13:21 9.6.2005

Siitepölynäytteet otettiin läheltä suolampea. Kun asuinpaikalla on asuttu, näytteenottopaikalla on ollut pieni järvi. Ilmassa lentänyt siitepöly kerrostui järven pohjaan ja säilyi turvekerroksessa ja sen alla järven kuivuttua ja muututtua suoksi. Siitepölynäytteestä voidaan nähdä alueen silloinen kasvillisuus ja sen perusteella voidaan päätellä, millainen ilmasto alueella on vallinnut.

Powered by phpSimpleGallery 2.1.1