Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Antrea (Vuoksenranta) 6 KorpilahtiTopografia:

laji, type:Verkkolöytö. Net find
ajoitus, dating:Early mesolithic, varh. kivikausi, 8600 BC (cal.med.)
source:C14
maalaji, soil:Silt/clay
vesistö, waterc.:(Lake Ladoga) Ancylus Sea
kuvattu, photo:elokuu, august 2000
koord. KKJ2Pk 4113 05,~ 6756 77, ~ 3633 50

Lisätietoja (ks. myös Antrean invenointi 2000)

Verkon löysi talollisenpoika Antti Virolainen v. 1913 ojaa kaivaessaan. Paikalla kaivoi Sakari Pälsi v. 1914. Pälsi kaivoi n. 24 neliömetriä. Löytöinä muinainen verkko ja kiviesineitä. Verkon kaarnakohosta on saatu C14 -ajoitus 9310+-120 BP, jonka kalibroitu mediaani-ikä (8570 BC) tulee parisataa vuotta Ancylysjärven transgressiomaksimia (n.8400 BC) varhaisemmaksi. Ancylusmaksimi ulottui alueella n. 29-28 m korkeustasolle (Saarnisto&Grönlund 1996). Verkon kohon kaarna on kasvanut aikana, jolloin vesi oli nousemassa ja ehkä n. 26 m korkeustasolla (viereisessä kartassa vesi 25 m korkeudella). Verkon löytökorkeudeksi Pälsi ilmoittaa 16,75 m mpy. (Harri Nymanin mukaan, Carelia tietokanta, Karjalan liitto). Valokuvien perusteella kartalle paikannettuna löytöpaikka on kuitenkin reilusti 15 m korkeuskäyrän alapuolella. Verkko ja kiviesineet ovat siis hukkuneet yli 10 m syvyyteen, eikä niitä sitten ole saatu sukellettua talteen.
Kesällä v. 2000 suoritetussa muutaman päivän inventoinnissa lähistöltä (5-8 km etäisyydeltä) löytyi 25-30 m korkeustasoilta kivikautisia asuinpaikkoja, jotka lienevät verkon aikaisia. Tutkimukset alueella jatkuvat kesällä 2001 (mikäli sponsori Mikroliitti Oy antaa rahaa). Kesän 2000 tutkimusta avusti myös Riihimäen kaupunki.
Alakuvassa v. 2000 expedition jäsenet Aivar Kriiska ja Tapani Rostedt juuri löydetyllä uudella varhaiskivikautisella asuinpaikalla Antreassa. Kuvaaja ryhmän kolmas jäsen Timo Jussila.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd