Näkymä Kinahmin laelta länteen. Vasemmassa laidassa Kauppinen-järvi (27.10.2000).

Kinahmin pohjoispää pilviharson peitossa. Kuvattu Kauppisen lounaispäästä koilliseen (27.10.2000).

Kuvaaja: Jussila T


takaisin...