kuten, kun muualla aina kalahtaa kiveen). Asuinpaikka on suppea-alainen. Sen ala vaikuttaa pyöreältä, halkaisijaltaan n. 10-15 m. Aluetta vaikuttaa ympäröivän matala ja kapea valli. Alueen sisällä on luun sekainen kulttuurimaa kivisessä moreenissa. Vaikuttaa siltä, että paikalla on raivattu kivikkoa asuinpaikkaa varten. Vertaa gallerian paikat 34 ja 6 ja 2 .

Tälläisiä pienialaisia, kompakteja, ja useinmiten vielä ehjiä 'asuinpaikkoja' on viime vuosina löytynyt useita eri puolilta Järvi-Suomea. Tämän kaltainen 'asuinpaikkatiiviste' olisi mahdollista tutkia kohtuu kustannuksin yksityiskohtaisesti ja huolellisesti kokonaan. Kyseessä on muinaisjäännöstyyppi, jota emme tunne oikeastaan lainkaan. Onko kyseessä asuinpaikka vaiko funktioltaan jokin muu 'toimintapaikka' ja mikä asema sillä on ollut muinaisessa yhteisössä ja elämässä jne.. Rekistereissä nämä merkitään aina - kenties virheellisesti - asuinpaikoiksi paremman termin puutteessa, ellei inventointilöytöjen vahäisyyden takia (!!!) hajalöytöpaikoiksi tai ei miksikään. Valitettavasti tälläiset pienet paikat saatetaan joskus mieltää 'vähämerkityksellisiksi' tai peräti arvottomiksi. Vähälöytöinen tai pienialainen ei välttämättä ole 'koyhä' muinaisjäännös (vastakohtana rikas - runsaslöytöinen) eikä siitä seuraten arvoton, jota ei kannata/voi suojella/tutkia. Muinaisjäännöksen 'köyhyyttä' ja 'arvokkuutta' ei pidä mitata löytöjen ja pinta-alan perusteella, vaan sen sisältämän informaation perusteella. Vielä tuntematon ja selvittämätön informaatio saattaa olla hyvinkin arvokasta.


Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd