Mikroliitti Oy

KIURUVEDEN NIEMISJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI

Perustiedot
AlueNiemisjärven rantaosayleiskaava-alue: Niemisjärvi-Tirmonlampi-Hirvijärvi-Pienivesi.
TarkoitusEsihistoriallisten muinaisjäännösten paikantaminen kaava-alueelta, jotta ne voidaan ottaa huomioon kaavaa laadittaessa ja maankäyttöä suunniteltaessa. Muinaisjäännösten saaminen suojelun piiriin, jotta ne eivät tutkimatta tuhoutuisi. Materiaalin kerääminen Museoviraston ja Ympäristökeskuksen lausuntoa varten.
TavoiteMahdollisimman monen uuden muinaisjäännösten paikantaminen alueelta. Pääpaino ehjien ja suojeluarvoa omaavien aiemmin tuntemattomien kohteiden paikantamisessa, rannan läheisyydestä.
TyöaikaKenttätyöaika: noin 4 pv.
KustantajaKiuruveden kaupunki
KustannuksetTyö tehtiin saman aikaisesti Niemisjärven ja Koskenjoen kaava-alueiden inventoinnin kanssa, yhteiskustannukset 19000 mk (verottomana).
TekijäMikroliitti Oy, Timo Jussila
TuloksetKaikkiaan 6 uutta kohdetta.
4 uutta suojelukohdetta, kaikki kivikauden asuinpaikkoja pelloista.
1 uusi kohde entisen tunnetun kohteen vierestä, ylemmältä tasolta
. Lisäksi 1 kohde pellosta, joka lienee kivikautinen asuinpaikka (epävarma).
Uudet kohteet nro 3 /2, 38-41 ja 47.
Löydöt:KM 31655 ja 31660 - 31663 ja 31669, kvartsi-iskoksia ja -esineitä.
Arvio:Kaava-alue tuli melko perusteellisesti tarkastettua. Osa pelloista heinällä, näitä ei katsottu.


Muinaisen Saimaan vesistö kuroutui Ancylusjärvestä n. 9500 vuotta sitten. Tuolloin vedentaso oli Niemsjärven kohdalla nykyisellä runsaan 130 m:n korkeustasolla. Vesi laski nopeasti n. 119-120 metrin tasolle, johon vedentaso pysähtyi lähes pariksi tuhanneksi vuodeksi. Tuona aikana Saimaan lasku-uoma oli Pielaveden Laukkalassa, josta Saimaa laski vetensä Kiuruvesijärven kautta muinaiseen Päijänteeseen. Noin 6400 vuotta sitten alkoi vesi jälleen laskea, Pielaveden uoman hiljalleen kuivuessa ja uuden lasku-uoman auettua Ristiinan Matkuslammella. Vedenlasku kiihtyi Vuoksen puhjettua 6000 vuotta sitten kampakeraamisella kivikaudella. Vuoksen laskua seurannut ns. Suur-Saimaan rantataso on Niemisjärvellä n. 110 m:n korkeustasolla. Muinaisesta Saimaasta (Kiuruvesi-järven muinaisaltaasta) Niemeisjärvi kuroutui n. 5000-4500 vuotta sitten, jolloin järvi oli laskenut lähelle nykyistä tasoaan.

Potentiaalisimmat muinaisjäännösalueet sijaitsevat suurimmaksi osaksi kaava-alueen ulkopuolella 130-115 m:n korkeustasoilla. 110 m:n tason alapuolinen maaperä on pääosin savimoreenia ja siten asuinpaikkamaastoksi huonosti soveltuvaa. Karkeammat maat sijaitsevat korkeammalla, vanhemman kivikauden rantatasoilla.

Tutkimattomilla ylemmillä korkeustasoilla lienee löydettävissä vielä useita asuinpaikkoja, erityisesti Niemismäen rinteiltä, jotka jäivät nyt vähälle huomiolle.

Työ tehtiin yhteistoiminnassa Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kanssa

Espoossa 1.11.1999

Timo Jussila

muinaisjäännösluettelo


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle

1