Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Tuusniemi 13 Saunajärven eteläpääTopografia:

Lisätietoja

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:kivikausi (oletus: Suomusjärven kultt.). Stone age (estimated late Suomusjärvi culture ca. 6000-5000 BC)
source:löydöt (ranta), artefact combination
maalaji, soil:hiekka, sand / fine sand
vesistö, waterc.:Lake Saimaa, Kaavinjärvi
kuvattu, photo:Elokuu, august 1999

Äestetystä metsästä on asuinpaikka helppo havaita, kunhan äestysvaot eivät ole vielä kasvaneet umpeen. Tässä tapauksessa asuinpaikan rajatkin on voitu osoittaa kohtalaisella tarkkuudella, koska löytöalue rajaantuu äestetylle alalle. Vaoissa on runsaasti kvartseja, esineitä ja iskoksia. Palanutta luuta muutamin paikoin keskittyminä. Päätellen siitä, että keramiikkaa ei hyvistä havainnointimahdollisuuksista huolimatta löydetty ollenkaan, paikka lienee esikeraaminen. Kaavinjärvi ja siihen liittyen Tuusjärvi ovat eläneet Ancylusjärvestä kurouduttuaan omaa elämäänsä. Järvialtaan rannansiirtymishistoria tunnetaan hyvin ylimalkaisesti. Sen perusteella mitä nyt altaan rantakronologiasta tiedetään, Suomusjärven kulttuurin loppu on varsin käypä ajoitus tälle paikalle.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd