Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Joutseno 30 Vesikkola Mielikonoja 1Topografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:varh kivikausi, early mesolithic, ca. 9000 BC or 8200 BC
source:ranta, shoreline displacement chronology: Yoldia sea or Ancylus trg. max.
maalaji, soil:Hienohiekka-hieta. Fine sand - coarse silt
vesistö, waterc.:Baltic Sea / Lake Ladoga
kuvattu, photo:heinäkuu, july 1999

Asuinpaikka sijaitsee muinaisen vuonon äärimmäisessä pohjukassa, Joutsenonkankaan eteläpuolella. Asuinpaikka on täysin ehjä ja koskematon ja siten tutkimuksellisesti hyvin arvokas. Kuvan oikeassa puoliskossa näkyvissä komea muinainen rantatörmä.


Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd