Mikroliitti Oy

KIURUVEDEN NIEMISJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN MUINAISJÄÄNNÖKSET, SEKÄ LÖYTÖPAIKAT

Kohteet 3/2, 38-31 ja 47 ovat uusia inventoinnissa löytyneitä kohteita, kaikki suojelukohteita.
Kohteet 3/1 ja 17 ovat ennestään tunnettuja suojelukohteita
Termien selitys:

Mj-tunnus:Museoviraston muinaisjäännösrekisterin kohdekoodi tms.
Rauh. Lk: Museoviraston rauhoitusluokkakoodi: 1-2 suojelukohteita.
Lajiasunta = asuinpaikka, tunnistamaton = funktiota ei tiedetä
Ajoitus: perustuu löytömateriaaliin (typologiaan) tai Saimaan rannansiirtymiskronologiaan.
nuor kivikausi = "neoliittinen" kivikausi n. 5100-1800 (1300) eKr.
vanh kivikausi = mesoliittinen kivikausi n. ennen 5100 eKr.
Löytö: KM = Kansallismuseo + luettelonumero. Löytäjän nimi. Diar = löydön diariointipäivä kansallismuseoon. KUM = Kuopion kultt.hist. museo


KIURUVESI 3 /1 MYLLYPURO
Mj-tunnus:263-010-003
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3323 06 OSMANKI
x: 7063 66 y: 3471 88 z: 110 ±1 m
Tutkijat:Keskitalo O. 1970 tarkastus, Huurre 1977 tarkastus, Matiskainen 1977 tarkastus
Löydöt:KM 17266:0, 260 kpl, saviastian paloja, E. Hiltunen 1967, diar. 27.07.1967, Joukossa useita reunapaloja, löydetty peltotöiden yhteydessä. .
KM 18286:0, 1 kpl, kivihioin, R. Hiltunen 1970, diar. 11.11.1970, Mitat: 104 x 42 x 34 mm. hajalöytö pellosta .
Huomiot:Paikalta löytyi v. 1999 toinen asuinpaikka 120 m korkeustasolta (ks. kohde 3/2).

KIURUVESI 3 /2 MYLLYPURO YLÄ
Mj-tunnus:263-010-003 rauh.lk: 2
Ajoitus:vanh kivi
Laji:asunta
Kartta:3323 06 OSMANKI
x: 7063 62 y: 3471 80 z: 120 ±1 m
Tutkijat:Jussila T 1999 inventoint
Löydöt:KM 31655, 155 g, 13 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 1999, diar. 01.11.1999.
Sijainti:Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 10,0 km W, Niemisjärven luoteispäässä, Pohjalahden pohjukasta 500 m luoteeseen, valtatiestä 170 m etelään, Myllypuron taloon vievältä tieltä 170 m länteen, mäen laen tuntumassa, pellon länsi- ja yläpuolella olevan hiekkakuopan länsireunalla.
Huomiot:Aikaisemmat v. 1967 löydöt on löydetty ns. yläpellosta, hiekkaisesta peltorinteestä hieman alle 110 m korkeustasolta (vastaa tyypillisen kampakeramiikan aikaista rantatasoa. Löydetty keramiikka on kampakeramiikkaa).

Pellon länsipuolella on hiekanottopaikka. Sen yläreuna leikkaa hieman mäen laen alapuolella olevaa kapeaa tasannetta. Tältä hiekkakuopan länsireunalta poimin kvartseja. Asuinpaikka lienee suureksi osaksi tuhoutunut, mutta sitä lienee vielä jäljellä kuopan länsipuolella. Hiekanotto paikalla on syytä lopettaa.

Korkeuden perusteella paikka on mesoliittinen, Pielaveden lasku-uoman aikainen n. 7000-5000 eKr. aikavälille ajoittuva.

KIURUVESI 17 NISKALA
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3323 05
x: 7059 96 y: 3475 30 z: 107
Tutkijat:Huurre Matiskainen, 1977
Löydöt:KM 3160:15, kourutaltta, J. Kauppi 1895.
:7, 2 kpl, tasataltta.
KM 3161:0, 1 kpl, kivituura, J. Kauppi 1895.
KM 4415:4, 1 kpl, kourutaltta, J. Gärström 1898, Mitat: 165 x 47 x 25 mm. Perunakuoppaa syvennettäessä .
KM 8310:0, kourutaltta, O. Niskanen 1924.
:1, 2 kpl, tasataltta.
KM 8578:2, 1 kpl, kiviesine, E. Heinonen 1925, kivenliuska hajalöytö pellosta .
KuM 2702:0, 1 kpl, kivitaltta, V. Tossavainen 1931, peltotöiden yhteydessä .
Huomiot:Niemisjärveen pistävä Niskalanniemi, sen korkein kohta. Loivasti S viettävä hiekkaperäinen niemi, raivattu pelloksi

KIURUVESI 29 NIEMISMÄKI
Mj-tunnus:--
Ajoitus:ajoittamaton
Laji:tunnistamaton röykkiö (luonnonmuodostuma)
Kartta:3323 06
x: 7063 40 y: 3474 35 z: 170
Tutkijat:Appelgren Hj. 1899 tarkastus, Matiskainen H. 1977 inventoint
Huomiot:Niemisjärven N-puolella sij. korkea mäki, Niemismäen männikköä kasvava kallioperäinen laki.
Jussila 99: Mielestäni kysessä on luonnonmuodostuma, ei muinaisjäännös!

KIURUVESI 38 PAAVOLA-PUROPELTO
Mj-tunnus:263-010-038 rauh.lk: 2
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3323 06 OSMANKI
x: 7061 54 y: 3476 33 z: 110 ±2 m
Tutkijat:Matiskainen H. 1977 inventoint, Jussila T 1999 inventoint
Löydöt:KM 31560, 210 g, 10 kpl, kvartsi-iskoksia ja ytimiä, Jussila T 1999, diar. 01.11.1999.
KuM 6283:0, 1 kpl, kivihioin, H. Matiskainen, rva Lonki 1977, haja- ja tarkastuslöytöjä .
Sijainti:Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 5,4 km W, Niemisjärven Lonkilanselän koillispuolella, Kapeansuu-salmen itäpuolella 200 m, radan pohjoispuolella120 m, Paavolan talosta 400 m länteen, itään viettävällä peltorinteellä, muinaisen rantatörmän reunalla.
Huomiot:Paikalla on laajahko kivikautinen asuinpaikka Suur-Saimaan rantatörmällä (Vuoksen puhkeamisen aikainen rantataso 6000 v sitten). Löytöjä tuli puolen peltorinteen alalta n. 110 m korkeustason tuntumasta. Asuinpaikka jatkunee eteläpuoleiseen metsään. Maanomistajalla, Paavolan talon isännällä on hallussaan paikalta löytämänsä reikäkivi (kolmiomainen, litteä, n. 10 cm halk.). Paikalta on aiemmin löydetty myös kivikirves, jonka Heikki Matiskainen sai esineen löytäjältä, Paavolan talon emäntävainaalta v. 1977. Tuolloin ei paikalla havaittu asuinpaikkaa. Tarkan löytöpaikan näytti v. 1999 Timo Jussilalle Paavolan talon isäntä.

Ajo-ohje: Kiuruvedeltä Pyhäjärven suuntaan runsaat 5 km, käännytään vasemmalle Hallaperään-Niemiskylään. Hallaperäntietä radalle asti. Juuri ennen rataa oikealla on Paavolan talo ja sinne johtavan tien risteys. Asuinpaikka peltoaukean takaosassa.

KIURUVESI 39 PAAVOLA-PUROPELTO 2
Mj-tunnus:263-010-039 rauh.lk: 2
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3323 06 OSMANKI
x: 7061 54 y: 3476 33 z: 108 ±1 m
Tutkijat:Jussila T 1999 inventoint
Löydöt:KM 31661, 120 g, 5 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 1999, diar. 01.11.1999.
Sijainti:Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 5,4 km W, Niemisjärven Lonkilanselän koillispuolella, Kapeansuu-salmen itäpuolella 400 m, radan pohjoispuolella140 m, Paavolan talosta 250 m länteen, peltojen ympäröimän pienen metsäisen kumpareen kaakkoispuolella peltorinteessä.
Huomiot:Havaitsin kynnetyssä pellossa kvartseja. Paikalla on muinainen niemenkärki. Lähellä (200 m länteen) on kohde 38.

KIURUVESI 40 TIRMONLAMPI-KIPPOLANMÄKI
Mj-tunnus:263-010-040 rauh.lk: 2
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3323 06 OSMANKI
x: 7061 34 y: 3477 11 z: 110 ±1 m
Tutkijat:Jussila T 1999 inventoint
Löydöt:KM 31662, 23 g, 3 kpl, kvartsi-iskos, Jussila T 1999, diar. 01.11.1999.
Sijainti:Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 4,6 km W, Niemiskylän Tirmonlammen koillisrannalla, radasta 110 m etelään, peltokumpareen länsireunalla olevan hyvin pienen kalliopaljastuman ympäristössä, rinteen reunalla, ladon lounaispuolella.
Huomiot:Havaitsin yhden kvartsin kyntämättömästä pellosta ja myöhemmin kaksi kvartsia juurikynnetystä kuivasta pellosta. Kvartsit ovat selviä ja vähäisestä havaintojen määrästä huolimatta on paikkaa syytä pitää asuinpaikkana tms. muinaisjäännöksenä kunnes toisin todetaan tarkemmin tutkimuksin. Katsoin tarkoin alueen pellot havaitsematta muualla merkkejä muinaisuudesta. Kvartsit eivät ole paikalla sattumalta.

KIURUVESI 41 TIRMONLAMPI-SW
Mj-tunnus:263-010-040 rauh.lk: 2
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Kartta:3323 06 OSMANKI
x: 7060 54 y: 3476 90 z: 110 ±1 m
Tutkijat:Jussila T 1999 inventoint
Löydöt:KM 31663, 66 g, 3 kpl, kvartsi-iskos, Jussila T 1999, diar. 01.11.1999.
Sijainti:Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 4,6 km W, Niemiskylän Tirmonlammen lounaisrannalla olevan kumpareen pohjoispäässä pellossa, Hallaperäntien itäpuolella 240 m.
Huomiot:Lammen länsirannalla olevan mäenharjanteen pohjoispää on peltona. Havaitsin kyntämättömässä pellossa yhden kvartsin ja myöhemmin juuri kynnetyssä pellossa vielä kaksi kaunista iskosta. Paikalla lienee asuinpaikka, tms. muinaisjäännös, johon kvartsit yleensä liittyvät. Olosuhteista johtuvista vähäisenpuoleisista havaintojen määrästä huolimatta on paikkaa pidettävä muinaisjäännöksenä, ellei tarkemmissa tutkimuksissa muuta todeta.

KIURUVESI 47 PIENIVESI-ILOSENPELTO
Mj-tunnus:263-000-047 rauh.lk: 2
Ajoitus:nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (löytöpaikka)
Kartta:3323 05 NIEMISKYLÄ
x: 7058 08 y: 3477 50 z: 108 ±2 m
Tutkijat:Jussila T 1999 inventoint
Löydöt:KM 31669, 5 g, 1 kpl, kvartsi-iskos, Jussila T 1999, diar. 01.11.1999.
Sijainti:Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 5,4 km SW, Niemisjärven kaakkoispuolella olevan Pieniveden kaakkoisosassa rannasta 360 m itään, Vehnäahon talosta 230 m koilliseen, etelään laskevan peltoniemekeen rinteen alaosassa olevalla tasanteella ojan pohjoispuolella.
Huomiot:Löysin kuivasta avoimesta pellosta muinaisen matalan rantatörmän ääreltä kauniin kvartsi-iskoksen. Pellolle oli levitetty sontaa, mikä hankaloitti havaintojen tekoa. Paikalla lienee kivikautinen asuinpaikka, mutta "todistemateriaali" ei ehkä riitä sen virallisesti toteamiseksi.

KIURUVESI 48 RÄISÄLÄ
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (hajalöytöpaikka) (löytöpaikka)
Kartta:3323 05
x: 7059 74 y: 3475 20 z: 112
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KM 3990:0, 1 kpl, tasataltta, H. Tapalinen 1880, uudispeltoa kuokittaessa .
Huomiot:Niemisjärveen pistävä Räisälänniemi
Pelto

KIURUVESI 77 PENNALA
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (hajalöytöpaikka) (löytöpaikka)
Kartta:3323 06
x: 7060 18 y: 3475 14 z: 110
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KM 13403:0, 1 kpl, kiviveitsi, V. Pennanen 1953, diar. 26.04.1954, Mitat: 133 x 32 x 9 mm. salaojaa kaivettaessa .
Huomiot:Niemisjärven N-osassa sij. Niskalanniemi, rak:sta 300 m NW
Nk. Petron pelto

KIURUVESI 97 HALLAPERÄ
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (hajalöytöpaikka) (löytöpaikka)
Kartta:3323 06
x: 7063 44 y: 3476 22 z: 115
Löydöt:KM 25016:0, 1 kpl, oikotaltta, T. Huttunen 1989, diar. 02.11.1989, Mitat: 140 x 42 x 24 mm. tumman harmaanvihertävää tiivistä liusketta, kantaan kapeneva, terä suora. Hiontaa vain terässä salaojaa kaivettaessa .
Huomiot:Löytö riihestä n. 20 m NE
Hiesusavipohjainen pelto

KIURUVESI 111 KIVIKKO
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (hajalöytöpaikka) (löytöpaikka)
Kartta:3323 06
x: 7060 10 y: 3476 46 z: 115
Löydöt:KM 3160:1, 2 kpl, tasataltta, läh. J. Kauppi 1895, :1 tasataltta 190x96x29 mm :9 tasataltta 83x49x21 mm hajalöytö maan pinnalta .
Huomiot:Niemisjärven E-puoli, rakennukset järvestä kohoavalla mäellä
Lehto, löydöt maan pinnalta

KIURUVESI 112 KAPEASALMI
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (hajalöytöpaikka) (löytöpaikka)
Kartta:3323 06
x: 7061 34 y: 3476 00 z: 100
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KM 8289:0, 1 kpl, poikkikirves, K. Hoffren 1924, ojaa kaivettaessa .
Huomiot:Kapeasalmen W-ranta, Lonkilanselän N-ranta
Tasainen pelto

KIURUVESI 156 KAIKKOLA
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (hajalöytöpaikka) (löytöpaikka)
Kartta:3323 06
x: 7060 02 y: 3476 28 z: 115
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KuM 37:0, 1 kpl, tasataltta, Läh. T. Böök 1884, tasareunainen, paksuniskainen, lattea, leveä peltotöiden yhteydessä .
Huomiot:Tila Niemisjärvestä kohoavalla mäellä, rinteet peltoina
Pelto

KIURUVESI 159 HILAPPA
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (hajalöytöpaikka) (löytöpaikka)
Kartta:3323 05
x: 7059 14 y: 3474 84 z: 115
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KuM 43:0, 1 kpl, tasataltta, Läh. T. Böök 1884, pieni, karjalaistyyppinen peltotöiden yhteydessä .
Huomiot:Niemisjärven SW-ranta, tila n. 200 m järvestä
Pelto. Maaperä paikalla savipit. moreenia

KIURUVESI 175 IJÄISYYDEN PELTO
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (hajalöytöpaikka) (löytöpaikka)
Kartta:3323 06
x: 7062 20 y: 3478 70, paikannus ±1000 m}
Löydöt:KiKsM 0:0, 1 kpl, liuskeveitsi, V. Huttunen 1932, Mitat: 148 x 27 x 7 mm. sädekiviliusketta, kärki poikki ojaa kaivettaessa .
Huomiot:Kosken talosta N:o 1 SW, Koskenjoen varrelta
Suopelto

KIURUVESI 176 NÄLKÖNIEMI
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (hajalöytöpaikka) (löytöpaikka)
Kartta:3323 06
x: 7061 00 y: 3476 00, paikannus ±5000 m}
Löydöt:KiKsM 0:0, 1 kpl, pallonuija, 1969, hiekkakiveä, tikattu, hiukan hiontaa. Reiän läpimitta 34/40 mm. Halkaisija 131 mm, paksuus 88 mm .
Huomiot:Nälköniemen talosta RN:o 26 SE n. 100 m
Savinen pelto lähellä suota

KIURUVESI 190 PAARA
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (hajalöytöpaikka) (löytöpaikka)
Kartta:3323 06
x: 7069 90 y: 3473 10 z: 105
Löydöt:KM 607:0, 1 kpl, kivitaltta, 1862, Mitat: 55 x 30 x 10 mm. peltotöiden yhteydessä .
Huomiot:Tila sij. Osmankijärven E-rannalla, n. 100 m järvestä
Laaja tasainen pelto

KIURUVESI 208 KÄMÄRILÄ
Mj-tunnus:--
Ajoitus:vanh kivi tai nuor kivi
Laji:tunnistamaton löytö (hajalöytöpaikka) (löytöpaikka)
Kartta:3323 05
x: 7059 83 y: 3476 80 z: 115
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KiKsM 51:0, 1 kpl, tasataltta, H. Kämäräinen 1934, peltotöiden yhteydessä .
Huomiot:Niemisjärven E-puoli, järvestä kohoavan mäen E-rinne
"Suopelto" lienee rinteen alla oleva pelto talon lähellä


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle