Juankosken Iso- ja Pieni Vehkalahde rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi v. 2000.
Muinaisjäännösten kuvaukset

JUANKOSKI 15 SORVALAMPI
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3333 08
x: 6995 73 y: 3568 86 z: 90 ±1 m
Tutkijat:Jussila T 2000 inventointi
Löydöt:KM 32307:1, 6 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2000, diar. 30.11.2000, Kynnetystä pellosta iskoksia, säleitä ja ydin.
Sijainti:Paikka sijaitsee Juankosken kirkosta 1,5 km E, Iso-Vehkalahden Haapakaartenlahden pohjoispuolella, rannasta 400 m NNW, pellon pohjoisosassa, Sorvalammen eteläosan itäpuolella, sen rannasta 80-100 m itään, ladosta 80-100 m etelään..
Huomiot:Paikalla on muinainen etelään pistävä niemeke, joka erottuu muuten savisessa pellossa hiekkaisena matalana töyräänä. Käydessäni paikalla lokakuussa 2000, oli pelto kynnettynä. Metsän laidassa, ladon lähettyvillä oleva pohjoisin peltoaukean osa (tila 20:2 kartalla) oli kyntämättä ja hoitamatta. On mahdollista, että asuinpaikka ulottuu Sorvalammen rannan suunnassa pohjoisemmaksi, mitä nyt voitiin havaita.

Valokuvia


JUANKOSKI 16 PIENI-VEHKALAHTI KAAVINTIE
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3333 08
x: 6995 40 y: 3570 60 z: 99 ±2 m
Tutkijat:Jussila T 2000 inventointi
:3, 1 kpl, kvartsi-iskos, kynnetystä pellosta.
Löydöt:KM 32308:2, 1 kpl, kvartsiesine, Jussila T 2000, diar. 30.11.2000, kynnetystä pellosta.
Sijainti:Paikka sijaitsee Juankosken kirkosta 3,3 km E, Pieni-Vehkalahden länsipuolella, rannasta 180 m, Kaavintien varrella tien länsipuolella, peltorinteen yläosassa, Iso-Vehkalahden Kinnunlahdesta 600 m N.
Huomiot:Etelään laskevan peltorinteen yläosa on hiekkaa. Rinteessä erottuu vielä heikosti muinaisia Saimaan rantatörmiä. Aivan tien varrelta poimin peltokynnöksestä pari kvartsia. Toisen n. 98 m korkeustasolta ja toisen ylempää n. 100 m korkeustasolta.
Paikalla on ollut muinainen etelään kurottuva niemi, jonka länsirannalta löydöt ovat. Niemi on nyt lähes kokonaan Kaavintien alla. Niemen itäranta on vanhan tien ja asutuksen alla. Paikalla lienee ollut kivikautinen asuinpaikka, joka on suurimmaksi osaksi tuhoutunut ja ainoastaan rippeitä on jäljellä tien länsipuolella.

Valokuvia


JUANKOSKI 17 KAUNISHARJU N
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3333 08
x: 6994 50 y: 3570 90 z: 92 ±1 m
Tutkijat:Jussila T 2000 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Juankosken kirkosta 3,9 km SE, Pieni-Vehkalahti ja Iso-Vehkalahti järvien välisellä kannaksella, Kinnulahden ja Laajalahden välissä, peltorinteen laella, Kaavintien itäpuolella, asuinrakennuksen pohjoispuoliselta pellolta.
Löydöt:KM 32309:1, 3 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2000, diar. 30.11.2000, pellosta.
Huomiot:Peltorinteen laelta, löytyi muutama kvartsi-iskos ja liitupiipun kappale. On mahdollista, että havaitsin vain asuinpaikan länsireunan. Asuinpaikan ydinosa saattaa olla muinaisen saaren itärannalla, joka nyt on pusikkoa ja pihamaata.
Paltorinteen länsipuolella, Kaavintien länsipuolelta on löydetty kivikirves (Juankoski 24, Kuopion museo 6160) alavasta pellosta aivan rannan tuntumasta. Oletettu löytöpaikka on 100 m asuinpaikasta länteen. En havainnut mitään esihistoriaan viittaavaa kirveen löytöpaikalla.

Valokuvia


JUANKOSKI 18 LAHDEN-PITKÄLÄ
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3333 08
x: 6993 62 y: 3571 43 z: 92 ±2 m
Tutkijat:Jussila T 2000 inventointi
Sijainti:Paikka sijaitsee Juankosken kirkosta 4,8 km SE, Iso-Vehkalahden eteläpään itärannalla, rannasta n. 50 m, Kiviniemeen vievästä tiestä 70 m NNW, pellon metsäsaarekkeen eteläpuolella.
Löydöt:KM 32310:1, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2000, diar. 30.11.2000.
Huomiot:Löysin kynnetystä pellosta kvartsi-iskoksia, sekä mahdollisen maasälpäesineen. löydöt olivat suppealla (n. 10x10 m) alalla. Maaperä karkea siltti (hienohieta).

ValokuviaAiheen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle