KARTTA-SOAR 2.9 ++

Kartta-ohjelman käyttöohjeet

KARTTA-SOAR 2.9 ++

Kartta-ohjelman käyttöohjeet

Karttakuva

Kartan lataaminen toisen päälle

Asemointi

Asemoinnin lataus

Koordinaatit

Koordinaatti-ikkuna

Viiva-komennot

Symboli-komennot

Koordinaattitaulun informaatio

Koordinaatti-tekstitietokanta

Haku

Koordinaatit kortistosta

Koordinaatit SOAR-ohjelmasta

Symbolit

Merkkisymboli (teksti)

Merkkisymboli +Symboli

Kuvasymboli

Kuva+Symboli

Tietoikkuna

Piirrä

Symbolit (F2, F5)

Viivanpiirto

Symbolinselitys

Mittajana

Teksti

Asemointipisteet

Värjäys

Zoom

Digitointi

Mittauksia

Etäisyyden mittaus

Pinta-ala

Esitys

Kartan tulostus

HTML-map-tiedoston tulostus

Karttakuva

Avataan karttakuva jolloin avataa asemoimaton kartta (kartta pitäää asemoida tai avata asemointi erikseen) tai avataan asemointi, jolloin avataan automaattisesti asemointia vastaava kartta (ks. asemointi). Avaamalla esitys, avautuu automaattisesti sekä kartta että asemointi.

Kartta ladataan ohjelmaan tiedostosta komennolla ’Tiedosto-Hae kartta’, jolloin aukeaa tiedostodialogi-ikkuna, jossa osoitetaan ladattava karttatiedosto. Karttakuva voidaan lukea BMP, JPG, PNG tai TIF -tiedostoista. LZW-kompressoituja TIF-kuvia ei voida lukea.
Kuva näytetään ruudulla windows-asetusten mukaisessa resoluutiossa ja värien määrällä. Kuvan ko’on rajoittaa käytettävissä oleva keskusmuistin (osin myös näyttömuistin) määrä. Jos karttakuva ei tule kunnolla näkyviin, on kuva liian suuri (tiedoston koko on liian suuri). Tällöin voi ohjelman varaamaa keskusmuistia vapauttaa poistamalla ohjelman undo-toiminto käytöstä komennolla Muokkaa-Ei undota. Toinen vaihtoehto on pienentää näytön värien määrää windows-asetuksista. Vaikka kuva olisikin talletettu tiedostoon esim. 256 värillä tai harmaasävyllä, niin näytössä se on Windows-asetuksien mukaisten värien määrällä (esim. 64 kt true color) ja tietenkin keskusmuistissa vastaavasti suurempikokoisena. Jos kuva on tuotu leikepöydältä (liitä-komennolla), voi muistia varaavan leikepöydän tyhjentää komennolla: Muokkaa-tyhjennä lp. Kuvan koko (tiedostokoko ja koko näytöllä/keskusmuistissa) selviää komennolla Info-Kuvainfo.

Ohjelmalla ei voi muokata karttakuvan ominaisuuksia ja kokoa (koko = pystypixelien määrä * vaakapixelien määrä). Nämä muokkaustoimet pitää tehdä jollakin kuvankäsittelyohjelmalla (esim PaintShop Pro, Photoshop, Corel Paint jne.). Alkuperäisen karttakuvan ominaisuudet selviävät komennolla: Info-kuvainfo, jossa mm ilmoitetaan kuvan leveys ja korkeus pixeleinä (bittikartta- eli rasterikuva muodostuu yksittäisistä pisteistä eli pixeleistä eli rastereista).

Karttakuva voidaan tallentaa massamuistiin (kuten kiintolevylle) komennolla ’Tiedosto-Vie kartta’, jolloin karttatiedoston osoitte ja nimi annetaan "tiedostodialogi" -ikkunassa. Kartan voi tallettaa BMP, JPG, PNG ja TIF-muotoisiin tiedostoihin. Kuvan voi viedä leikepöydän kautta johonkin toiseen ohjelmaan (jos keskusmuistin määrä sen sallii).

Jos karttakuva on suurempi kuin kartta-ikkuna, niin tällöin näkyy ikkunassa ote (jokin osa) karttakuvasta. Ikkunan kokoa voi muuttaa kuten windowsissa yleensäkin. Kartta ikkunan oikeassa- ja alareunassa on vierityspalkit (ns. hissi ja lossi), joilla voidaan karttakuvaa vierittää ikkunassa (eli ikkunaa eli näkymää karttakuvaan voidaan siirtää vaaka ja pystysuunnassa). Painamalla hiiren oikeaa näppäintä yhden kerran tulee karttakuva kokonaisuudessaan näkyviin sovitettuna ikkunan kokoiseksi. Tässä tilassa ei näytön ja hiirikursorin karttakoordinaatit päde eikä kartalle voi manuaalisesti piirtää, mutta automaattiset piirtokomennot toimivat normaalisti. Painamalla hiiren oikeaa näppäintä yhden kerran palautuu normaali näyttötila vierityspalkkeineen.

Kartta-ikkunan alalaidassa on koordinaattipalkki, jossa vasemmalla on mustalla fontilla hiirikursorin näytön (pixeli-) koordinaatit ja vastaavat karttakoordinaatit x ja y punaisella fontilla (mikäli kartta on asemoitu), sekä koordinaattien mittayksikkö. Kun hiirtä liikuttaa asemoidun kartan päällä, rullaavat kursorin kohdala olevat karttakoordinaatit vastaavasti. Kursorin kohdalla olevaa karttapistettä - koordinaattia - voi sitten manipuloida eri tavoin, kuten hakea koordinaattitiedostosta lähin piste, koordinaatti voidaan tallettaa jne.

Kartan lataaminen toisen päälle

Kartat voivat olla monessa tasossa. Kartan päälle voi ladata toisen kartan. Tällöin karttakuvan on oltava täsmälleen saman mittainen kuin alla olevan kartan. Päälle ladattava kartta voi olla esim. peruskartta cd:n pelto- tai vesistökartta, joille on oma valmis valintansa avaa-päälle valikossa. Tälläisessä pelto/vesistö karttakuvassa on vain yksi musta väri, joka peittää alla olevan kartan, valkoisen värin ollessa läpinäkyvä. Jonkin kuvatiedostossa olevan värin voi ennen lataamista muuttaa toiseksi (esim pelto-kartan mustan keltaiseksi) valitsemalla latausvaihtoedoksi omavärisenä sijasta vaihda väri. Tämän jälkeen osoitetetaan vaihdettava väri, sekä valitaan uusi väri. Värinvaihto ei vaikuta alkuperäiseen tiedostoon, ellei sitä talleta värinvaihtoikkunan Talleta kartta-komennolla.

Asemointi

Kartta asemoidaan koordinaatistoon näyttämällä kartalta kolme tunnettua pistettä (erikoistapauksissa riittää kaksi tai yksi piste).

Kartta asemoidaan komennolla ’Asemoi’, tai sitten ladataan aiemmin talletettu asemointi. Asemointi-ikkunassa on 1- 3 koordinaattipisteiden asemointitiedot. X ja Y kohtiin kirjoitetaan jonkin kartalla tunnetun koordinaattipisteen koordinaatit halutussa mittayksikössä ja koordinaatistossa (piirrettävien pisteiden koordinaattien on sitten oltava samassa koordinaatistossa ja mittayksikössä, joskin mittayksikköä voidaan ohjelmassa manipuloida 10:llä kertomalla tai jakamalla, sekä muuttamalla peruskoordinaatit yhtenäiskoordinaateiksi).

Esimerkki:     1. koordinaattipiste,      Haapajärvi Neljänkymmenenpenninkangas
                          x: 7055820
                          y: 3417450

Esimerkissä on yhteinäiskoordinaatit metrinä. Asemointikoordinaattipisteelle voidaan kirjoittaa myös lyhyt kuvaus tms. Koordinaatit voi tuoda myös leikepöydältä. Kun pisteen koordinaatit on annettu painetaan nappia OSOITA 1.PISTE. Kun osoita piste nappia painetaan on ohjelma asemointitilassa, jolloin kursori muuttuu asemointikursoriksi ja kartan päälle aukeaa pieni asemointi-ikkuna, jossa kursorin ympäristö näkyy suurennettuna. Kun tällöin karttaan klikkaa hiirellä tapahtuu asemointi. Kertaus: siirretään kursori kartan päälle, viedään asemointikursorin keskikohta kyseisen annetun koordinaattipisteen päälle ja näpäytetään hiiren vasenta näppäintä, jolloin asemointi-ikkuna tulee aktiiviksi ja koordinaattien viereen tulee punaisella vastaavat näytön koordinaatit.
Sama tehdään 2. ja 3. koordinaattipisteelle. Yksikkö kenttään kirjoitetaan koordinaattien mittayksikkö (esim: "metriä" tai "10 metriä" jne.). Laji -kenttään voi laittaa vaihtoehdot pi (kkj2) tai xy (kkj1) -koordinaatin lajiksi.
Kun pisteet on asemoitu painetaan OK-nappia, jolloin asemointi on voimassa ja asemointi-ikkunaan tulee näkyviin erilaisia tietoja asemoidusta kartasta. Asemoinnin voi tarvittaessa aina tehdä uudestaan. Asemoinnin voi tarkistaa avaamalla asemointi-ikkuna ja poistumalla siitä painamatta OK-näppäintä. Asemoinnissa pitää olla tarkkana, se on ohjelman toiminnan kannalta ratkaiseva vaihe!
Asemoinnin voi tehdä kahdella pisteellä, jos kartta ja sen koordinaatisto ovat näytön suhteen täysin suorassa (kulma alle 1 astetta). Kolmen pisteen asemointi on tarkka kaikissa tapauksissa. Kolmen pisteen asemoinnissa asemointipisteet eivät saa olla samalla y tai x akselin suuntaisella suoralla! Ohjelma huomauttaa, mikäli asemointipisteet eivät ole kelvollisia tai mikäli kahden pisteen asemointi ei ole riittävä. Kannattaa aina asemoida kolmella pisteellä, jos se on mahdollista. Kartan voi asemoida yhdellä pisteellä jos kartta (koordinaatisti) on täysin suorassa ja tiedetään tarkalleen, kuinka monta metriä on yksi pikseli. Kun OK-nappia painaa silloin kun on  asemoitu vain yksi piste, ohjelma kysyy kuinka monta metriä on yksi pikseli. Yhden pisteen asemointi tallettuu aina vain tfw-muotoiseen tiedostoon. Yhden pisteen asemoinnissa asemointi-ikkunaan tulostuu asemoinnin jälkeen kartan 0,0 eli vasemman yläkulman koordinaatit, riippumatta siitä mikä piste on asemoitu.

Asemoinnin jälkeen asemointi-ikkunan alaosassa kerrotaan kartan vasemman yläkulman koordinaatti, karttakuvan koko koordinaatiston mittayksikössä, kuinka monta koordinaatin mittayksikköä on yksi karttakuvan pikseli, koordinaatiston "vinous" eli kallistuma suhteessa näyttöön (kulmakerroin ja kulma), .

Asemointitietoihin voi tallettaa myös metadataa kartasta. Tätä tietoa käytetään hyväksi karttoja etsittäessä ja selattaessa.
Kun asemointi on tehty näkyy karttaikkunan koordinaattipalkissa kursorin karttakoordinaatit. Kursoria (hiirtä) liikutettaessa koordinaatit muuttuvat..

Asemoinnin voi tallettaa ’Tiedosto-talleta asemointi’ -komennolla. Asemointiteidot tallentuvat .ase loppuiseen tekstitiedostoon. Ase-tiedostoon tallettuu myös sen karttakuvan nimi ja osoite, mille asemointi on tehty. Talletettaessa asemointi, tallettuu sillä hetkellä voimassa oleva symboliasetus kyseisen asemoinnin oletussymboliksi asemoinnin nimiseen .sym -tiedostoon. Eli ennen asemoinnin talletusta kannattaa määrittää jokin oletussymboli (jonka voi vaihtaa myöhemmin, ks. luku Symbolit).

Jos jo tehty asemointi halutaan uusia painetaan asemointi-ikkunan Kumoa-asemointi -nappia. Yhden asemointipisteen voi muuttaa koska tahansa painamalla ko. pisteen asemointi-nappia ja sen asemoinnin jälkeen OK-nappia (uusinta-asemoinnin voi perua, jos kartalta ei vielä ole osoitettu pistettä, painamalla OK-nappia vanhojen asetusten jäädessä tällöin voimaan).

Asemoinnin lataus

Talletettu asemointi saadaan käyttöön komennolla ’Tiedosto-lataa asemointi’. Valitse asemointi tiedostodialogi-ikkunasta (jossa on aina ensimmäisenä esillä viimeksi käytetty kansio). Tällöin ohjelma kysyy halutaanko avata vastaava kartta (jonka nimi on talletettu asemointitiedostoon). Karttaa ei ole pakko avata, vaan sen voi tehdä erikseen. Mikäli ohjelma ei löydä asemointia vastaavaa karttaa asemointitiedostossa mainitusta kansiosta, etsii ohjelma kartaa koko siltä levyasemalta, mistä asemointi on avattu. Levyaseman, miltä karttoja etsitään voi määrätä päävalikon komennolla Muut-Karttakansio.
Avattaessa karttaa, ohjelma tarkistaa, että kartan mitat ovat samat, kuin asemoinnissa on ollut. Jos näin ei ole, ohjelma huomauttaa asiasta ja hylkää asemoinnin.

Peruskartta CD:n asemointitiedostot

Ohjelmalla voi avata .tfw -loppuisia peruskartta cd:n asemointitiedostoja. Valitse tiedostodialogista 'Files of type' = tfw. Tämä asemointimuoto on tarkoitettu suorille peruskarttalehdille. Asemointitiedostojen nimessä on peruskarttalehden numero (esim: B203205.tfw). Ohjelma avaa vastaavan nimisen tif (tai bmp) karttatiedoston.

Koordinaatit

Koordinaatti-ikkuna

Kartalle piirrettävät symbolit asetetaan paikoilleen Koordinaatti-ikkunassa olevan koordinaattilistan perusteella, tai jonkin kortiston koordinaattikenttien perusteella tai SOAR-ohjelmasta lähetettyjen/haettujen koordinaattien mukaan. Koordinaatti-ikkunan saa näkyviin ’Koordinaatit’ komennolla. Se on avattaessa tyhjä (ellei ole avattu esitystä, johon sisältyy tieto koordinaattitieodostosta). Ikkunaan voi ladata rtf- tai tekstitiedoston, tai tuoda tietoa leikepöydältä. Voit klikata kursorin suoraan koordinaattitaulukkoon (joka toimii vastaavasti kuin tekstinkäsittelyn teksti) ja kirjoittaa sinne koordinaattipareja. Kukin koordinaattipiste- koordinaattipari ja siihen liittyvät tiedot on yhdellä rivillä jaettuna sarakkeisiin. Koordinaatit x ja y erotetaan toisistaan sarake-erottimella, jonka voi itse määrätä. Erotin pitää kertoa ohjelmalle ikkunan alalaidassa olevassa erotin-kentässä. Oletuserottimena on ’, ’ (pilkku+välilyönti). X ja Y -.koordinaattien sarake ilmoitetaan vastaavissa kentissä. Taulukossa voi olla useita sarakkeita, kukin erotettu sarake-erottimella. Jokaisen rivin on oltava sarakemäärältään samanlainen viimeiseen koordinaattisarakkeeseen asti, sen jälkeen saa sarakemäärä vaihdella. Huomaa: 1. rivi on aina otsikkorivi, eikä siltä lueta koordinaatteja. Koordinaattitaulukossa voi olla myös piirtokomentoja omilla riveillään. Nämä rivit ohjelma tunnistaa hakasulkeista, joita ei siis saa olla koordinaatteja sisältävällä rivillä. Esimerkki:

kunta, nro, nimi, ajoitus, laji, P, i
PIHTIPUDAS, 55, ILOSKANGAS-PITKÄHIEKKA 1, vanh metallikausi, asuminen, 7022520, 3433550
PIHTIPUDAS, 56, ILOSKANGAS-PITKÄHIEKKA 2, kivikausi, asuminen, 7022580, 3433520
PIHTIPUDAS, 57, NIEMENHARJU 1, kivikausi, asuminen, 7026700, 3431360
Koordinaatteja: 3
Koordinaattisarake  X: 6      Erotin:  , 
                    Y: 7

Jos erottimeksi halutaan tabulaattori, niin se ilmoitetaan isolla T -kirjaimella. Joissakin tapauksissa ohjelma saattaa tulkita väärin koordinaattien eli rivien määrän. Tällöin asian voi korjata painamalla: Laske koordin. nappia.

Koordinaatit voi tuoda leikepöydältä (esim. excel-ohjelmasta) viemällä kursori taulukkoon ja painamalla SHIFT-INS tai CTRL-V näppäimiä. Excelistä tuotaessa tulee sarakkeeksi automaattisesti tabulaattori. Ilmoita tämä ohjelmalle, mikäli se ei itse sitä tunnista.

Koordinaatit voi lukea myös tekstitiedostosta tai rtf-muotoisesta tiedostosta komennolla ’Tiedosto-avaa’. Vastaavasti koordinaattitaulun voi tallettaa tekstitiedostoon tai rtf-tiedostoon. Tekstitiedostoon tallettuu vain puhdas teksti, kun rtf-tiedostoon tallettuu myös muotoilut, fontit ym. Ohjelma yrittää koordinaatteja tiedostosta ladattaessa tunnistaa sarake-erottimen ja koordinaattisarakkeet otsikkorivin perusteella, mutta se ei aina välttämättä onnistu.

Koordinaattitaulukkoa voi editoida ja muokata vapaasti.

Fontti-komennolla voi valita koordinaattitaulussa käytettävän kirjaisimen.

Koordinaattimuunnos-komennolla voi manipuloida koordinaatteja. Perus->yhtenäis -.komennolla ohjelma muuntaa koordinaattisarakkeissa olevat peruskoordinaatit yhtenäiskoordinaateiksi. Koordinaattien mittayksikkön voi kertoa tai jakaa kymmenellä vastaavilla komennoilla.

Muut -komennolla voi poistaa riveiltä välilyönnit (’blankit pois’). Tasaa-komennolla ohjelma tasaa rivien sarakkeet saman levyisiksi. Tällöin kirjasimeksi tulee suhteuttamaton Courier New -fontti. Tutkirakenne -komennolla ohjelma yrittää itse päätellä sarake-erottimen, sekä x ja y koordinaattisarakkeiden sijainnin. Valitse-kaikki -komennolla koko ikkunan tekstisisältö valitaan jatkotoimia varten, Kopioi-kaikki -komennolla koko teksti kopioidaan leikepöydälle. Tyhjennä-kaikki -komennolla koko teksti poistetaan.

Viiva-komennot

Koordinaattitaulussa voidaan antaa viivanpiirtokomentoja. Kukin komento on omalla rivillään (joilla ei ole sarakkeita eikä mitään muuta tekstiä). Komennot saa kursorin kohdalle valikon Muut-komennot -valinnalla. Annettaessa viiva-alkaa -komento, ohjelma ei piirrä symbolia viiva-komennon jälkeisisien koordinaattiparien kohdalle, vaan piirtää viivan koordinaattien (rivien) välille, kunnes tulee viiva-loppu -komento.

 
komennot:
[VIIVAN-PAKSUUS=3]       Seuraavan viivan paksuus pikseleinä.
[VIIVAN-VÄRI=000080FF]   Seuraavan viivan väri heksadesimaalilukuna.
                         Tämän luvun saa esim. karttavalikon Viivat-
                         viivan asetus-Väri avulla värikoodi-ikkunasta.
[VIIVAN-TYYPPI=KIINTEÄ]  Seuraavan viivan tyyppi. Tyypit voivat olla:
                         KIINTEÄ, KATKOVIIVA, PISTEVIIVA, PISTE-KATKOVIIVA, 2PISTE-KATKOVIIVA.
[VIIVA-ALKAA]            Seuraavien koordinaattipisteiden välille piirretään viiva.
[VIIVA-LOPPU]            Seuraaviin koordinaattipisteisiin piirretään symboli.

 

Symboli-komennot

Koordinaattitaulussa voi olla symbolin asettavia komentoja. Komento viittaa aina symbolinasetustiedostoon joka luetaan ja jonka sisältämät määritykset ovat tältä riviltä alkaen voimassa. Esimerkki

 
[SYMBOLI: asuinpai.sym]            Symbolinmääritys tiedostosta asuinpai.sym.

Jos komennossa ei ole tiedoston hakemistopolkua niin symbolitiedostoa etsitään kartta-, asemointi ja -koordinaattitiedostojen hakemistoista. Komennon saa kursorin kohdalle päävalikon Muut-Komennot-Symboli -valinnalla, minkä jälkeen ohjelma kysyy symbolitiedoston nimeä, jonka voi osoittaa tiedostodialogissa.

Koordinaattitaulun informaatio

Koordinaattitauluun voi ladata/tehdä tekstimuodossa olevan "piste"-tietokannan, jossa yhdellä rivillä on yhden karttapisteen tiedot jaoteltuna sarakkeisiin. Siinä on oltava vähintään sarakkeet x ja y -koordinaateille. Näiden lisäksi käyttäjä voi määrätä "tieto"-sarakkeen/sarakkeita jonka teksti tulostuu koordinaatin symbolia kartalla klikattaessa symbolin kohdalle avautuvaan "tietoikkunaan". Tämä sarake kerrotaan ohjelmalle päävalikon Muut-tietoikkunanasetus valinnalla. Pisteen kartalle tulostuva symboli voi olla myös erillisessä tiedostossa oleva bmp-kuva. Tämä kartalle tulostuva symbolikuva voidaan määrätä jossakin koordinaattitaulun sarakkeessa, johon kirjoitetaan symbolikuvatiedoston nimi (ja tarvittaessa osoite). Symbolikuvasarake ilmoitetaan ohjelmalle Symbolinmääritys-ikkunan Kuva- tai Kuva+symboli kohdat kruksaamalla, jolloin aukeaa symbolikuvan määritysikkuna.
Pisteelle voi määrätä erillisen karttaotteen tai jonkun muun kuvan, joka aukeaa omaan erilliseen ikkunaan pisteelle avautuneessa tietoikkunassa olevaa nappia painamalla. Pisteeseen liitetty kuvatiedosto kerrotaan koordinaattitaulun jossakin sarakkeessa, johon kirjoitetaan kuvatiedoston nimi. Ohjelmalle tämä sarake kerrotaan päävalikon Muut-Tietoikkunanasetus -komennolla aukeavassa tietoikkunan asetusvalikossa.

Koordinaatti-tekstitietokanta

Koordinaattitauluun voi lukea rtf tai tekstimuodossa olevan koordinaattitietokannan, jossa voi olla useita kenttiä (tietopaikkoja). Tietokanta on taulukkomuodossa (kuten esim. Excelissä), jossa yhden kohteen tiedot eli tietue on yhdellä rivillä. Rivi on jaettu sarakkeisiin (kenttiin) sarake-erottimella, tabulaattorilla.
Koordinaattitaulukkoa voi käsitellä listana tai lomakkeena. Lomakeselaus edellyttää, että taulukon ensimmäisellä rivillä on sarakeotsikot. Sarake-erottimen pitää olla tabulaattori! Lomakkeella kukin sarake on omalla rivillään ja riviotsikkona on sarakeotsikko eli kentän nimi. Lomakseselauksen saa esiin koordinaattivalikon Lomake-komennolla ja listaselaukseen voi palata valikon Lista-komennolla

Yllä olevassa kuvassa on yksi koordinaattilistan rivi lomakemuodossa. Vasemmalla on sarakeotsikot ja oikealla sarakkeiden sisältö kyseisellä rivillä. Koordinaatit ovat x ja y sarakkeissa. Symboli-nimisessä sarakkeessa on tälle pisteelle määrätyn symbolin symbolimääritystiedoston nimi. Tietoikkunan asetuksissa tai symboliasetuksissa on kerrottu ohjelmalle, että symboli katsotaan sarakkeesta numero 7. Kun ohjelma lukee rivin koordinaatit, se lataa samalla sarakkeessa 7 mainitun symboliasetustiedoston ja ottaa tästä eteenpäin kyseisen symbolin käyttöön. Jos Symbolisarake on tyhjä, ei symbolia vaihdeta. Koordinaattipisteeseen on liitetty kuvatiedosto, joka on kerrottu sarakkeessa 8 (kuva1), sekä kuvan avaavan napin teksti sarakkeessa 9. Pisteeseen voi liittää kaksi kuvaa. Toinen kuva ja sen avaavan napin teksti on sarakkeissa 10 ja 11. Tulos näkyy Esitys -luvussa olevassa kuvassa..

Lomakeselauksessa on lomakkeen yläpuolella nappivalikko, josta voi selata seuraavan tai edellisen rivin tai hypätä ensimmäiselle tai viimeiselle riville. Rivejä voi poistaa - napilla. Uusi rivi lisätään + napilla. Tällöin esiin tulee tyhjä lomake jossa on vain kenttien nimet. Täytä lomake kirjoittamalla kaksoispisteen jälkeen ko. kentän tiedot. Kun olet muuttanut kentän tietoja (lisännyt rivin tai muuttanut rivin tietoja) paina nappia talleta muutokset OK. Tällöin muutokset kirjoitetaan koordinaattilistaan. Huomaa: listaa ei talleteta levylle! Tämä pitää tehdä erikseen valikon Tiedosto-Talleta -komennolla.

Lomake tulee esille kun kartalle avattua tietoikkunaa näpäyttää hiiren vas. näppäimellä! Tietoikkunaa muokataan Muut-tietoikkunan asetus -komennolla.

Koordinaattitaulukon voi siirtää esim. Excel-ohjelmasta suoraan koordinaatti-ikkunaan tietokannaksi leikepöydän kautta (ctrl-c). Tämän jälkeen valitse koordinaattivalikosta Muut-tunnista rakenne. Excel-taulukon voi lukea myös tiedostosta, jos se on talletettu txt-tiedostona, Tab-delimited muodossa. Vastaavasti Kartta-ohjelman tallettaman koordinaattitaulun voi lukea sellaisenaan Exceliin (txt-delimiter=tab).

MENE-nappia painamalla hypätään riville, joka on määrätty napin vieressä olevassa tekstikentässä. Jos siinä on numero niin hypätään kyseiselle riville. Jos siinä on teksti, niin hypätään seuraavalle riville, jossa ko. teksti esiintyy.

Yhden, koordinaattilistassa kursorin kohdalla olevan pisteen (eli rivin) saa tulostettua kartalle painamalla F12-näppäintä.

Haku

Koordinaattilistasta voi hakea tiettyjä rivejä ja suodattaa osajoukkoja, jotka piirretään kartalle. F9-näppäimellä tai ASTETA HAKU-komennolla (joko karttaikkunan valikosta Haku tai koordinaattilomakkeen napista) avautuu ikkuna jossa asetetaan hakukriteeri. Tämä edellyttää, että koordinaattilistassa on sarakeotsikot. Valitaan hakukenttä eli sarake, vertailutapa ja kirjoitetaan vertailuarvo. Esim: ’ajoitus = kivi’. Tämä tarkoittaa ’ajoitus like kivi’, eli ajoitus-sarakkeessa on merkkijono ’kivi’. kirjainkoolla ei ole merkitystä. Kun hakukriteerit on astetettu valitaan SUORITA HAKU (tai F10-näppäin) joko koordinaattiikkunan lomakkeen napista tai kartta-ikkunan haku-suoritahaku komennolla. Haun tulos, eli kaikki ne rivit jotka täyttävät hakukriteerit tulostuvat hakutulos-ikkunaan. Tulosrivit saa kartalle voimassa olevana symbolina painamalla F11-näppäintä tai valitsemalla valikosta haku kartalle.

Lomakkeella kohdalla olevan kohteen saa kartalle painamalla F12 näppäintä, jos hakutulosikkuna on tyhjä (muutoin tulostuu hakutulos kartalle). Hakutuloksen voi tyhjentää hakuvalikon komennolla.

Hakutuloksen voi tulostaa kirjoittimelle tai sen voi leikepöydän kautta (hakuvalikon komento ’Kopioio kaikki’) siirtää toiseen ohjelmaan, esim Exceliin. Hakutuloksessa on sarake-erottimena tabulaattori, joten sarakkeet asettuvat Excelissä kauniisti soluihin.

Koordinaatit kortistosta

Koordinaattidataa voi lukea myös Dbase, Paradox , FoxPro tai Access kortistoista. Tarvittaessa ODBC-ajurien avulla myös muista tietolähteistä, kuten SQL-Server jne.. Kortisto otetaan käyttöön päävalikon Koordinaatit-Kortisto -komennolla, minkä jälkeen avautuu kortistoikkuna.

Kortisto avataan komennolla Tiedosto-Valitse kortisto. Minkä jälkeen avautuvasta ikkunasta valitaan ensin vasemmasta listasta tietokanta ja sitten oikeasta listasta jokin kortistotiedosto. Tietokannan sijasta voi osoittaa levykansion klikkaamalla Valitse-kortistotiedosto-nappia.
Ikkunan alapalkin vasemmassa reunassa on avatun kortistotiedoston nimi. Oikeassa reunassa on ensin kohdalla olevan kortin eli rivin järjestysnumero ja sitten rivien eli korttien määrä kortistossa. Ikkunan yläpalkissa on vasemmalla navigaattori, jonka napeilla liikutaan kortistossa (ks. alla) ja sen vieressä suodatuspalkki, jossa kerrotaan onko kortistonäkymää suodatettu. Klikkaamalla kerran suodatuspalkkiin suodatus kumotaan tai otetaan käyttöön edellinen suodatus.

Yläpalkin oikeassa laidassa kerrot ohjelmalle, mistä kentistä x ja y-koordinaatit luetaan kun ne piirretään kartalle ja miten niitä manipuloidaan ennen kartalle piirtoa (kerrotaan jollakin luvulla. Tämä manipulointi ei talletu.).

Siirto -komennolla kortiston rivit kopioidaan koordinaatti-ikkunaan tekstiksi. Vain näkyvät eli suodatetut kortit siirretään. Suodatus -komennolla voidaan kortiston tietoja suodattaa esiin monin eri tavoin. Valittavana on yksinkertainen yhden kentän eli sarakkeen perusteella tapahtuva suodatus tai SQL-suodatus. SQL-suodatus on hyvin monipuolinen ja voimallinen kyselyväline tietokannan/kortiston sisältöön. Toiminnossa on oma pikaohje. SQL-kyselyn voi kirjoittaa itse tai tehdä avusteen avulla.

Kortiston rivit voidaan kopioida tekstiksi koordinaatti-ikkunaan. Vain suodatetut eli näkyvät rivit kopioidaan.

Koordinaatit SOAR-ohjelmasta

Koordinaatteja voi tulostaa kartalle suoraan SOAR-paikkatietokantaohjelmasta, joko Kartta- ohjelmasta tai SOAR-ohjelmasta käsin. Katso Soar-manuaali.

Symbolit

Kartalle tulostuvien koordinaattipisteiden symbolityypit ovat:

 
 neliö, pyöristetty_neliö, ympyrä, kolmio, risti, rasti, teksti, kuva.
 Lisäksi voidaan yhdistää: kuva+symboli, teksti+symboli.

Symbolityyppi valitaan painamalla vastaavaa nappulaa.
Symbolin koko annetaan karttakoordinaattien mittayksikössä tai pikseleinä. Jos symbolin koko on kartan mittayksikössä ja koordinaatit ovat metreinä niin symbolin koko annetaan metreinä, eli symboli peittää alleen kartalla vastaavan metrimäärän kokoisen alueen. Kuvasymbolin koko ja tekstin koko määrätään erikseen ja eri perustein.
Symboli koostuu reunaviivasta ja sisustasta. Viivan paksuus annetaan myös karttakoordinaattien mittayksikössä. Esim: koko 200 metriä, viiva 50 metriä.
Viivan ja sisustan värit valitaan erikseen kaksoisnapauttamalla vastaavaa värikenttää., jolloin aukeaa värivalintaikkuna. Jos tarjolla ei ole sopivaa väriä, valitse custom-color, jolloin voit tarkoin määrätä haluamasi värin. Värin "ilmiasuun" vaikuttaa windowsin näytön väriasetus. Symbolin sisusta eli kuosi voi olla myös tyhjä eli läpinäkyvä tai erilainen skrafeeraus, joka valitaan Sisustan kuosi osasta näppäämällä haluttua kuosia.

Symbolille voi antaa selityksen, joka tulostetaan Symbolien selitys -ikkunaan (ks. Symbolien selitys).

Symboliasetukset tallettuvat (kyseisen asemoinnin) oletusasetuksina asemoinnin talletuksen yhteydessä asemoinnin nimiseen sym-tiedostoon. Symboliasetukset voi tallettaa myös erikseen omaan sym-loppuiseen tekstitiedostoon Symboli-ikkunan Tiedosto-Talleta -komennolla. Talletetut symbolimääritykset otetaan käyttöön Symboli-ikkunan Tiedosto-Lataa -komennolla tai kirjoittamalla koordinaattitaulukkoon symbolikomentoja jossa ilmoitetaan ladattava symbolitiedosto:

 
[SYMBOLI: asuinpai.sym]            Symbolinmääritys tiedostosta asuinpai.sym.

Koordinaattitiedoston sisältämät symbolikomennot voidaan ohittaa ruksaamalla symboli-ikkunan ’ohita koordin.tiedoston symbolikomennot’ -ruutu.
Symbolikomento voi olla myös koordinaattilistan sarakkeessa, jolloin sarakkeessa on vain ja ainoastaan symbolitiedoston nimi. Näin voi jokaiselle pisteelle tehdä oman symbolinsa. Symboli-ikkunassa kerrotaan mistä sarakkeesta symbolitiedoston nimi luetaan.

Yksi symboli voidaan asettaa kartalle käsin viemällä kursori haluttuun kohtaan ja painamalla näppäintä F5.

Merkkisymboli (teksti)

Teksti eli merkki voi olla vakio tai jonkin sarakkeen tai kortiston kentän sisältö. Teksti kirjoitetaan vas.alalaidan tekstikenttään. Jos halutaan tekstiksi jonkin koordinaattilistan sarakkeen teksti, kirjoitetaan kenttään S+sarakenro. Teksti tulostuu kartalle joko läpinäkyvänä eli ilman taustaa, tai taustan kanssa, joka on suorakaide, jonka sisällä teksti on. Taustan värin voi valita 2klikkaamalla tekstikenttää. Tekstin värin ja fontin voi valita painamalla Fontti-nappia. Tekstin paikan koordinaatin suhteen voi valita, samoin tekstin etäisyyden koordinaattipisteestä.

Kartalle tulostuu nyt koordinaatin kohdalle piste ja sen vas. alakulmaan merkkijono merkkikentän sisustan väripohjalle (jos tausta valittu) fontin värillä ja fontinkoossa. Merkkisymbolin voi tulostaa jo piirrettyjen muiden symbolien päälle kartta-ikkunan Piirrä-merkkisymbolit -komennolla, jota vastaa näppäinkomento F3. Merkkisymboli pitää olla määritettynä Symboli-ikkunan merkkikenttään. Nyt ohitetaan muut symbolimääritykset, myös koordinaattitaulussa olevat.

Merkkisymboli +Symboli

Voit valita yhdistelmän jossa tulostetaan sekä symboli, että määrätty merkki/teksti saman aikaisesti koordinaattipisteen kohdalle.

Kuvasymboli

Kuvasymboli voi olla vakio tai pistekohtainen, samoin kuin merkkisymboli. Kuvasymbolin asetusikkunan alaosassa on tietopaikka eli kenttä johon kirjoitetaan kuvasymbolitiedoston nimi, jos kuvasymboli on vakio eli kaikille pisteille sama. Kuvasymbolin pitää olla bmp-muotoinen bittikarttakuva. Jos kuvasymbolin tiedoston nimen yhteydessä ei ole tiedoston osoitetietoa (hakemistoa) niin kuvasymbolitiedosto etsitään Esitys-tiedoston hakemistosta (ks. luku: Esitys).
Esim:

 
  ’d:\kartat\otteet\kohde11.bmp’      tai       kohde11.bmp   

nyt symbolikuva etsitään esitys-tiedoston hakemistosta. Jos kuvasymboli on pistekohtainen kirjoitetaan tiedoston nimen sijasta S+sarakenro, eli koordinaattitaulun sarakkeen numero, mistä tiedoston nimi haetaan. Esim: S+3 = haetaan tiedoston nimi sarakkeesta 3 (huomaa: iso S, = on merkki ja numero, ei mitään välilyöntejä)
Jos tiedoston nimessä ei ole hakemistotietoja (pelkkä nimi) niin tiedostoa etsitään esitys-hakemistosta.
Kuvasymbolin voi tulostuttaa sen alkuperäiskoossa tai sitten sille voi määrätä leveyden pikseleinä. Kuvasuhde säilyy alkuperäisenä, eli sen korkeus lasketaan sen leveydestä.
Kuvasymbolin paikan voi valita kahdesta vaihtoehdosta: 1) kuvan vasen yläkulma on koordinaattipisteessä. 2) Kuvan keskusta on koordinaattipisteessä.
Symbolikuva voidaan esittää sellaisena kuin se on tai sitten läpikuultavana (jolloin kuvan pikselivärit upotetaan karttaan and - operaatiolla).

Kuva+Symboli

Tällä määrityksellä tulostuu koordinaattipiseeseen sekä kuvasymboli että jokin muu symboli (paitsi merkki!). Kuva ja symboli määritetään kummatkin erikseen normaalisti.

Tietoikkuna

Kun kartalla olevaa symbolia klikataan hiirellä, avautuu symbolin kohdalle tietoikkuna. Tietoikkuna määritetään päävalikon Muut-Tietoikkunanasetus valinnalla. Tietoikkunalle voidaan märätä leveys ja korkeus pikseleinä, ikkunan teksin taustaväri ja tekstin fontti ja sen ominaisuudet. Lisäksi voidaan määrätä onko tietoikkunassa hissi ja lossi eli tekstin vierityspalkit.
Asetuksessa kerrotaan ohjelmalle sen koordinaattitaulun sarakkeen numero mistä tietoikkunan teksti otetaan. Jos numero on nolla, niin koko koordinaattitaulun rivi laitetaan tietoikkunaan. Tällöin rivin tabulaattorierotin muutetaan tietoikkunassa pilkuksi.
Tietoikkunan alalaidassa on nappi, jota painamalla kyseisen symbolin kohdalle aukeaa jokin kuva. Tämä kuva voi olla vaikka karttaote. Kuva luetaan levyltä gif, bmp tai jpg -tiedostosta. Tiedoston nimi luetaan jostakin koordinaattitaulun sarakkeesta, jonka numero ilmoitetaan tietoikkunan asetuksessa. Jos tiedoston nimessä ei ole hakemistotietoja, etsitään tiedosto esitys-hakemistosta (ks. luku esitys). Tätä ’kuvanappia’ painamalla voi aloittaa myös uuden esityksen, jolloin ei avaudukkaan symbolin kohdalle toista karttaa/kuvaa vaan ohjelma lataa kokonaan uuden esityksen (pohjakartan + kaikki asetustiedot ja koordinaattitaulun).
Tietoikkunan asetukset voi tallettaa *.TIA nimiseen tekstitiedostoon. Vastaavasti voidaan lukea levyltä sinne talletettuja asetuksia.
Kun tietoikkunaa näpäyttää hiirellä aukeaa koordinaattitaulukko lomakemuodossa, jossa kohdalla on kyseisen koordinaattipisteen tiedot.

Jos ohjelma ei löydä pisteelle määrättyä kuvaotetta, niin tietoikkunaan ei tule näkyviin nappia.

Piirrä

Symbolit (F2, F5)

Kun asemointi, koordinaatit ja symbolit on asetettu voi kartalle piirtää ao. symbolit koordinaattilistan (tai tietokannan kortiston) osoittamiin kohtiin ’Piirrä-Koordinaatit’ -komennolla, jota vastaa näppäimen F2 painallus.
Jos symboleita ei kartalle tule niin tarkasta:
- onko symboli määrätty ja se on riittävän suuri erottuakseen?
- onko koordinaattilistan erotin annettu oikein?
- onko koordinaattilistan tai kortiston koordinaattisarakkeet annettu oikein?
- onko ohjelma tajunnut koordinaattien määrän oikein?
- ovatko koordinaatit samassa koordinaatistossa ja mittayksikössä kuin kartan asemointi?
- osuvatko koordinaattipisteet kartan alueelle?

Yksi symboli voidaan asettaa kartalle käsin viemällä kursori haluttuun kohtaan ja painamalla näppäintä F5.

Muokkaa-Undo komennolla saa edellisen piirto-komennon peruttua. Undo:n saa pois toiminnasta (muistia säästyy) ’Muokkaa-UndoPois’ -komennolla.
Kartan voi ladata uudestaan tiedostosta "puhtaana" kaksoisklikkaamalla karttaikkunan vas yläkulmassa olevaa kartan nimeä.

Muokkaa leikkaa, kopioi ja liitä kopioivat kartan leikepöydälle tai liittävät kartan leikepöydältä.

Viivanpiirto

Jos halutaan piirtää koordinaattilistasta ainoastaan viivat, komennetaan ’viivat-viivat koordin.listasta’. Viivan voi kartalle piirtää myös käsin. Viivanpiirto alkaa kun komennetaan valikosta ’viivat-piirretään viiva’. Tämän jälkeen viedään kursori kartalle ja painetaan hiiren vas.nappia = viivan alkupiste, siirretään kursoria ja painetaan vas.nappia = viiva alkupisteestä tähän. Ja niin edelleen. Viivanpiirtotilan saa pois päältä valitsemalla uudestaan valikosta ’viivat-piirretään viiva’. Piirrettävän viivan tyypin ym. voi asettaa komennolla ’viivat-.viivan asetukset’, nämä vaikuttavat myös koordinaattilistasta piirrettäviin viivoihin, ellei siellä ole erikseen määrätty viivan asetuksia.

Symbolinselitys

Kartalle voi piirrättää valittuun kulmaan, tai erilliseen ikkunaan, symboleiden selityksen "legendin". Symboleiden selitys tulostuu vain koordinaattilistassa olevista symbolikomennoista. Erilliseen ikkunaan tulostetun selityksen voi myöhemmin liittää karttakuvaan komennolla Muut-Symboliselitys kartalle.

Mittajana

Karttaan voi piirrättää mittajanan johonkin valittuun kartan kulmaan komennolla Piirrä-Mittajana. Kruksaa kyselystä kulma, mihin haluat janan kartalle tulostuvan, sekä mittajanan pituuden kartan mittayksikössä (ohjelma ehdottaa jotain sopivaa pituutta, joka on n. 1/6 kartan leveydestä). Anna myös mittajanassa käyetteävä kirjasintyyppi ja koko. Mittajanan päälle (tai alle) voi pyytää tulostumaan tyhjää tilaa omia tekstejä varten, ns. selitystilaa.

Kartalle voi kirjoittaa (varsin hankalasti - käytä mieluummin kuvankäsittelyohjelmaa) vapaata tekstiä rivin kerrallaan komennolla Piirrä-teksti, käyttäen funktionäppäintä F7. Teksti tulostuu sille kohdalle kartalla, jossa kursori oli kun painettiin F7-näppäintä (jonka jälkeen ohjelma kysyy tekstin ja fontin ym.).  Tekstin voi tulostaa taustankanssa tai ilman taustaa. Tässä valittu fontti on myös symboliselitysten fontti.

Asemointipisteet

Komennolla piirretään kartalle merkki (violetti risti+ympyrä) asemointipisteiden kohdalle.

Värjäys

Komennolla voidaan värjätä määrätyllä värillä jonkin määrätyn värin rajaama alue. Ohjelma kysyy värin ja rajauksen värin, minkä jälkeen klikataan näytölle sen alueen (joka rajautuu annettuun väriin) sisälle, joka halutaan värjätä annetulla värillä (tämäkin onnistuu paremmin jollakin kuvankäsittelyohjelmalla).

Zoom

Komennolla aukeaa zoomausikkuna, jossa näkyy kursorin ympäristö kartalla suurennettuna. Ikkunan sisältö muuttuu kursoria kartan päällä kuljetettaessa. Suurennusta voi kasvattaa/pienentää painamalla zoom-ikkunan valikon + tai - nappuloita. Zoomausikkunan keskelle saa ristikon kuvaaman kartan päällä kulkevaa kursoria komennolla Asetus-Ristikko. Tämän avulla voi viedä kursorin tarkalleen halutulle kohdalle kartalla. Zoomaus tapahtuu oletuksena 100x100 pikselin alalta. Tätä zoomattavaa alaa voi muuttaa zoomausikkunan Asetus-Zoomausala-valinnasta. Zoomauskuvan voi kopioida leikepöydälle Copy-komennolla.

 

HUOMAA: kun pidät ctrl-näppäimen alas painettuna ei zoomauskuva liiku, eikä koordinaatit vaihdu kun liikutat kursoria kartan päällä. Tällä tavoin voit siirtää kursorin kartalata Zoom-ikkunaan ikkunan sisällön muuttumatta.


 


Digitointi

Digitointitila asetetaan päälle valikon Digitointi-valinnan jostakin alavalinnasta. Digitointitilassa kartta-ikkunan alapalkissa lukee DIGITOINTI. Nyt hiiren vas.näppäintä painettaessa tallettuu kohdalla oleva karttakoordinaattipari erilliseen tulos-ikkunaan. Koordinaattiparilistaan voi kirjoittaa omia kommentteja ja listan voi tulostaa edelleen. Kartan digitointi voidaan tehdä kolmella tavalla: -viivojen kanssa, jolloin digitoitujen pisteiden välille piirretään viivaa, - symbolien kanssa, jolloin digitoituihin pisteisiin tulostuu symboli, - ei mitään, jolloin kartalle ei jää merkkejä digitoinnista. Tuloslistasta voi poistaa koordinaatteja ja sinne voi kirjoittaa myös käsin koordinaatteja. Rivejä voi valita ja siirtää toiseen paikkaan. Digitointitilan saa pois päältä valikon digitointi-valinnan jotain alavalintaa näpäyttämällä.

Mittauksia

Etäisyyden mittaus

Valitsemalla valikosta Mittauksia-Etäisyys voit mitata etäisyyksiä asemoidulla kartalla. Karttaikkunan alapalkissa rullaa etäisyys kartan mittayksikössä viimeksi klikatusta kartan pisteestä. Eli kun etäisyysmittaus on valittu, klikkaat kartalle (tulee pistesymboli klikatulle kohdalle) ja etäisyys kursorista tähän klikattuun pisteeseen näkyy alapalkissa. Kun klikkaat uuden pisteen tulostuu etäisyys edellisestä pisteestä tulos-ikkunaan, johon myös lasketaan kumulatiivinen etäisyys ensimmäisestä klikatusta pisteestä. Pisteiden välille piirretään viiva. Pisteisiin tulostuu ympyrä. Mittaus loppuu/alkaa kun painat ctrl-E tai teet valinnan etäisyys-valikosta.

Pinta-ala

Pinta-alan voi laskea kartan tietystä väristä, eli ohjelmalla voi laskettaa tietyn kartalla olevan värin pinta-alan, sekä sen osuuden kartan kokopinta-alasta. Myös annettavan eli kartalle piirrettävän suljetun kuvion (vain neliön tai kolmion eli kolmen tai neljän osoitettavan kulmapisteen sisäisen alueen)  pinta-alan voi laskea.

Esitys

Ohjelman kaikki asetukset voi tallettaa ja ottaa käyttöön kootusti ’esityksenä’. Talleta esitys -valinnalla ohjelma tallettaa käyttäjän valitsemaan hakemistoon ja nimellä seuraavat asetukset:

 
•Esitys *.esi  esityksen ’skripti’ ja aloitustiedosto. Tähän tallettuu myös
karttakuvan  oma nimi, jolloin esitys avattaessa etsii karttakuvan
esityshakemistosta, joka on *.esi -tiedoston hakemisto.
       Karttakuva omalla nimellään (tätä ei ole pakko tallettaa)
       Asemointi *.ase  Kartan asemointitiedot ja symbolitiedot
       Tietoikkuna  *.tia  tietoikkunan asetukset
       Koordinaatit *.txt  koordinaattitaulun sisältö sellaisenaan
       Kuvasymboli  *.ksy  kuvasymbolin asetustietoja
       Viivat *.vii  viivan asetukset.

Samaan esitys-hakemistoon kannattaa ehkä koota myös symbolikuvatiedostot ja mahdolliset pistekohtaiset kartat ja kuvat. Tällöin niiden osoitetta ei tarvitse antaa asetuksissa ja koordinaattilistassa, koska osoitetietojen puuttuessa nämä etsitään esitys-hakemistosta. Samoin itse karttakuva. Tällöin esitys on siirrettävissä laitteesta toiseen ilman, että asetusten osoitetietoja tarvitsee muuttaa.

Esitys eli kaikki em. asetukset voidaan avata kerralla käyttöön Avaa esitys -valinnalla.
Asemoinnit, koordinaatit, viivat ja tietoikkunan asetukset voidaan kukin avata ja tallettaa myös erikseen.

Kartta-Soar ohjelman komentorivillä voidaan ohjelmalle antaa parametriksi esitystiedosto, jolloin ohjelma heti käynnistyttyään ottaa käyttöön parametrina annetun esityksen. Esim: ’Kartta2.exe c:\esitykset\pxu.esi’. Windosissa voidaan esitykselle tehdä oma ikoni / shortcut. Win 95: ’new shortcut, command line: c:\kartta\kartta2.exe c:\esitys\testi.esi’.

Käytössä olevat, tiedostosta ladatut eri asetukset saa selville päävalikon Info-asetusinfo -komennolla.

 

Kartan tulostus

Kartta voidaan tulostaa kirjoittimelle halutussa koossa ta mittakaavassa. Tulostusdialogissa voi antaa tulosteen leveyden tai korkeuden millimetreinä. Ohjelmaa muuttaa leveyden tai korkeuden aina niin että kuvasuhde (leveys/korkeus) säilyy. Tulosteen ylä- ja alamarginaalit voidaan määrätä. Kuva voidaan käskeä tulostumaan maksimikoossa eli niin suurena kuin sivulle mahtuu (kuvan korkeus/leveys suhde huomioonottaen). Sivun asento: vaaka tai pysty - voidaan valita normaalisti. Jos kartta on asemoitu, voidaan valita myös mittakaava, sivukoon puitteissa. Mittakaava annettaessa muuttuu tulostettavan kuvan mitat leveys- ja korkeus kentissä ja vastaavasti mittakaava kun tulostusmittoja muutetaan. Toistaiseksi ohjelma ei ehkä aina osaa tulkita oikein kirjoittimelle määrättyä sivun kokoa. Sen voi antaa "väkisin" koko-kentässä (ei vaikuta kirjoittimeen, vain kuvan koon ja mittakaavan laskentaan). Vastaavasti ohjelma saattaa joskus tulkita väärin kirjoittimen tulostustarkkuuden (yleensä 300 tai 600 dpi), joka vaikuttaa kuvan mittoihin. Tulostustarkkuuden voi tarvittaessa kertoa ohjelmalle tarkkuus-kentässä, kun ensin on kruksattu sen vieressä oleva ruutu.


 


HTML-map-tiedoston tulostus

Ohjelma tulostaa ladattua karttaa, koordinaatteja ja symboleita vastaavan HTML-map määrityksen tekstitiedostoon. Tee itsellesi kartta, jonka laitat internet kotisivullesi. Asemoi kartta normaalisti Kartta-ohjelmalla. Lataa ohjelmaan koordinaattidata, joka tulostetaan kartalle. Määritä symbolit normaalisti. Piirrä-HTMLmap -komennolla ohjelma kirjoittaa kartan symbolimääritykset HTML-map muodossa tekstitiedostoon. Talleta kartta symboleineen joko jpeg-muodossa sellaisenaan internetkelpoisena tai bmp-tiedostoon, jonka muutat toisella ohjelmalla gif-tiedostoksi (älä enään muuta kuvan kokoa tai rajoja millään lailla). Tee html-tiedosto, johon otat talletetun map-määrityksen Kartta-ohjelman tekemästä tekstitiedostosta.

Kun Kartta-ohjelma on kysynyt tiedoston nimen, mihin map-määritys talletataan, aukeaa

ikkuna, jossa map:in sisältöä voi tarkentaa. Siinä kysytään linkkitiedoston nimeä mihin siirrytään kun web-selaimessa napautetaan kartalla olevaa symbolia. Kirjoita tähän sen htm-tiedoston nimi mihin symboli viittaa ja jossa löytyy lisätietoja. Bookmark tämän tiedoston sisällä (eli kohta mihin selain tämän linkkitiedoston sisällä hyppää) määritetään koordinaattitaulujen sarakkeiden perusteella. Voit valita kaksi saraketta joiden perusteella bookmarkin nimi kirjoitetaan map-tiedostoon. Bookmarkin nimi voi olla koko sarake sellaisenaan tai haluttu määrä merkkejä sarakkeen alusta lukien. Alla on esimerkki map-tulosteesta. AREA SHAPE muodostuu symbolimäärityksestä ja COORDS on pikseleinä alue kartalla, minkä symboli peittää eli ns. kartan hot-spot. Kun tätä aluetta selaimessa näpäytetään hiirellä hakee selain HREF osassa määrätyn sivun (’leppakoh.htm’) ja sivun sisältä bookmark-kohdan ’LEPPA39’. Bookmarkin nimi on esimerkissä muodostettu 1. sarakkeen viidestä ensimmäisestä merkistä (LEPPA) josta Ä ja Ö automaattisesti muutetaan A:ksi ja O:ksi, sekä 2. sarakkeen koko sisällöstä (39)

MAP NAME="kartta1"
AREA SHAPE="CIRCLE" COORDS="425,786,12" HREF="leppakoh.htm#LEPPA39"
AREA SHAPE="CIRCLE" COORDS="603,838,12" HREF="leppakoh.htm#LEPPA40"
AREA SHAPE="RECT" COORDS="606,283,638,315" HREF="leppakoh.htm#LEPPA25"
AREA SHAPE="RECT" COORDS="562,431,594,463" HREF="leppakoh.htm#LEPPA24"
AREA SHAPE="RECT" COORDS="544,446,576,478" HREF="leppakoh.htm#LEPPA30"
/MAP
IMG SRC="" USEMAP="#kartta1"

Esimerkki ohjelmalla tehdystä ’hotspot-kartasta’ on Leppävirran inventointia esittelevällä sivulla ’ yleiskartta


Kartta-ohjelman esittelysivulle