Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Joutseno 27 Saarenoja 1Topografia:
Lisätietoja
laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:varhaiskivikausi. Early mesolithic.
source:rannans. Shoreline displacement, ca. 8000-7500 BC
maalaji, soil:HMr heinoainesmoreeni, silty till
vesistö, waterc.:Ancylus lake (Baltic sea), later - Lake Ladoga
kuvattu, photo:toukokuu 1999, may 1999


Ancylus lake

Muinaisen rantatörmän päällä, loivassa peltorinteessä on varhaismesoliittinen asuinpaikka, Ancylusjärven vuonon rannalla. Toinen asuinpaikka on metsässä tämän takana, ylemmällä tasolla. Avoimesta pellosta on helppo havaita asuinpaikka, kunhan kohdalle sattuu... Pellosta on poimittu kvartsiesineitä ja iskoksia sekä kivikirves (alin kuva). Paikka löytyi v. 1999 keväällä.

Vieressä ylemmästä kuvasta tehty rekonstruktio asumisen aikaisesta maisemasta (virhe: kuusen ei pitäisi vielä maisemassa näkyä, sen tilalla koivua ja mäntyä, rannassa leppää).
Kuvassa alla ruusukvartsinen kaavin.


Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd