Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Joutseno 29 MuilamäkiTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:varh kivikausi, early mesolithic, ca. 9000 BC or 8200 BC
source:ranta, shoreline displacement chronology: Yoldia sea or Ancylus trg. max.
maalaji, soil:hiekka,kallio,moreeni. Sand (beach formation), silty till
vesistö, waterc.:Baltic Sea / Lake Ladoga
kuvattu, photo:heinäkuu, july 1999


Site (sandy beach at rigth), as newcomers saw it first time from regressing Yoldia sea or from transgressive Ancylys lake.
Asuinpaikka lienee yksi Suomen vanhmmista. Se on suureksi osaksi ehjä, mutta reunoilta runneltu, ilmeisesti viime sotien aikana. Paikka on aivan venäjän rajalla.


Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd