Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Suonenjoki 8 VesikallioniemiTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:stone age (neolithic), kivikausi
source:Shoreline displacement chronology (roughly)
maalaji, soil:sand (beach) , hiekka
vesistö, waterc.:Lake Iisvesi, Päijänne
kuvattu, photo:heinäkuu, july 2001
Koordin (kkj2)pk 3224 10, x 6959 34, y 3496 78

Paikalla havaittiin kaksi asumuspainannetta, joihin tehdyistä koekuopista löytyi kvarts-iskoksia. Painanteet olivat heti nykyisen rantatörmän takana olevalla tasanteella. Maaperä paikalla oli hiekkaa ja kasvillisuus kuusivaltaista sekametsää. Asuinpaikka on koskematon ja ehjä, suppea-alainen rannan ja kallioisen rinteen välisellä tasanteella.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd