Kartta-Soar 2 esittely

Lyhyesti

Karttapohja: BMP, TIF, JPG, PNG bittikarttakuva asemoidaan koordinaatistoon.
Koordinaattidatasta piirretään kartalle eri symbolein: ympyrä, neliö, kolmio, risti, rasti, teksti, bittikarttakuva. Symbolin koko, värit ja sisustan kuosi voidaan määrätä.
Koordinaattidata tekstitiedostosta, RTF-tiedostosta, leikepöydältä (esim. Excelistä) tai kirjoitetaan itse ohjelmaan. Koordinaattidata Paradox tai Dbase (tai Access) kortistosta, josta myös SQL-haut. Tekstitiedostosta yksinkertaiset haut. Koordinaattidataan voi liittää muuta tietoa, joka tulostuu koordinaatisymbolin kohdalle sitä klikattaessa. Muu tieto voi olla myös kuvatiedosto, joka aukeaa erilliseen ikkunaan symbolia klikattaessa.
Ohjelmalla voi piirtää viivoja koordinaattipisteiden välille. Koordinaattilistaan voi asettaa symbolikomentorivejä ja viivakomentorivejä, joilla ohjataan piirtotapahtumaa.
Karttaesityksen asetukset (symbolit, koordinaatidatan ym) voi tallettaa esitykseksi, joka aukeaa yhdellä komennolla. Esityksiä voi ketjuttaa siten, että jotain tiettyä symbolia klikattaessa lataantuu toinen kartta datoineen ja asetuksineen.
Ohjelmalla voi mitata etäisyyksiä pisteiden välillä: klikataan kartalle alkupiste ja piste mihin etäisyys halutaan. Mittaustulos tulee erilliseen ikkunaan. Mittaus voi olla jatkuvaa, jolloin etäisyyksien summa lasketaan ja ilmoitetaan.
Kartalta voi digitoida koordinaattipisteitä. Koordinaattiparit tulostuvat erillliseen ikkunaan, josta ne voi edelleen viedä muualle.

Ohjelman toiminnan edellytykset

Ohjelma toimii Windows 95, 98, ME, NT, 2000-käyttöjärjestelmissä. Keskusmuistia ei itse ohjelma vaadi sen enempää mitä Windows toimiakseen. Keskusmuistin määrä rajoittaa käsiteltävien karttakuvien kokoa.

Esittely osa 2, karttakuva, asemointi, koordinaatisto, koordinaattitietokanta, kortisto.
Esittely osa 3, symbolit, viivat, esitykset, tietoikkuna, asetukset, tulostus Tekeillä
Esittely osa 4, digitointi, etäisyyksien mittausTekeillä


Kartta 2 ohjelman pääsivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle