Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Lappeenranta 19 KohusaariTopografia:

Lisätietoja
laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:kivikauden loppui. Late stone age.
source:keramiikka ja rannans. Ceramics, shoreline displacement, ca. 3200 - ( 2500) BC
maalaji, soil:Kallio, hiekkakrs. Bedrock, sandy beach layer
vesistö, waterc.:Lake Saimaa, Iso-Saimaa
kuvattu, photo:2. 9. 1998

Tämän sivun valokuvat omistaa Etelä-Karjalan Museo. Kuvaaja T.Jussila.
Paikka löytyi Etelä-Karjalan Museon inventoitiprojektin yhteydessä 1998.

Maaperäkartta on hyvä apuneuvo inventoinnissa. Pyyntikulttuurin asuinpaikat sijaitsevat suurimmaksi osaksi (?) hiekkaisilla maaperillä. Maaperäkartta ei saa kuitenkaan rajoittaa tarkastuspaikkojen valintaa. On muistettava, että maaperäkartat näyttävät maalajit 1 m syvyydellä (joskus niissä on myös merkitty pintamaa suurpiirteisesti). Pienet karkeamman maalajin läiskät eivät välttämättä kartalla näy ollenkaan. Tämä saari on maaperäkartoilla merkitty kokonaan kallioksi. Kallioiden välissä on kuitenkin virtausten kerrostamaa hiekkaa, tämän asuinpaikan kohdalla n. 1-0.5 m paksuudelta.

Tämä paikka, saaren koko itäranta, on kaavoitettu ennen inventointia mökkitonteiksi, joista ainakin kaksi jää nyt käyttämättä. Kaavan teettäjälle tarjottiin kaava-alueiden inventointia kaavan valmistelun yhteydessä, mutta tuloksetta. Kymmenesosalla yhden tontin hinnasta olisi tämän ja lähisaarten kaavarannat inventoitu, jolloin muinaisjäännökset olisi voitu ottaa kaavassa huomioon ja tontit sijoittaa niiden ulkopuolelle. Nyt "säästettiin satanen ja menetettiin tonni" vain kehnon valmistelun ja kesken jätetyn selvitystyön takia.


Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd