Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Espoo 91 HiidenkiukaantieTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:bronze age, pronssikausi
source:shoreline displacement chronology
maalaji, soil: hk-moreeni/kallio, sandy till (bedrock)
vesistö, waterc.:Baltic sea, Suomenlahti
kuvattu, photo:toukokuu, may 2001
Koordin (kkj2)pk

Lisätietoja Espoon kaupunginmuseon sivuilta.

Asuinpaikka on Suomenojaan laskevan jyrkän harjanteen (muinaisrantatörmä) laella olevalla ohuella (1-0 m) mineraalimaa patjalla, kalliomäen juurella. Tie on tuhonnut osan asuinpaikkaa, mutta sitä on ehjänä jäljellä tien pohjoispuolella. Tieleikkauksesta on poimittu kvartsi-iskoksia ja esineitä Espoon kaupunginmuseon tilaamassa inventoinnnissa v. 1989. Aivan asuinpaikan vieressä on komea hautaröykkiö, hiidenkiuas (topografiapiirroksessa punainen täplä). Se on merkitty opastaululla. Rannansiirtymiskronologian mukaan asuinpaikka ja hautaraunio voisivat olla saman aikaisia. Puolarmetsän alueella on useita pronssikautisia hautaraunioita.

Alakuvassa hautaraunio.
Picture 2: bronze age cairn (red spot on topography map)

Hautaraunio on todettu 1927 (Tamelander), sekä Matti Huurteen inventoinnissa 1961.


Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd