Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Kinnula 52-53 Muhola-Siltamäki 1 ja 2Topografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:varh kivikausi, early mesolithic, ca. 7300 BC
source:ranta, shoreline displacement chronology:
maalaji, soil:hiekka,. Sand (glasifluvial formation)
vesistö, waterc.:Baltic Sea: Ancylus lake / Lake Kivijärvi
kuvattu, photo:elokuu, august 1990


Ylemmässä kuvassa asuinpaikka 2 metsän reunassa, alemmassa asuinpaikka 1 peltoniemekkeen laella. Ranta on ollut asuinpaikkojen äärellä siinä vaiheessa (tai osin heti sen jälkeen) kun Kivijärvi on kuroutunut Ancylusjärvestä. Alueella on runsaaasti eri-ikäisiä muinaisia asuinpaikkoja. Seutu on vesireitin päässä, vedenjakajan yli Pohjanlahdelle johtavan harjun äärellä. Paikka on ollut strategisesti merkittävä. Alueella on useita irtolöytöpaikkoja tatä paikkaa korkeammalla. Tämän paikan totesi H-P Schultz v. 1996 varhaismesoliittiseksi Ancyluspaikaksi. Sivun tekijä, T.Jussila tarkentaa ajoituksen hieman Schulzin esittämää nuoremmaksi.
Alueen inventoi v. 1990 nuorehko ja kokematton, huonosti rannansiirtymiseen perehtynyt arkeologi. Suomen varhaisimman asutuksen asuinpaikat jäivät etsimättä, vaikka poikkeuksellisen hyviä mahdollisuuksia siihen olisi ollut. Vaan kun ei osattu etsiä. Alueella lienee vielä useita tätäkin vanhempia paikkoja havaitsematta. On erittäin tärkeää, että inventoinnit suoritettaisiin mahdollisimman kokeneen ja alueen erityispiirteisiin perehtyneen arkeologin toimesta (tai ainakin ohjauksessa), kokemattomampien seuratessa mukana.harjoittelijoina. Moni laaja inventointi menee arkeologian ja muinaisjäännössuojelun kannalta hukkaan, kun taidot eivät riitä. Toisaalta taitoja on myös päästävä kartuttamaan (mutta voiko niitä sitten hyödyntää). Suomen arkeologian organisaatio on kehno (mitä monopolismi aina on). Työn laadulla ei ole niin väliä, puhumattakaan työn kehittämisestä ja ihmisten koulimisesta. Muut asiat ratkaisevat...

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd