Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Kiuruvesi 36 HonkarantaTopografia:

Lisätietoja

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:kivikausi, Suomusjärven kultt (Ka1:1). Stone age ( mainly Suomusjärvi culture) ca. 6700-4500 BC
source:ranta, shoreline displacement chronology
maalaji, soil:hiekka (moreeni), sand (beach), sandy till
vesistö, waterc.:Lake Saimaa, Kiuruvesi-järvi
kuvattu, photo:syyskuu, september 1999

Alueella on havaittu kaksi asuinpaikkakohtaa, joista alakuvan etualalla oleva on hieman ylemmällä kuin alakuvassa taustalla, metsän rajassa oleva paikka. Ylemmässä kuvassa asuinpaikka on kuvan etualalla vasemmalla ja ulempi on oikeassa laidassa, mäntyjen kohdalla. Lähistöllä lienee vielä useita havaitsemattomia asiunpaikkoja
Asuinpaikat sijaitsevat muinaisen Saimaan korkeimman rannan tuntumassa. Alue on Saimaan Pielaveden lasku-uoman isobaasilla, eli altaan pitkäaikaisella kallistuma-akselilla, joten vedentaso on täälla pysynyt runsaat parituhatta vuotta lähes samalla tasolla (+- 1 m).

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd