Mikroliitti Oy

Kiuruveden Koskenjoen rantakaava-alueen muinaisjäänökset

Termien selitys:
Mj-tunnus:Museoviraston muinaisjäännösrekisterin hallintokäyttöön tarkoitettu ( tarpeeton ja sekava) kohdekoodi, jolla lähinnä pyrittäneen korostamaan viranomaisen tarpeellisuutta sekoittamalla selvää asiaa tarpeettoman hankalaksi. Vanhassa paperirekisterissä ja eräissä muissa tietokannoissa kohdekoodina on kohteen nimi, kuten tässä alla olevat kohdeotsikot (kunta nro nimi -muodossa). Hankalaksi asian tekee se, että muinaisjäännöstunnuksia annettaessa on samalla muutettu mielivaltaisesti vanhojen kohteiden numerointi sekä joskus myös nimi ja sijainti, jolloin mj-rekisterin kohteen etsiminen alkuperäisestä paperiarkistosta on joskus mahdotonta ja parhaimmillankin hyvin hankalaa.
Ajoitus:perustuu löytömateriaaliin (typologiaan) tai Saimaan rannansiirtymiskronologiaan.
Rauh. Lk:Museoviraston rauhoitusluokkakoodi: 1-2 suojelukohteita.
Löytö:KM = Kansallismuseo + luettelonumero. Löytäjän nimi. Diar = löydön diariointipäivä kansallismuseoon.
KUM = Kuopion kultt.hist. Museo.
KiKsm = Kiuruveden Museo.


KIURUVESI 12 KOSKENNISKA

Mj-tunnus:263-01-0012
Ajoitus: nuorempi kivikausi
Laji: asuinpaikka
Rauh.lk: 2
Kartta: 3323 06, x: 7063 66, y: 3478 94, z: 100
Tutkim: Matiskainen H. 1977. inventointi
Löydöt: Kirkonkylän kansakoulun kokoelma: tasataltta 1 kpl,
KuM 6269 kiviesine, kvartsi-iskoksia, ja pii-iskoksia
Kuvaus: Koskenjoen SW-ranta, NE viettävä peltorinne
Maaperä muinaisen rantatörmän päällä hiekkainen (virtauskerrostuma). Asuinpaikka ulottunee Koskenniskan talon edustalta itään Kosken talon edustalle, rantatörmän päällä.

KIURUVESI 13 TUONELANHARJU

Mj-tunnus:263-01-0013
Ajoitus: nuorempi kivikausi
Laji: asuinpaikka / kalmisto
Rauh.lk: 2
Kartta: 3323 06, x: 7064 66, y: 3477 78, z: 115
Tutkim: Matiskainen H. 1977, inventointi.
Löydöt: KuM 6271 kvartsi-iskoksia, saviastian paloja
Kuvaus: Paloismäen NE-rinteellä sijaitseva jyrkästi viettävä metsärinne Koskenjoen rannalla, hiekkakuoppa.

KIURUVESI 42 PALOSJÄRVI-PALONEN

Mj-tunnus:263-01-0042
Ajoitus: nuorempi kivikausi
Laji: asuinpaikka
Rauh.lk: 2
Kartta: 3323 06 Osmanki, x: 7065 75, y: 3476 94, z: 108 +-1 m
Tutkim: Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt: KM 31664, Jussila T 1999, Diar 01.11.1999, kvartsi-iskos 32 g 4 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 6,4 km NW, Koskenjoen Palosjärven lounaispuolella, rannasta 200 m, Palosen talon kaakkoispuolella 400 m, tien koillispuolella, länteen ja kaakkoon viettävällä peltorinteellä, rinteen yläosassa. havainnot 10-30 m tiestä.
Kuvaus: Kohdalla on matala peltoinen mäekumpare, tien länsipuolella on metsää. Kumpareen korkein laki on tyhjä, mutta sen eteläpuoleinen loiva rinne ja tasanne ennen jyrkempää rinnettä on kivikautista asuinpaikkaa. Havaitsin pellossa kvartseja. Havaintomahdollisuudet huonon puoleiset. Paikka kaikin puolin sopiva kivikautiselle asuinpaikalle. Maaperä hiekkamoreeni (alempana savisempaa).

Kaava-alueen löytöpaikat (karkea paikannus)

KIURUVESI 113 KOSKI

Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka. HUOM: liittyy asuinpaikkaan nro 13
Kartta:3323 06, x: 7063 56 y: 3479 02 z: 100
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KM 3160:0, 1 kpl, tasataltta, läh. J. Kauppi 1895, Mitat: 72 x 38 x 16 mm. Hajalöytö maanvieremästä
Huomiot:Koskenjoen W-ranta, Koskenjoen töyräs

KIURUVESI 114 RINTEELÄ

Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 06, x: 7067 36 y: 3474 70 z: 115
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KM 8310:0, 1 kpl, tasataltta, A. Rissanen 1924, peltotöiden yhteydessä
Huomiot:Osmangin- ja Paloisjärven väl. Pölhöjoen SW-ranta, as.rak:sta . 100 m SW sij. Pajapelto. Savensekainen hiekkamoreeni.

KIURUVESI 209 SUVANTO

Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 06, x: 7062 86 y: 3479 45 z: 100
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KiKsM 16:0, 1 kpl, kivikirves, E. Jauhiainen 1953, peltotöiden yhteydessä
Huomiot:Koskenjoen W-ranta, Koskeanmäen NE-puoli, Koskenjokeen laskeva rinnepelto n. 50 m as.rak:sta E.

KIURUVESI 210 VUOLLE

Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 06, x: 7063 09 y: 3479 19 z: 100
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KiKsM 31:0, 1 kpl, kaksoistaltta, U. Jauhiainen 1947.
Huomiot:Koskenjoen W-puoli, Koskenmäen SE-puoli, Koskenjoesta nouseva rinne

KIURUVESI 211 PELLONPÄÄ

Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 06, x: 7064 36 y: 3478 50 z: 112
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KiKsM 56:0, 1 kpl, kivitaltta, M. Remes.
Huomiot:Koskenjoen E-ranta, Tila joesta jyrkästi nousevalla rinteellä.

Kaava alueen ulkopuoliset kohteet, jotka näkyvät raportin yleiskartalla.

KIURUVESI 14 JOKELA

Ajoitus:kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:3323 06, x: 7068 52 y: 3473 86 z: 107
Tutkijat:Matiskainen H 1977
Löydöt:KM 4142:0, 1 kpl, reikäkivi, E. Pellikka, Mitat: 110 x 61 x 42 mm.puolikas harmaata liuskemaista gneissiä
KiKsm n:o 3, 54, 57, 76, 78, 81, 87, kiviesineitä
KuM 6253:0, kiviesineitä 9 kpl, kavrtsi-iskoksia, pii-iskoksia, saviastian paloja
Huomiot:Osmanki- ja Paloisjärven välisen Pölhöjoen NE-ranta, SW viettävä peltorinne Pölhönjoen niskassa

KIURUVESI 15 KYTÖNIEMI

Ajoitus:Kivikausi
Laji:asuinpaikka
Kartta:3323 06 x: 7068 38 y: 3473 02 z: 105
Tutkijat:Appelgren Hj. 1899 tarkastus, Matiskainen H. 1977 tarkastus
Löydöt:KM 3761:0, 1 kpl, kourutaltta, 1899, Mitat: 124 x 32 x 22 mm.kourutaltta harmaata kiveä, kauttaaltaan hiottu
.KM 3873:0, 1 kpl, tasataltta, 1900, Mitat: 58 x 37 x 12 mm. Tasataltta, melkein tasaleveä, kanta hiottu tasaiseksi
KuM 6252:0, kivikirves, kynsitaltta, kvartsi-iskoksia, palanutta luuta, saviastian paloja.
Huomiot:Osmankijärven S-ranta, loivasti NE viettävä hiekkaperäinen pelto

KIURUVESI 175 ja 74 IJÄISYYDEN PELTO

Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 06, x: 7062 20 y: 3478 70, paikannus ±1000 m
Löydöt:KiKsM 0:0, 1 kpl, liuskeveitsi, V. Huttunen 1932, Mitat: 148 x 27 x 7 mm, sädekiviliusketta, kärki poikkiojaa kaivettaessa
KM 12675:0, 1 kpl, liuskeveitsi, V. Huttunen 1932, diar. 22.09.1950, Mitat: 148 x 27 x 7 mm. ojaa kaivettaessa
Huomiot:Kosken tila Koskenjoen W-rannalla, löytö 1,5 km rak:sta S, loivarinteinen suopelto, "Ijäisyyden niitty"

KIURUVESI 233 OSMANGINJOKI

Ajoitus:kivikausi
Laji:löytö
Kartta:3323 06, x: 7064 00 y: 3479 00, paikannus ±5000 m
Löydöt:KM 1799:0, 1 kpl, kourutaltta, Otto Rönkkö 1873, Mitat: 191 x 44 x 30 mm Kourun lasku ulottuu esineen puoleenväliin, teränsuu erittäin kaareva, keskeltä lohkeillut

takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle