Mikroliitti Oy

Leppävirran Suvasveden ja Vehmersalmen Suvasveden länsiosan rantakaava-alueiden muinaisjäänösinventointi 1998

KOHTEIDEN KUVAUKSET

(Keskeneräinen sivu. Valokuvalinkit puuttuvat)

Termit


LEPPÄVIRTA 1 TURPEENSALMI

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:asuminen
Kartta:3243 07 Niinimäki
x: 6928 64, y: 3561 02
z: 92
Tutkim:Keskitalo O 1971 tarkastus.
Huurre M 1973 tarkastus.
Pohjakallio L 1976 inventoint.
Kankkunen P 1988 tarkastus.
Löydöt:Km 18803:0, luu aterijäte eläin (palanutta luuta). Arvi Satti 0. hiekanoton yhteydessä hiekkaharjusta n. 50 cm syv., myös hiiltä.
Km 18803:0, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Arvi Satti 0.
Km 19215:0, 2 kpl, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Matti Huurre 1973. tarkastuksen yhteydessä hiekkakuopasta.
KuM 6182:0, 12 kpl, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Lauri Pohjakallio 1976.
SavM 0:0, 2 kpl, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Arvi Satti 1965. tyyliä ka II:1, samaa löytöä kuin KM 18803.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 0.4 km E.
Kuvaus: Hiekkakuoppa, harjumaastoa, joka viettää lounaaseen.


LEPPÄVIRTA 2 VOUTILAINEN

Kylä:Moninmäki
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:asuminen
Kartta:3243 04 Moninmäki
x: 6925 82, y: 3555 44
z: 90
Tutkim:Luho V 1955 kaivaus.
Huurre M 1973 tarkastus.
Kankkunen P 1989 kaivaus.
Löydöt:Km 12805:0, kivi ase/työkalu kirves (kivihioin). Väinö Voutilainen 1951. löyd. niityltä ja hiekkakuopasta
Km 12805:0, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Väinö Voutilainen 1951.
Km 12805:0, kivi ase/työkalu taltta (tasataltta). Väinö Voutilainen 1951.
Km 13653:0, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Väinö Voutilainen 1954. sattumalta hiekkamaasta Kankaanpata-tilalta.
Km 13886:0, kivi ase/työkalu kirves (kivihioin). Ville Luho 1955.
Km 13886:0, kivi ase/työkalu kirves (kivikirves). Ville Luho 1955.
Km 13886:0, kivi ase/työkalu kirves (kivikirves). Ville Luho 1955.
Km 16728:0, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Veikko Asikainen 0.
Km 16728:0, luu aterijäte eläin (palanutta luuta). Veikko Asikainen 0. löyd. usealta asuinpaikalta (Voutilainen, Holopainen, Valkama)
Km 16728:0, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Veikko Asikainen 0.
Km 16743:0, pronssi koru/koriste ketju (keramiikkaa). Hannu Järveläinen 0. tyypillistä kampakeramiikkaa ja asbestikeramiikkaa. Löyd. Moninmäen asuinpaikoilta.
Km 19229:0, pronssi koru/koriste ketju (keramiikkaa). Matti Huurre 1973. kampa- ja asbestikeramiikkaa löyd. Kankaanpadan tilan maalta.
Km 25353:0, kivi raaka-aine asbesti (asbestia). Päivi Kankkunen 1989.
Km 25353:0, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Päivi Kankkunen 1989.
Km 25353:0, meripihka koru/koriste (meripihkaa). Päivi Kankkunen 1989.
KuM 6188:0, 1 kpl, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Lauri Pohjakallio 1976.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 5.9 km SW.
Kuvaus: Hiekkakuoppa, lounaaseen viettävä hiekkaharjurinne.


LEPPÄVIRTA 3 HOLOPAINEN

Kylä:Moninmäki
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:asuminen
Kartta:3243 04 Moninmäki
x: 6925 62, y: 3556 24
z: 92
Tutkim:Luho V 1966 kaivaus.
Huurre M 1973 tarkastus.
Pohjakallio L 1976 inventoint.
Löydöt:Km 17076:0, pii työstöjäte iskos (pii-iskos). Ville Luho 1966.
Km 17076:0, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Ville Luho 1966.
Km 17076:0, savi astia/säiliö saviastia (saviastian pala). Ville Luho 1966. ka II:1
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 5.4 km SW.
Kuvaus: Hiekkakuoppa, muinaisrantamuodostuma, hiekkaperäistä metsää.


LEPPÄVIRTA 4 VALKAMA

Kylä:Moninmäki
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:asuminen
Kartta:3243 04 Moninmäki
x: 6925 53, y: 3556 30
z: 92
Tutkim:Huurre M 1973 tarkastus.
Pohjakallio L 1976 inventoint.
Löydöt:Km 13886:456, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Ville Luho 1955. löyd. Asikaisen pellosta.
Km 13886:457, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Ville Luho 1955.
Km 14825:0, pii työstöjäte iskos (pii-iskoksia). Veikko Asikainen 1958. Valkama-nimisen talon riiheneduspellosta 40 cm syv. hiekasta.
Km 14825:0, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Veikko Asikainen 1958.
Km 19217:0, luu muu ihminen (liuske-iskos). Matti Huurre 1973. tarkstuslöytöjä Valkaman tilan maalta pellosta ja ojasta.
Km 19217:0, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Matti Huurre 1973.
Km 19266:0, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-esineitä). Veikko Asikainen 0.
Km 19266:0, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Veikko Asikainen 0. löyd. palstatöiden yhteydessä pinnasta ruokamullasta.
Km 19266:0, pii työstöjäte iskos (pii-esineitä). Veikko Asikainen 0.
Km 19266:1412, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Veikko Asikainen 0.
Km 25891:0, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Veikko Asikainen 0. kynnön yhteydessä pellolta.
Km 25891:0, pii työstöjäte iskos (pii-iskoksia). Veikko Asikainen 0.
Km 25891:0, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Veikko Asikainen 0.
KuM 6187:0, 2 kpl, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Lauri Pohjakallio 1976. löyd. riiheneduspellosta
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 5.4 km SW.
Kuvaus: Valkaman tilan riiheneduspelto, muinainen niemen lakitasanne. Peltoa.


LEPPÄVIRTA 7 HARJULA

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:asuminen
Kartta:3243 07 Niinimäki
x: 6928 31, y: 3561 64
z: 90
Tutkim:Huurre M 1973 tarkastus.
Pohjakallio L 1976 inventoint.
Kankkunen P 1988 tarkastus.
Löydöt:Km 19214:0, kivi raaka-aine asbesti (asbestia). Matti Huurre 1973. tarkstuslöytöjä maantien leikkauksesta ja sen pohjoispuolelta.
Km 19214:0, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Matti Huurre 1973.
Km 19214:0, luu aterijäte eläin (palanutta luuta). Matti Huurre 1973.
Km 22414:0, 21 kpl, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Matti Huurre ja J-P 1984. kuoppa- ja kampaleimaa. Löyd. maanleikkauksesta, hiekkakangasta ja hiekkakuoppaa.
Km 23599:0, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Matti Huurre ja Jouk 0.
Km 23599:0, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Matti Huurre ja Jouk 0.
KuM 6181:0, 15 kpl, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Lauri Pohjakallio 1976.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 1.1 km E.
Kuvaus: Sorakuoppa ja tie, rikkooutunut alue.


LEPPÄVIRTA 8 TERVAJOEN TIE

Kylä:Moninmäki
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:asuminen
Kartta:3243 04 Moninmäki
x: 6925 64, y: 3555 61 (paikannus +-400 m)
z: 90
Tutkim:Huurre M 1973 tarkastus.
Pohjakallio L 1976 inventoint.
Löydöt:Km 19206:0, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Juho Keinänen ja Mat 0. Löydöt ojan reunassa Kiesimäjärven rantaan vievän tien varressa.
Km 19207:0, 3 kpl, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Matti Huurre 1973. Löyd. hiekkakuopan luota.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 5.9 km SW.
Kuvaus: Hiekkakuoppa, hiekkainen metsärinne.


LEPPÄVIRTA 9 VETOTAIPALE I

Kylä:Moninmäki
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:asuminen
Kartta:3243 04 Moninmäki
x: 6925 60, y: 3555 80
z: 90
Tutkim:Huurre M 1973 tarkastus.
Pohjakallio L 1976 inventoint.
Löydöt:Km 19172:0, rauta pyydys koukku (kivi-iskoksia). Juho Keinänen 0. talosta 300-400 m W raivatulta pellolta.
Km 19172:0, 2 kpl, kivi ase/työkalu kirves (kivihioin). Juho Keinänen 0.
Km 19172:0, rauta pyydys koukku (kivitaltta). Juho Keinänen 0.
Km 25890:0, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Juho Keinänen 0. pellosta
Km 25890:0, pii työstöjäte iskos (pii-iskoksia). Juho Keinänen 0.
Km 25890:0, kivi ase/työkalu taltta (tasataltta). Juho Keinänen 0.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 5.7 km SW.
Kuvaus: Lounaaseen viettävää niittymaata. Raivattu pelloksi.


LEPPÄVIRTA 10 TYYNELÄ

Kylä:Moninmäki
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:asuminen
Kartta:3243 04 Moninmäki
x: 6925 52, y: 3556 42
z: 95
Tutkim:Pohjakallio L 1976 inventoint.
Löydöt:KuM 6185:0, 1 kpl, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Lauri Pohjakallio 1976. Mitat: 80 x 70 x 21.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 5.3 km SW.
Kuvaus: Maantien leikkaus, kaakkoon viettävää hiekkarinnettä. Metsää.


LEPPÄVIRTA 11 VETOTAIPALE 2

Kylä:Moninmäki
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:asuminen
Kartta:3243 04 Moninmäki
x: 6925 56, y: 3555 97
z: 90
Löydöt:KuM 6189:0, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Lauri Pohjakallio 1976.
KuM 6189:0, 2 kpl, pii työstöjäte iskos (pii-esine). Lauri Pohjakallio 1976.
KuM 6189:0, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Lauri Pohjakallio 1976.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 5.6 km SW.
Kuvaus: Loivasti S ja SE viettävää peltorinnettä Tervalampeen päin.


LEPPÄVIRTA 12 KUOPPANIEMI

Kylä:Voinsalmi(kurjala)
Ajoitus:vanh metalli,
Laji:hauta, röykkiö
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6937 96, y: 3560 76
z: 85
Tutkim:Pohjakallio L 1976 inventoint.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 9.2 km N, Kumpuselän luoteispuolella olevan Vilholansaaren lounaiskulmassa olevan niemen pohjoiskärjessä.
Kuvaus: 1 kpl, pyöreä, halk. n. 7 metriä. Kuoppaniemen pohjoiskärjessä, 5 m. vedenpinnan yläpuolella.


LEPPÄVIRTA 14 SYRJÄLAHTI

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:asuminen
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6933 13, y: 3563 28
z: 94
Tutkim:Aroalho J 1987 inventoint.
Löydöt:Km 23945:0, 30 g, 2 kpl, savi asti/säiliö saviastia (saviastian paloja). Näätämaan ala-asteen 0. asbestisekoitteista keramiikkaa, kampaleimaa koristeena, hautausmaalle johtavan tien ojan penkasta.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 5.1 km NE.
Kuvaus: Hautausmaalle johtavan tien penkka Syrjälahden N-rannalla. Hiekkakangasta Jussila 1998: Kävin paikalla ja se lienee siinä kunnossa missä se oli löydettäessä. Ei uusia havaintoja.


LEPPÄVIRTA 17 NAISTENNIEMI

Kylä:Kohmansalo
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asuma
Kartta:3243 12 Pouhansaari
x: 6943 60, y: 3570 22
z: 92 +-2
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint. Valokuva.
Löydöt:Km 30897:1, 145 g, 35 kpl, savi astia/säiliö saviastia asbesti Kierikki (saviastian paloja). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998. Sekoitteena karkea asbesti, pinta koristeeton "ryppyinen". Seinän paksuus 5-6 mm. Koekuopasta.
Km 30897:2, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 17.7 km NE, Suvasveden koillisosan saaristossa, Naistenlahden ja Kuolemanlahden välisessä niemessä, sen länsikärjessä olevan kallioisen mäen laen kaakkoiskulmassa, laella olevasta isosta kivestä 40-50 m itäkaakkoon, metsätien päästä 180 m luoteeseen, pienen lahdenpoukaman rannasta 80 m pohjoiseen.
Kuvaus: Asuinpaikka on koskematon ja ehjä. Mäen itäpää on kallioinen. Maaperä alueella on kivikkoinen ja paikoin hyvin kivikkoinen hiekkamoreeni. Kasvillisuus on karua mäntymetsää. Paikalla kävellessäni kiinnitti huomiotani pieni vähäkivinen ala. Tarkemmin kohtaa tarkastellessani havaitsin myös matalan soikean painanteen vähäkivisen alueen keskellä. Painanteeseen tekemästäni koekuopasta tuli mm. keramiikkaa. Koekuopassa havaitsin myös pieniä luun muruja, joita en ottanut talteen. Muinainen rantakivikko rajaa aluetta etelässä ja idässä, pohjoisessa kivikkoinen maasto. Lounaisraja on epäselvä, mutta asuinpaikka ei ulottune sielläkään kauaksi. Suppea-alainen paikka.


LEPPÄVIRTA 18 KOLARINSAARI-SOUKANLAHTI

Kylä:Soinilansalmi
Ajoitus:kivi tai vanh metalli
Laji:asuma
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6934 16, y: 3561 08
z: 87 +-2
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi. Valokuva.
Löydöt:Km 30898:1, 4 g, 4 kpl, savi astia/säiliö saviastia asbesti (saviastian paloja). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998. Sekoitteena asbesti ja mahdollisesti talkki. Ohutseinäisiä muruja, paksuus n 3 mm. Koristetta ei erota.
Km 30898:2, 9 g, 5 kpl, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998.
Km 30898:3, 1 g, 7 kpl, luu ateriajäte palanut (palanutta luuta). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 5.4 km N, Kolarinsaaren pohjoisosassa, Paloniemen lounaisrannalla, Soukanlahden pohjoisrannalla, läntisen kallioisen niemennipukan kaakkoispuolella, rannasta 15-25 m, koordinaattipisteestä n. 70 m kaakkoon ja luoteeseen.
Kuvaus: Paikan länsipäässä on vanha hiekanottopaikka osin tuhonnut asuinpaikkaa, mutta laaja-alainen asuinpaikka on valtaosin koskematon ja ehjä. Asuinpaikkahavaintoja tein aivan kallion kupeessa, jyrkässä rinteessä olevan hiekanottopaikan yläpuolelta koekuopasta, sekä tästä 100 m kaakkoon tekemästäni koekuopasta. Asuinpaikka on loivalla etelään viettävällä rinteellä (osin tasannetta rinteen yläosassa). Maaperä on hiekkainen moreeni, paikoin savinen ja kivinen. Metsä on hakattu ehkä pari vuotta sitten. Puustona on ollut mänty-koivuvaltainen sekametsä. Itään mentäessä kasvillisuus "pusikoituu" (leppää ja haapaa) ja asuinpaikan itäraja jäi epäselväksi. Päivärinteen isäntä hra Torvinen kertoi että hiekanottopaikasta, sen alaosasta, ei kovin kaukaa rannasta, on löytynyt muutama kymmen vuosi sitten hyvin säilynyt ihmisen pääkallo. Kallo haudattiin vähän löytymisen jälkeen maahan johonkin lähelle. Tarkkaa paikkaa ei ole selvillä koska uudelleenhautaaja on poistunut paikkakunnalta, eikä hänen olinpaikastaan ole tietoa.


LEPPÄVIRTA 19 KOLARINSAARI-UITONNIEMI

Kylä:Soinilansalmi
Ajoitus:vanh metalli
Laji:asuma
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6933 03, y: 3562 20
z: 83 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi. Valokuva.
Löydöt:Km 30899:1, 4 g, 1 kpl, kivi ase/työkalu (kiviesineen katkelma). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998. Katkelma hiotusta kiviesineestä
Km 30899:2, 4 g, 1 kpl, luu ateriajäte palanut (palanutta luuta). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 4.6 km N, Kolarinsaaren itäisimmässä kärjessä, pitkän ja kapean Uitonniemen kärjessä matalien kallioiden välisellä hiekkaisella tasanteella.
Kuvaus: Uitonniemen kärki on alavaa maata. Sen kärkinipukka on matalaa avokallioita. heti sen länsipuolella on n. 25 m leveä alava tasanne ennen toista kalliopaljastumaa, joka kohoaa tasanteen länsipuolella. Tasanne on hiekkapohjainen, vain hieman nykyistä vedentasoa ylempänä. Koekuopassa havaitsin "luumössömaata", sekä kvartseja. Asuinpaikka on täysin ehjä ja koskematon, laajuudeltaan n. 25 x 20 m, ulottuen kapean niemen molemmille rannoille.


LEPPÄVIRTA 20 KOLARINSAARI-UITONNIEMI 2

Kylä:Soinilansalmi
Ajoitus:ajoittamaton
Laji:pyynti, pyyntikuoppa
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6933 10, y: 3562 12
z: 83 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 4.6 km N, Kolarinsaaren itäisimmässä kärjessä, pitkän ja kapean Uitonniemen itäkärjestä 140 m luoteeseen, niemen kaventumassa matalalla hiekkaisella harjanteella
Kuvaus: Asuinpaikasta 19 n. 100 m länteen, kallion toisella puolen on taas hiekkaisempaa mutta kivistä maata niemen kaventumassa. Kapean niemiharjanteen keskellä on vierekkäin kaksi kuoppaa, jotka vaikuttavat pyyntikuopilta. Sijainti on pienelle hankaalle oiva. Kuopissa on maannos, joten aivan nuoria ne eivät ole.


LEPPÄVIRTA 21 VINTILÄ

Ajoitus:kivi tai vanh metalli
Laji:asuma
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6932 34, y: 3561 32
z: 85 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint.
Löydöt:Km 30900:1, 14 g, 7 kpl, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 3.7 km N, Vaahtoavanselän länsiosassa olevan Vintilänsaaren etelärannan keskiosassa, pienen lahdenpoukaman pohjoisrannalla, rannasta n.10-20 m, loivahkon törmän laella.
Kuvaus: Vintilänsaaren länsiosa on kallioista ja itäosa alavaa, kivistä ja pusikkoista. Heti kallioiden itäpuolella on hiekkainen kerrostuma pienen lahdekkeen pohjoisrannalla. Muutaman metriä korkean loivahkon rantatörmän äärelle tekemistäni muutamasta koekuopasta tuli kvartseja. Kuopissa havaitsin n. 20-25 cm syvyydellä likamaata ja hiilenmuruja.


LEPPÄVIRTA 22 MIESKALLIO

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asuma
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6931 66, y: 3560 78
z: 88 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi. Valokuva.
Löydöt:Km 30901:1, kivi ase/työkalu (kiviesineen katkelma). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998. Teräkatkelma hiotusta kiviesineestä. Kovin kulunut katkelma, joskin fasetointia on näkyvissä. Terä on loivasti kaareva, veitsimäinen. Poikkileikkaus lienee ollut soikea (litteä).
Km 30901:2, 3 g, 4 kpl, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 2.9 km N, Valkeistenniemen luoteiskulmassa, Nyhermänselän pohjoispuolella, Kolarinsaaren eteläpuolella olevan kapean alavan kannaksen Valkeistenniemestä erottavan kallioniemen laella, sen lounaisreunalla.
Kuvaus: Mieskallio on muinainen saari, n 100 x 100 m kokoinen kalliomäki, keskellä kapeaa vesireittiä Suvakselta Paljakalle. Kallion laella, sen lounaisreunalla on kallionkolossa n. 10 x 10 m alue jossa kallion päälle on kerrostunut hiekkaa (yli 25 cm paksulti). Tässä "kalliopainanteessa" on asuinpaikka. Löydöt tulivat parista koekuopasta, jossa havaitsin myös likamaata. Paikka on koskematon ja ehjä.


LEPPÄVIRTA 23 VARISNIEMI

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:vanh metalli
Laji:asuma
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6930 67, y: 3560 66
z: 83 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint.
Löydöt:Km 30902, luu ateriajäte palanut (palanutta luuta). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998. Pieniä palaneen luun fragmentteja
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 1.9 km N, Nyhermänselän kaakkoisrannalla, Ollikonlahden eteläpuolella olevan pienen laakean niemekkeen alavalla luoteisrannalla.
Kuvaus: Kalliorantaisen niemekkeen lounaisrannalla on alava vähäkivinen tasanne heti rantakallion äärellä. Koekuopassa havaitsin runsaasti pieniä palaneen luun murusia. Havaitsin paikalla myös selvän aikuisen karhun tassunjäljen sammaleessa. Jälki vaikutti hyvin tuoreelta. Kellon käydessä iltakymmentä en tullut tehneeksi enään enempiä koekuoppia paikalle vaan tyydyin tämän yhden kuopan havaintoihin. Asuinpaikka on koskematon ja ehjä. Paikka on Suvaksen ja Paljakan välisen kapean vesireitin varrella.


LEPPÄVIRTA 24/1 PYKÄLÄSAARI

Kylä:Haapamäki
Ajoitus:vanh metalli
Laji:hauta, röykkiö
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6936 85, y: 3562 23
z: 83 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi. Valokuva.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 8.3 km N, Kumpuselän itälaidalla olevan Pykäläsaaren länsikärjen kalliolla.
Kuvaus: Saaren länsikärjen laakealla ja matalahkolla rantakalliolla on komea lapinraunio, mitoiltaan n. 5.5 x 5 m. Raunion pohjoislaidalla on "kraateri". rauniosta lienee otettu kiviä läheiseen nuotiopaikkaan, mutta muutoin se vaikuttaa olevan melko hyväkuntoinen. Raunio näkyy hyvin järvelle.


LEPPÄVIRTA 24/2 PYKÄLÄSAARI 2

Kylä:Haapamäki
Ajoitus:vanh metalli
Laji:asuma
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6936 83, y: 3562 30
z: 83 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint.
Löydöt:Km 30903:1, 54 g, 1 kpl, kvartsi ase/työkalu kaavin (Kvartsikaavin). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998. Hieman epävarma esine. Hyvin kulunut, vaikuttaa "käytetyltä" kaapimelta. Esine on lohjennut kahteen osaan.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 8.3 km N, Kumpuselän itälaidalla olevan Pykäläsaaren keskiosan etelärannalla.
Kuvaus: Lapinrauniosta n. 60-70 m itään kallio mataloituu ja sen päällä on hiekkaa (hiekkamoreenia). Yhdestä paikalle tekemästäni koekuopasta löytyi mahdollinen kvartsiesine. Jostain syystä en kuitenkaan tehnyt paikalle useampia kuoppia, joten asuinpaikka jäi epävarmaksi.


LEPPÄVIRTA 25 POHJOINEN LIKOSAARI

Kylä:Haapamäki
Ajoitus:vanh metalli
Laji:hauta
Kartta:3243 09 Tuohisalo
x: 6940 03, y: 3563 06
z: 83 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi. Valokuva.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 11.5 km N, Suvasveden Haapaselän eteläpuolella, Pohjoisemman Likosaaren pohjoiskärjessä.
Kuvaus: Matala kiviraunio avoimella laakealla rantakalliolla. Näkyy hyvin veneestä.


LEPPÄVIRTA 26 PARKKOLANSAARI-MARJONIEMI

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:kivi tai vanh metalli
Laji:asuma
Kartta:3243 04 Moninmäki
x: 6929 02, y: 3559 02
z: 85 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi. Valokuva.
Löydöt:Km 30904:1, 12 g, 3 kpl, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 1.6 km W, Pöljänsalmesta 700 m SW, Paljakan NW osassa, Parkkolansaaren itäisimmässä kärjessä, Marjoniemen itäkärjessä olevan kumpareen itärannalla, vastapäätä Marjosaarta.
Kuvaus: Paikka on Suvasvesi-Paljakka-(Unnukka) vesireitin kapeassa salmessa. n. 100 x 50 m laakean kumpareen länsilaidalla. Kumpare on hakattu ehkä n. 5 vuotta sitten ja maa on äestetty. Loivan rantatörmän laella lähes umpeen kasvaneessa äestysvaossa havaitsin parin metrin matkalla kolme kvartsia. Konttasin vaot läpi, mutta muualla en kvartseja havainnut. Löytöpaikalla oli myös punertavaa palanutta maata. Maaperä on kivinen hiekkamoreeni. Kalliopinta on lähellä, maata on ehkä n. 20-40 cm kallion päällä löytöpaikan lähistöllä.


LEPPÄVIRTA 27 KAIVONSAARI

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:vanh metalli
Laji:asuma
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6935 57, y: 3562 78
z: 82 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint.
Löydöt:Km 30905, 24 g, 10 kpl, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998. rantavedestä, epämääräisiä hieman pyöristyneitä
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 7.2 km N, Suvasveden Kumpuselän kaakkoislaidalla olevan Kaivonsaaren SW-rannalla, kallion eteläpuolella olevan länteen aukevan hiekkarannan rantaviivalla.
Kuvaus: Paikalla on kahden kallion välissä n. 50 m leveä matala ja loiva hiekkainen ranta. Rannassa on kesämökki. Veden ollessa korkealla 21.5.98 havaitsin aivan vesirajassa (vedenpinnan ala- ja yläpuolella) runsaasti kvartseja, jotka vaikuttavat isketyiltä. Vesi on niitä kuitenkin jonkinverran pyöristänyt. Aivan kiistattomia kvartsit eivät kuitenkaan ole. Ennen inventointia ajattelemani teorian mukaan Suvasveden eteläosa olisi ollut transgressiivinen Pohjoisen Saimaan kuroutumisen jälkeen (Unnukan kuroutuminen) pronssikauden lopulla. Kurotumisen jälkeen veden taso olisi vielä laskenut nykyistä alemmaksi mutta sitten noussut maankohoamisen johdosta hiljalleen nykytasolle. Näinollen ei ole mitenkään mahdotonta, että alueella olisi osin veden alaisia asuinpaikkoja, jotka ajoittuisivat pronssi-rautakauden taitteeseen. Tämä paikka olisi varteenotettava ehdokas mainitun aikakauden asuinpaikaksi. Koekuoppia en tehnyt mökin pihamaalle.


LEPPÄVIRTA 28 TURPEENSALMI 2

Ajoitus:kivi tai vanh metalli
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 07 Niinimäki
x: 6928 60, y: 3560 80
z: 86 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint.
Löydöt:Km 30906:1, 4 g, 2 kpl, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 0.3 km SE, heti sillan kaakkoispuolisessa mäntymetsässä tietsä n. 50 m S, muinaisen alemman rantatörmän päällä, loivassa rinteessä.
Kuvaus: Paikalla on hiekkakangas, jossa erottuu muinaisia rantatörmiä. Alimman korkahkon törmän päälle tekemästäni koekuopasta tuli sievä ja selvä kvartsi-iskos ja yksi pieni iskos. Tein paikalle 7 koekuopaa mutta ilman muuta tulosta eli lisähavaintoja. Paikka on mitä soveliain ja tyypillisin pyyntiasuinpaikkamaasto. Paikkaa kannattaa pitää silmällä, vaikka nyt ei saatukaan varmoja havaintoja asuinpaikasta. Paikalla pitäisi tehdä systemaattinen koekuopitus.


LEPPÄVIRTA 29 KOSKINIEMI

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:nuor kivi
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6932 29, y: 3562 40
z: 87 +-2
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint.
Löydöt:Km 30906:2, 2 g, 1 kpl, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskos). Jussila T 1998. Diar 23-07-1998.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 4.0 km NE, Vaahtoavanselän koillisrannalla, Vaahtoavanjoen suusta 1500 m NW, niemen kärjen etelärannalla, rantakallion päällisellä tasanteella.
Kuvaus: Jyrkän ja korkeahkon rantakallion ja kivisen rantatörmän päällä on niemekkeen itäosassa tasanne, joka ei ole aivan kivinen maaperältään. Tein paikalle muutaman koekuopan josta yksi sievä kvartsi-iskos. Ponnekkaampi koekuopitus saattaisi ehkä paljastaa paikalla olevan asuinpaikan, mutta tällä todistusaineistolla paikkaa ei asuinpaikaksi voi sanoa.


LEPPÄVIRTA 30/2 KUMPUSAARI

Kylä:Kurjalanranta
Ajoitus:ajoittamaton
Laji:tunnistamaton, röykkiö
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6936 52, y: 3561 84
z: 83 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 7.9 km N, Kumpuselän Kumpusaaren länsipään kallion eteläreunalla.
Kuvaus: Rantakallion päällä on matala kiviraunio tai kiveys "miehennostannaisista" kivistä. Sen halkaisija on n. 2-2.5 m. Kivet ovat sammaleen ja jäkälaän peitossa. Kiveys ei mielestäni liene luonnollinen. Kyseessä saattaa olla pieni lapinraunio tai tuhoutuneen raunion pohja.


LEPPÄVIRTA 31 RIIHILAHTI-HIRVIKANGAS

Kylä:Huovilansalmi
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asuma
Kartta:3243 07 Niinimäki
x: 6928 18, y: 3562 52 (paikannus +-93 m)
z: 2
Tutkim:Aroalho J 1997 tarkastus.
Löydöt:Kum 0, savi astia/säiliö saviastia (saviastian paloja). Aroalho J 1997.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 2.0 km E, Riihilahden pohjukan NE puolella rannasta n. 150 m hiekkakuopan lounaisreunalla.
Kuvaus: Aroalho 1997: Riihilahden pohjukassa sijaitsevaa hiekkakuoppa-aluetta kierrellessäni huomasin kuoritulla hiekkamaalla muutamia keramiikan palasia. Kuopan eteläreunan rikkoutuneella maalla ei näkynyt mitään erityistä, vaan vaikutti siltä, että asuinpaikka on hävinnyt koko alaltaan läliettömiin hiekanotossa. Riihilahden pohjukassa on järven ja kuopan välissä selviä muinaisrantaterasseja, joiden kaivamisen yhteydessä voi olla toivoa havaita lisää alueen muinaisuuteen viittaavia jälkiä, löytöjä. Ilmoitettu 11.8.97 maanomistajan rouvalle, joka kertoi Riihilahden rantapellosta löydetyn esineitä.


LEPPÄVIRTA 39 MÄNTYHARJU

Kylä:Soinilansalmi
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 04 Moninmäki
x: 6929 53, y: 3559 21
z: 85
Tutkim:Aroalho J 1987 tarkastus.
Jussila T 1998 tarkastus.
Löydöt:LKSM 2131:0, kivi ase/työkalu taltta (kourutaltta). Lauri Niemelä 1963. Rakennuksen pohjaa kaivettaessa.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 1.6 km NW, Pöljänsalmen sillasta 200 m WSW, Pöljänniemen etelärannalla.
Kuvaus: Kourutaltta. Vuorilahden rantaan laskeva rinne etelään.


LEPPÄVIRTA 40 RIIHIJÄRVI

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 07 Niinimäki
x: 6928 54, y: 3563 03
z: 90
Tutkim:Pohjakallio L 1976 inventoint.
Löydöt:Km 12900:0, 1 kpl, kivi ase/työkalu kirves (kivikirves). Tarmo Ikonen 1949. Mitat: 115 x 40 x 35, maantien ojan takaa pintakerroksesta.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 2.4 km E.
Kuvaus: Kivikirves. Kuivaa kangasta, hiekkapenkkaa.


LEPPÄVIRTA 41 NIEMELÄ

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 07 Niinimäki
x: 6928 56, y: 3562 84 (paikannus +-50 m)
z: 85
Tutkim:Pohjakallio L 1976 inventoint.
Löydöt:Km 11566:0, 1 kpl, kivi ase/työkalu kirves (kivikirves). Adoöf Ikonen 1935. Mitat: 2835 x 43 x 39, Niemelän tilan pellosta talosta 100 metriä lounaaseen.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 2.2 km E.
Kuvaus: Kehdonjalaksen muotoinen kivikirves. Peltoa.


LEPPÄVIRTA 42 MÄENPÄÄ

Kylä:Niinimäki
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 07 Niinimäki
x: 6921 80, y: 3558 76 (paikannus +-300 m)
z: 0
Tutkim:Pohjakallio L 1976 inventoint.
Löydöt:Km 13660:0, 1 kpl, kivi ase/työkalu taltta (kourutaltta). salomon Tirronen 1945. Mitat: 113 x 46 x 31 kuoppaharjun pellolta rauniosta
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 7.2 km S.
Kuvaus: Kourutaltta, Löyd. pellolta rauniosta


LEPPÄVIRTA 43 VARPASENJOKI

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6930 75, y: 3565 70 (paikannus +-500 m)
z: 0
Tutkim:Pohjakallio L 1976 inventoint.
Löydöt:Km 2115:2, 1 kpl, kivi ase/työkalu taltta (tasataltta). Mitat: 67 x 33 x 13, saviliusketta, nelik. poikkileikkaus, pellosta Varpasenjoen viereltä.
Km 2115:3, 1 kpl, kivi ase/työkalu taltta (tasataltta). Mitat: 85 x 34 x 24, löyd. Varpasten jokea perattaessa joen pohjasta.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 5.1 km E.
Kuvaus: Peltoa.


LEPPÄVIRTA 44 VAAHTOAVAN KOSKI

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:vanh metalli tai rauta,
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6931 50, y: 3563 72 (paikannus +-400 m)
z: 0
Tutkim:Pohjakallio L 1976 inventoint.
Löydöt:Km 2968:1, 1 kpl, kivi muu esine tulus (soikea tuluskivi). koskea perattaessa.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 4.2 km NE.
Kuvaus: Soikea tuluskivi. Koski.


LEPPÄVIRTA 45 VAAHTOAVA

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6931 70, y: 3563 75 (paikannus +-700 m)
z: 0
Löydöt:Km 1940:17, 1 kpl, kivi ase/työkalu taltta (tasataltta). Mitat: 88 x 52 x 28, harmaata saviliusketta, terä melkein kalson tapaan laskulla, poikkil. pitkänpyöreä. Löyd. Vaahtoavan talon peltoa raivattaessa 6 korttelin syv.
Km 1940:18, 1 kpl, kivi ase/työkalu taltta (tasataltta). Mitat: 61 x 71 x 17, leveäteräinen, harmaata karkeata kiveä, poikkil. pitkänsoikea. Löyd. Vaahtoavan talon peltoa raivattaessa 6 korttelin syv.
Km 2115:4, kivi ase/työkalu kirves (kivihioin). yksi puoli sileäksi hioutunut, löyd. Näätämaan pellosta.
KuM 2377:0, 1 kpl, kivi ase/työkalu reikäkivi (reikäase). Soikea, tasareunainen, nefriitimäistä liusketta. Löyd. Vaahtoavan talon peltoa raivattaessa 6 korttelin syv.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 3.8 km NE.
Kuvaus: Savihiekkasekainen pelto, nykyisin metsää.


LEPPÄVIRTA 46 HAUTAUSMAA

Kylä:Näätänmaa;
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6933 40, y: 3563 10
z: 0
Tutkim:Pohjakallio L 1976 inventoint.
Löydöt:Km 2115:1, 1 kpl, kivi ase/työkalu taltta (kourutaltta). Mitat: 124 x 43 x 29 pellosta Varpasenjoen viereltä
Petma 0:0, 1 kpl, kivi ase/työkalu taltta (kourutaltta). Herman Parkkonen 0. Mitat: 104 x 27 x 21 hukassa?, käyräselkäinen, saviliusketta hautausmaalta hautaa kaivaessaan
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 5.3 km NE.
Kuvaus: Kourutaltta, hukassa? Hautausmaa.


LEPPÄVIRTA 53 KUOLEMAJOKI

Kylä:?
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 12
x: 6941 50, y: 3572 30 (paikannus +-1000 m)
z: 0
Löydöt:PetrM 0, 1 kpl, kivi ase/työkalu taltta tasataltta. Räsänen A 1915.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 17.3 km NE.
Kuvaus: Tasataltta Pellosta Kuolemanjoen varresta.


LEPPÄVIRTA 55 KIVELÄ

Kylä:Näätänmaa
Ajoitus:nuor kivi,
Laji:tunnistamaton, löytö
Kartta:3243 08 Näätänmaa
x: 6930 60, y: 3563 98 (paikannus +-1000 m)
z: 0
Löydöt:Km 3450:1, 1 kpl, kivi ase/työkalu taltta (tasataltta). Mitat: 55 x 44 x 11, pieni, vaaleanharmaata kiveä, toiselta sivulta iso pala lohjennut, pellosta, jossa lähellä on ollut laakakivi.
Sijainti: Paikka sijaitsee Turpeensalmen sillasta 3.9 km NE.
Kuvaus: Tasataltta. Peltoa


VEHMERSALMI 5 SAAHKARI-SYRJÄKANGAS

Ajoitus:nuor kivi
Laji:asuma
Kartta:3244 05 Vehmersalmi
x: 6961 21, y: 3554 58
z: 93 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventointi. Valokuva.
Löydöt:Km 30908:1, 6 g, 2 kpl, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Jussila T 1998. Diar 28-08-1998.
Km 000:2, 5 g, 1 kpl, savi astia/säiliö saviastia asbesti (saviastian pala). Jussila T 1998. Diar 28-08-1998. Seinämän paksuus 8 mm, sekoitteena hienoksi hakattu asbesti. Seinämän ulkopinta on sileä ja koristeeton, joskin siinä erotttuu mahdollinen ohut kampaleimapainanne tai viiva koriste-elementti.
Sijainti: Paikka sijaitsee Vehmersalmen kirkosta 1.8 km SE, Saahkari-järven pohjoisrannalla, rannasta n. 40-60 m, Syrjäkankaan talosta 120 m SE, Lempiälännimentien eteläpuolella 130 m, metsätien lounaispuolella 50 m, Miettilä-Putronimemi kylien (ja samalla tilan) rajalla, valtaosa rajan länsipuolella (Miettilän kylässä).
Kuvaus: Asuinpaikka on Vehmersalmen kirkonkylän läpi kulkevalla harjulla (Ritokangas-Lempiälänniemi). Täällä kohden harju viistää Saahkarijärven pohjoisrantaa. Järvi on metrin Suvasvettä korkeammalla tasolla. Asuinpaikan kohdalla harju mataloituu kaakkkoon mentäessä ja kohdalla on muinainen niemeke ja lahdenpoukama. Asuinpaikan aikainen muinaisranta on siis ollut etelä-kaakkoisranta. Nykyinen rantatörmä on korkea ja jyrkkä. Sen yläpuolella on muinaisia rantatörmiä ja valleja, ja niistä alimman vallin kohdalla ja takana on asuinpaikka. Paikalla on ainakin kaksi asumuspainannetta vierekkäin lounais-koillinen suuntaisen vallin takana, muinaisen korkeamman rantatörmän alapuolella. Löydöt tulivat koillispuoleiseen painanteeseen tehdystä koekuopasta. Painanne on osin kylä/tilarajan kohdalla, joka oli pailkalla käydessäni merkitty maastoon kepein ja raivattuna linjana. Asuinpaikka rajoittuu lännessä nykyiseen rantatörmään. Itäraja jäi epäselväksi; periaatteessa asuinpaikka voi ulottua Lempiälänniemen tielle asti. Asuinpaikka on täysin ehjä ja koskematon.


VEHMERSALMI 6 LEMPELÄNNIEMI-HORKANLAHTI

Ajoitus:nuor kivi
Laji:asuma
Kartta:3244 05 Vehmersalmi
x: 6960 13, y: 3556 26
z: 91 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint.
Löydöt:Km 000:1, 12 g, 5 kpl, savi astia/säiliö saviastia asbesti Pöljä-Jysmä (saviastian paloja). Jussila T 1998. Diar 28-08-1998. Asbestisekotteisia saviastian murusia. Joukossa on yksi reunapala. Reuna on levennetty kumpaankin suuntaan. Reunan paksuus on 8 mm.
Sijainti: Paikka sijaitsee Vehmersalmen kirkosta 3.8 km SE, Lempiaälänniemen SW-osassa, Horkantaipaleesta n. 300 m SE, Horkanlahden rannasta n. 80 m, Lempiälänniemeen menevän tien NE-puolella 30 m, sähkölinjan alla, vanhan metsätien kääntöpaikan NW-puoleisen haaran alkupään kohdalla. Asuinpaikan merkkejä tästä paikasta 200 m matkalla SE sähkölinjan kohdalla ja heti sen pohjoispuolella.
Kuvaus: Koordinaattien osoittamasta paikasta löysin vanhan jo metsittyvän metsätien pinnasta saviastian paloja. Tein koekuoppia samalle korkeustasolle (matalan muinaisen rantatörmän-vallin liepeille) sinne tänne tästä paikasta kaakkoon. Selviä asuinpaikan merkkejä totesin koekuopissa n. 170 m löytöpaikasta kaakkoon, sähkölinjan pohjoispuolella. En tosin saanut irti mitään löytöjä, mutta kuopissa oli mielestäni syvälle (n. 20-30 cm) ulottuva kulttuurikerros. Tämä likamaa-alue ulottui kaakossa niemen pohjoisrannalle menevän mökkitien kohdalle asti. Kyseessä lienee laaja asuinpaikka-alue, jonka luoteisraja jäi epäselväksi. On mahdollista, että asuinpaikka on saattanut seurata laskevaa veden tasoa nykyiselle rannalle asti. Asuinpaikan kohdalla nykyisellä rannnalla on kaksi-kolme metriä korkea törmä. Ranta rakennettu, siellä on kesämökkejä. Mökkien tonteille en nyt mennyt kaivelemaan, koska paikalla ei ollut ihmisiä ja luvatta en koekuoppia pihamaille halunnut tehdä. Pieni vapaa rantakaista Horkantaipaleen eteläosassa osoittautui tyhjäksi. Alueen eteläosassa (mökkitien haaran kohdalla) on kapea rantakaistale rakentamatta. Täällä kuitenkin törmä loivenee ja maaperä alkaa muuttumaan kivikseksi, joskin alemmilla korkeustasoilla on edelleen vähäkivinen hiekkainen maaperä. Tämäkin rantakaistale osoittautui tyhjäksi. Alue on harjua. Maaperä alueella on hiekka-hienohiekka. Harjun laki ja ylemmät rinteet ovat tällä kohdalla kivisiä. Kasvillisuus on nuorta mäntymetsää. Allueen pohjoisosa, koordinaattien länsi-pohjoispuolinen alue on vanhaa laikutettua hakkuualuetta.


VEHMERSALMI 7 KORHOLANKANGAS

Ajoitus:nuor kivi
Laji:asuma
Kartta:3244 05 Vehmersalmi
x: 6961 50, y: 3554 20
z: 92 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint.
Löydöt:Km 000, 9 g, 3 kpl, kvartsi työstöjäte iskos (kvartsi-iskoksia). Jussila T 1998. Metsätien pinnasta.
Sijainti: Paikka sijaitsee Vehmersalmen kirkosta 1.4 km SE, Korholankankaan eteläosassa, Saahkari-järven luoteispuolella, 200 m järven luoteispohjukasta, Luuniemeen vievän tien luoteispuolella, harjun lakitasanteen päällä, tasanteen reunalla kulkevan metsätien tienoilla.
Kuvaus: Asuinpaikka on Vehmersalmen kirkonkylän läpi kulkevalla harjulla (Ritokangas-Lempiälänniemi). Tällä kohdalla on Saimaan muinainen lahti, jonka koillisrannalla asuinpaikka on. Löysin asuinpaikan merkkejä harjun laella, törmän äärellä kulkevalta metsätieltä, ruokataukoa viettäessäni. Koska paikka ei varsinaisesti kuulunut tutkimusalueeseeni, en tutkinut tarkemmin muinaisjäännöksen ulottuvaisuutta.


VEHMERSALMI 8 HORKANLAHTI N

Ajoitus:nuor kivi
Laji:asuma
Kartta:3244 05 Vehmersalmi
x: 6961 88, y: 3555 13
z: 98 +-1
Löydöt:Km 000:1, 20 g, 2 kpl, savi astia/säiliö saviastia asbesti varh asbesti (saviastian paloja). Aroalho J 1998. Diar 28-08-1998.
Km 000:2, 12 g, 1 kpl, kvartsi työstöjäte kaavin (kvartsikaavin). Aroalho J 1998.
Sijainti: Paikka sijaitsee Vehmersalmen kirkosta 2.1 km E, Lempiälänniementien varrella, Horkanlahden talosta 260 m NW, kivisen harjanteen eteläpuolisella tasanteella.
Kuvaus: Paikan havaitsi Jouko Aroalho Kuopion museosta käydessämme yhdessä Lempiälänniemen kärjessä ja Savonsaaressa Elokuussa 1998.


VEHMERSALMI 9 LEMPIÄLÄNNIEMI-PITKÄNIEMI

Ajoitus:ajoittamaton
Laji:tunnistamaton, röykkiö
Kartta:3244 04 Enonlahti
x: 6959 36, y: 3557 32
z: 92 +-1
Tutkim:Jussila T 1998 inventoint.
Sijainti: Paikka sijaitsee Vehmersalmen kirkosta 5.2 km SE, Lempiälänniemen länsikärjessä, Pitkäniemen NE kärjessä olevan valkaman NW puolella n. 70 m , mäen laen itäreunalla.
Kuvaus: Paikka on kapean harjun päässä, parikymmentä metriä rannasta, jyrkän rinteen laen reunalla. Maaperä on paikalla hyvin kivistä, joskin hiekka-sorapohjaista. Rinteen laen kulmassa, muinaisen niemen kärkinipukassa on sammaleen peittämä n. 3.5 x 3.m laajuinen kivilatomus. Latomus erottuu kohoumana ympäröivästä kivisestä maaperästä. Kivet lonksuvat niillä astellessa latomuksen kohdalla. Kyseessä saattaa olla lapinraunio. Vieressä, muutama metri idempänä on toinen vieläkin epämääräisempi kiveys, jossa on kraatteri keskellä. Kivet ovat alueella paksun sammalen peittämiä ja on vaikeata todeta latomuksia ihmisen tekemiksi röykkiöiksi ilman tarkempia tutkimuksia. Kyseessä saattaa olla rantavoimien työn tulokset, mutta toisaalta on vahvoja syitä (mm. rakenne ja sijainti) epäillä kiveyksiä ihmisen tekemiksi mahdollisiksi hautaröykkiöiksi. Paikalla käydessäni oli mukanani arkeologit Jouko Aroalho ja Juha Hirvilammi Kuopion museosta.


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle