Mikroliitti Oy.Leppävirran Suvasveden muinaisjäännösinventointi 1998. Valokuvia.

Leppävirta 18 Kolarinsaari-Soukanlahti
Kuvattu asuinpaikan itäpäästä länteen. Löytöjä lapion kohdalta, sekä taustalla olevasta tiheämmästä metsästä.
.


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle