Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Imatra 6 RisuniemiTopografia:
Lisätietoja

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:Vanh metallikausi / kivikauden loppu. Early metal period / late stone age
source:rannans. Shoreline displacement chronology, ( and ceramics) 1800-... BC
maalaji, soil:Hiekkamoreeni (sorainen hiekka). Sandy till (washed)
vesistö, waterc.:Lake Saimaa
kuvattu, photo:heinäkuu, july 1999

Kaukopään tehtaiden pohjoispuolella on Saimaan rannalla, suppeahkolla alalla, nykyisen rannan tuntumassa (pari-kolme metriä vedenpinnan yläpuolella) asuinpaikka, joka rannansiirtymiskronologian mukaan voi ajoittua kivikauden lopulle ja siitä nykyaikaa kohden. Paikalta koekuopasta löydetyt keramikan murut viittaavat Luukonsaaren keramiikkaan, mutta ne voisivat ehkä olla myös myöhäistä Pöljää/Jysmää. Paikka on ehjä.
Saimaan rannasiirtymiskronologia on altaan hitaimman maankohoamisen alueella, lasku-uoman suun tienoilla, jo varsin epätarkka, koska 6000 vuoden aikana vesi on tällä alueella laskenut vain 4-5 metriä.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd