Mikroliitti Oy

Leppävirran Suvasveden ja Vehmersalmen Suvasveden länsiosan rantakaava-alueiden muinaisjäänösinventointi 1998

Kohdekartta

Kohteen symbolista on linkki kohteen tietoihin

Suvasveden pohjois-koillisrantaa ei ole inventoitu ja siksi se näytää tyhjältä.
Saaristo on tutkittu vain osittain, koska suuri osa siitä on rantojensuojelussa tms..

(kartta ja sen linkit on luotu Kartta-Soar ohjelmalla Soar-tietokannasta)


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle