10:58 10.6.2005

Siitepölynäytteenottopaikan korkeutta määritetään vaaituskoneen avulla. Vaaituskoneella voidaan mitata kahden paikan välinen korkeusero. Muutaman metrin päässä kaivauskuopasta on piste, jonka korkeus merenpinnasta tunnetaan tarkasti. Kuvassa mitataan muutaman kymmenen metrin etäisyydellä olevan paikan korkeutta suhteessa tunnettuun kiintopisteeseen. Uutta pistettä käytetään kiintopisteenä seuraavassa mittauksessa, jossa mitataan vielä lähempänä näytteenottopaikkaa olevan pisteen korkeutta. Näin jatketaan, kunnes näytteenottopaikan korkeus tunnetaan.

Powered by phpSimpleGallery 2.1.1