Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Lieksa 54 SiikaniemiTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:stone age, neolithic, kivikausi
source:Shoreline displacement chronology (roughly)
maalaji, soil:sandy till , hiekkamoreeni
vesistö, waterc.:Lake Pielinen , Saimaa
kuvattu, photo:elokuu, october 2001
Koordin (kkj2)pk 4314 10, x 7014 20, y 3649 37

Metsätien pinnassa muinaisen rantatörmän päällä on näkyvissä runsaasti palanutta luuta ja kvartseja. Maaperä on pintaosiltaan alueella varsin kivinen, mutta tällä kohden on maaperä vähäkivisempi. Jälleen ei voi välttyä vaikutelmalta, että paikkaa olisi raivattu asuinkelpoiseksi. Maaperä on muutoin sopiva - hiekka.
Inventoinnissa kannattaa aina katsoa avoimet maastonkohdat sellaisissakin paikoissa, joissa ei muutoin tulisi koekuoppia tehdyksi.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd