Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Antrea KolinanlinnaTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:early mesolithic (preboreal), varh. kivikausi (ca. 8800-8400 BC)
source:Shoreline displacement chronology (roughly)
maalaji, soil:sand
vesistö, waterc.:Ancyluslake , Baltic sea
kuvattu, photo:elokuu, october 2001
Koordin (kkj2)z: n. 32-35 m mpy

Paikalla on lähes koskemattomassa komeassa metsässä, harjun laella komea siirtolohkareikko. Sen suurimman järkäleen alla ja sivuitse kulkee ihmisen mentävä luola. Järkäleikön edessä on kivikautinen asuinpaikka. Se havaittiin palo-ojassa olevista kvartsista (yläkuva, kolinanlinna kuvan vasemmalla puolen).
Alakuvassa Kolinanlinna kuvattuna pohjoiseen. Asuinpaikka rinteen alla kuvan oikeassa laidassa. T.Rostedt seisoo luolan eteläisen suuaukon kohdalla.
Alimmassa kuvassa Kolinanlinna idästä. Asuinpaikka rinteen alla kuvan oikeassa laidassa. Luolan suu kuvan keskellä, isoimman lohkareen vasemmalla reunalla. Toinen suuaukko samaisen lohkareen vasemman reunan alla.


Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd