Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Imatra 8 Kiurula-PehkeisienojaTopografia:
Lisätietoja
laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:varhaiskivikausi. Early mesolithic.
source:rannans. Shoreline displacement, ca. 9000 or 8200 BC
maalaji, soil:HMr heinoainesmoreeni (saven äärellä), Silty till, near by coarse clay
vesistö, waterc.:Yoldia Sea or Ancylus max. (Baltic sea), later - Lake Ladoga
kuvattu, photo:heinäkuu 1999, july 1999 (upper photo)


Regressing Yoldia Sea or Ancylus lake at it's transgression maximum. A view from the hut door...
Far left opposite shore is Russian forest, ceded Carelia. Site is situated in the border zone.

Matalan, pellon tasoittaman muinaisen rantatörmän äärellä on Etelä-Karjalan toistaiseksi ehkä vanhin asuinpaikka. Nykyisen tietämyksen mukaan se olisi ollut Yoldia meren rannalla ja siten Pre-Boreaaliselle ajalle ajoittuva. Alue on Itämeren historian tutkimuksen marginaalialuetta, joten ei ole mahdotonta, että paikka olisikin Ancylusjärven transgressiohuipun rannalla. Tällöin Ancylusmaksmi olisi alueella ollut n. 6 m aiemmin käsitettyä korkeammalla. Paikka on 47.5 m korkeudella, rajavyöhykkeellä.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd