Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Pielavesi 57 Salonsaari-RauniosaarensalmiTopografia:
Lisätietoja

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:Early metal period, vanh.metallikausi (2000 eKr.-300 jKr.- ?)
source:rannans, keramiikka. Shoreline displacement chronology and ceramics.
maalaji, soil: hiekka/kallio, sand (beach layer on bedrock)
vesistö, waterc.:Lake Päijänne, Pielavesijärvi
kuvattu, photo:kesäkuu, june 1997
Koordin (kkj2).pk 3314 05, x 7025 17, y 3477 22

Asuinpaikka on täysin koskematon ja ehjä. Salonsaaren länsirannan eteläisimmän rantakallion takana on tasainen hiekkapohjainen ala ennen kuin maasto alkaa kauempana rannasta nousta ja muuttua kiviseksi. Tällä tasanteella on asuinpaikka. Tasanteen pohjoispään itäpuolella on pien suo ja täällä tasanne muodostaa pienen niemekkeen. Asuinpaikan pohjoispäässä on kiviraunio. Paikka on maisemaltaan komea ja miljööltään edustava.

Raunio on asuinpaikan pohjoispäässä. Raunio on 2.5 x 2.5 m kokoinen nelisivuinen vallimainen rakennelma, jonka pohjoispää on avoin. Raunion funktio on epäselvä. Onko kyseessä hauta vai jokin uunimainen konstruktio? Ajoitus on myös epäselvä. Liittyykö raunio paikalla olevaan todennäköisesti metallikautiseen asuinpaikkaan? Mainittakoon, että Juvan Karihiekalla, Saimaan rannalla, on täsmälleen samanlainen rakennelma hyvin samankaltaisessa paikassa esihistoriallisen asuinpaikan kupeessa rantakallion ja asuinpaikkahietikon rajalla.


Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd