Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Leppävirta 22 MieskallioTopografia:

Lisätietoja
laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:kivikausi. Late stone age.
source:rannans. Ceramics, shoreline displacement
maalaji, soil:Kallio, hiekkakrs. Bedrock, sand layer
vesistö, waterc.:Lake Saimaa, Suvasvesi
kuvattu, photo:10. 7. 1998, at 21:20 (upper photo)

Suppea-alainen asuinpaikka on kallion laella, jossa kalliossa olevaan painanteeseen on kerrostunut hiekkaa n. 0-50 cm paksuudelta. Hiekka on kerrostunut Saimaan ollessa kallion laen tasalla tai hieman sen yläpuolella. Tästä heikkakerroksesta kvartseja, luita ja kiviesine. Kuten edellinenkin (nro 5) asuinpaikka, on tämäkin paikka maaperäkartan mukaan inventoitessa tavoittamattomissa, koska niemi (ent. saari) on kokonaan kalliota ja ympäröivät maat hiekka- tai hienoainesmoreenia. Lähistöllä on muita saman kaltaisia asuinpaikkoja. Paikat ovat kapean vesiväylän varrella, joka on johtanut Suvasvedeltä Unnukalle.
Nämä suppeat ja täysin kajoamattomat paikat ovat korvaamattomia lähteitä, kun kivi-pronssikauden asuin- ja leirintätapoja joskus halutaan selvittää kaivauksin, koska pienialaiset paikat on mahdollista kohtuullisin kustannuksin tutkia kokonaan.
Valitettavasti arkeologeja (ja rahoittajia) kiinnostaa enemmän laajat ja runsaslöytöiset kohteet, pienten ja vähälöytöisten kohteiden jäädessä pikaisen koek aivauksen (jossa paikat usein todetaan merkityksettömiksi 'oleskelupaikoiksi' ) varaan minkä jälkeen ne usein vapautetaan rauhoituksesta ja tuhotaan.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd