Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Pyhäjärvi 105 TikkalankangasTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:varh kivikausi, early mesolithic, ca. 7500-7700 BC
source:ranta, shoreline displacement chronology (Baltic Sea/ Lake Saimaa)
maalaji, soil:hiekka, sand
vesistö, waterc.:Ancylus lake-Lake Saimaa transition at the treshold, now Lake Saimaa headwaters
kuvattu, photo:syyskuu, september 1999
Aivan Saimaan äärimmäisen latvaveden viimeisen puron äärellä, vedenjakajalla, on metsäautotien runtelema asuinpaikka. Tällä kohdalla on ollut kapea ja matala salmi, joka on erottanut Saimaan altaan Itämerestä, silloisesta Ancylusjärvestä. Paikka on nyt asumattomassa korvessa. Suuri osa asuinpaikasta on kuitenkin vielä ehjänä, osa tosin metsätien alla, osa sen ympärillä. Asuinpaikka on helppo havaita tien ojissa kiiltelevistä runsaista kvartseista.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd