Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Suonenjoki 7 RantalaTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:stone age, mesolithic, kivikausi ca. 7800 BC
source:Shoreline displacement chronology (roughly)
maalaji, soil:moreeni, till
vesistö, waterc.:Lake Päijänne (Iisvesi)
kuvattu, photo:heinäkuu, july 2001
Koordin (kkj2)pk 3224 10, x: 6956 11, y: 3499 56, z: 104 ±1 m

Laikutetusta metsämaasta, muinaisen rantatörmän laelta, suppeahkolta n. parin aarin alalta löytyi kvartseja . Asuinpaikan korkeudeksi tulisi n. 104 m. Rannansiirtymiskronologian (tai sen hypoteesin) mukaan paikka olisi ollut veden ääressä varhaisella boreaalikaudella n. 7800 eKr. Hyvin tunnettu Muinaispäijänteen korkein ranta on alueella ulottunut 101,5 m korkeustasolle.
Maaperä asuinpaikan kohdalla on hiekkainen moreeni, joka muuttuu kivisemmäksi asuinpaikasta etäännyttäessä ja hienoaineksisemmaksi alempana. Puusto asuinpaikalla on ollut mäntyä ja ympäristössä kuusta.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd